AS 24, główny europejski dystrybutor oleju napędowego do pojazdów ciężarowych, oferuje firmom transportowym wysokiej jakości olej napędowy (olej napędowy, olej napędowy do pojazdów nie drogowych, olej napędowy do niskich temperatur(*)) dostosowany do ich potrzeb.
(*) w zależności od pory roku

CZYM JEST OLEJ NAPĘDOWY?

Olej napędowy to przede wszystkim źródło energii wykorzystywane w silnikach spalinowych.

To także płyn techniczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pojazdu. Spełnia wymogi konkretnej specyfikacji:

 • właściwości spalania
 • właściwości smarne
 • zawartość siarki (wpływ na środowisko)
 • odporność na utlenianie (stabilność w czasie)

Jest to produkt regulowany ustawodawstwem europejskim:

 • norma EN 590 określa jakość oleju napędowego do silników i pojazdów nie drogowych
 • norma EN 14214 określa jakość biokomponentów, które mogą być składnikiem oleju napędowego

Olej napędowy to produkt złożony z licznych składników:

 • Paliwa kopalne 93% i więcej
 • Dodatki 1 l na 1000 l
 • Biokomponenty 7% i mniej
 • Zgodnie z przepisami
 • Różni się w zależności od dystrybutorów

WŁAŚCIWOŚCI OLEJU NAPĘDOWEGO

Zgodnie z europejskimi regulacjami standardowy olej napędowy może zawierać do 7% biokomponentów.

Główne właściwości i ich wpływ

 • Liczba cetanowa co najmniej 51 => wpływa na jakość spalania (rozruch, hałas, zanieczyszczenia).
 • Odporność na zimno (wersja zimowa) => wpływa na rozruch silnika zimą.
 • Niska zawartość siarki => zapewnia działanie katalizatora, filtra cząstek stałych i redukcję zanieczyszczeń.
 • Odporność na utlenianie i stabilność magazynowania w czasie => wpływa na jakość spalania, zanieczyszczenia zbiorników magazynowych i silników.
 • Smarność => wpływa na wytrzymałość w czasie różnych elementów silnika (np. układu wtryskowego).

Temperatura mętnienia oleju napędowego występuje od października do marca (-5°C) i od kwietnia do września (+5°C). Jest to temperatura, w której w oleju napędowym powstają pierwsze kryształki.

Graniczna temperatura filtracji oleju napędowego występuje od października do marca (-15°C) i od kwietnia do września (0°C). Jest to temperatura, w której pierwsze kryształki zatykają filtr oleju napędowego.

POSZCZEGÓLNE RODZAJE OLEJU NAPĘDOWEGO

Olej napędowy do pojazdów nie drogowych

Od listopada 2011 roku francuskie przepisy wymagają, aby wszystkie maszyny ruchome nieporuszające się po drogach oraz jednostki chłodnicze do samochodów ciężarowych wykorzystywały olej napędowy, którego zawartość siarki nie przekracza 10 mg/kg. W związku z tym maszyny te nie mogą już korzystać z oleju opałowego, wymagane jest stosowanie oleju napędowego do maszyn niedrogowych.

Olej ten, czerwonego koloru, jest zgodny z normą EN 590. Zapewnia on większą rentowność niż olej napędowy, ponieważ uprawnia do korzystniejszego rozliczenia podatkowego.

Olej napędowy zwolniony od podatku, przeznaczony do agregatów chłodniczych, wykorzystywany jest również w innych krajach europejskich, takich jak Belgia, Wielka Brytania, Irlandia czy Hiszpania. Sieć AS 24 oferuje taki olej napędowy we wszystkich wymienionych krajach.

 

HVO100: Paliwo pochodzące w 100% ze źródeł odnawialnych


AS 24 wspiera Twoją firmę w procesie transformacji energetycznej, pomagając ograniczać wpływ na środowisko.


Czym jest HVO (ang. Hydrotreated Vegetable Oil, czyli uwodorniony olej roślinny)?


Ta pochodząca w 100% ze źródeł odnawialnych alternatywa dla konwencjonalnego oleju napędowego wytwarzana jest z surowców biologicznych, pozostałości i odpadów. HVO100 posiada tę samą strukturę chemiczną co klasyczne paliwo i może być wykorzystywane elastycznie, tj. samodzielnie, w mieszance lub naprzemiennie w silnikach wysokoprężnych. Produkt HVO100 marki TotalEnergies spełnia wymogi normy EN15940 (syntetyczny olej napędowy XTL) i jest kompatybilny z większością silników wysokoprężnych.


Zalety paliwa HVO:

 • Zastępuje paliwo stosowane wcześniej
 • Pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych
 • Pozwala zredukować poziom emisji CO2 i zanieczyszczeń

  OLEJ NAPĘDOWY A NISKA TEMPERATURA: DOBRE RADY DLA POJAZDÓW FIRM TRANSPORTOWYCH

Na początku zimy

Podczas wielkich mrozów

 • Optymalizuj tankowanie, aby do pełna zatankować zimowy olej napędowy przed nadejściem pierwszych mrozów.
 • Sprawdź instrukcję obsługi w zakresie wymagań dla pojazdów zimą.
 • Stosuj olej silnikowy zgodny z zaleceniami producenta dla okresu zimowego.
 • Zainstaluj izolację przewodów zewnętrznych i przepływomierza, by ochronić je przed mrozem.
 • Wybieraj zbiorniki podziemne zamiast odsłoniętych. Ewentualnie użyj mobilnego zbiornika do tankowania chronionego przed zimnem.
 • Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.
 • Sprawdzaj stan filtrów pojazdów (brak wody i parafiny) oraz urządzeń magazynowych. W razie potrzeby wyczyść je.
 • Po uruchomieniu silnika przez kilka minut zostaw go na biegu jałowym. Po wyruszeniu w trasę, na początku jedź z umiarkowaną prędkością.
  Zapewni to stopniowy wzrost temperatury silnika.
 • Pełny zbiornik jest bardziej odporny na niskie temperatury – pomyśl o zatankowaniu do pełna pod koniec dnia.
 • Parkuj pojazdy z dala od wiatru i mrozu, by zminimalizować straty termiczne. Jeśli nie masz możliwości parkowania pojazdów pod dachem, ustaw je obok siebie, by ograniczyć działanie wiatru.

Na początku zimy

Optymalizuj tankowanie, aby do pełna zatankować zimowy olej napędowy przed nadejściem pierwszych mrozów. Sprawdź instrukcję obsługi w zakresie wymagań dla pojazdów zimą. Stosuj olej silnikowy zgodny z zaleceniami producenta dla okresu zimowego. Zainstaluj izolację przewodów zewnętrznych i przepływomierza, by ochronić je przed mrozem. Wybieraj zbiorniki podziemne zamiast odsłoniętych. Ewentualnie użyj mobilnego zbiornika do tankowania chronionego przed zimnem.

Podczas wielkich mrozów

Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach. Sprawdzaj stan filtrów pojazdów (brak wody i parafiny) oraz urządzeń magazynowych. W razie potrzeby wyczyść je.

Po uruchomieniu silnika przez kilka minut zostaw go na biegu jałowym. Po wyruszeniu w trasę, na początku jedź z umiarkowaną prędkością.


Zapewni to stopniowy wzrost temperatury silnika.

Pełny zbiornik jest bardziej odporny na niskie temperatury – pomyśl o zatankowaniu do pełna pod koniec dnia. Parkuj pojazdy z dala od wiatru i mrozu, by zminimalizować straty termiczne. Jeśli nie masz możliwości parkowania pojazdów pod dachem, ustaw je obok siebie, by ograniczyć działanie wiatru.

OLEJ NAPĘDOWY W PRAKTYCE

Sieć stacji z olejem napędowymprzeznaczona dla firm transportowych

AS 24 ułatwia tankowanie oleju napędowego i oleju napędowego do maszyn niedrogowych.

Infrastruktura dostosowana do potrzeb pojazdów ciężarowych:

 • szerokie podjazdy ułatwiające manewrowanie
 • wydajne dystrybutory oleju napędowego (10 m3/h)
 • możliwość zatankowania do pełna dwóch zbiorników w celu zwiększenia tempa tankowania
 • dostępność oleju napędowego i oleju napędowego do maszyn niedrogowych w tym samym miejscu, co skraca czas pobytu na stacji

Olej napędowy w AS 24

Kontrola jakości oleju napędowego to kwestia fundamentalna dla AS 24, umożliwiająca zapewnienie klientom sprzedaży oleju wysokiej jakości, dostosowanego do potrzeb.

Kontrola jakości przeprowadzana jest przez firmę TotalEnergies w rafineriach i magazynach, zgodnie z rygorystycznymi procedurami. W przypadku wszelkich podejrzeń co do jakości produktu AS 24 przeprowadza badania na swoich stacjach paliw.