AS 24 oferuje zróżnicowane paliwa, między innymi sprężony gaz ziemny na swoich stacjach paliw we Francji i w Europie. CNG to główne paliwo alternatywne dla pojazdów ciężarowych, ograniczające emisję zanieczyszczeń (przestrzeganie normy Euro VI) i redukujące hałas. Jest to również ekonomiczne rozwiązanie.

Czym jest sprężony gaz ziemny czyli CNG?

CNG czyli sprężony gaz ziemny to mieszana węglowodorów lekkich przechowywana pod wysokim ciśnieniem. Pochodzi z gazu ziemnego występującego naturalnie w porowatych skałach i składa się głównie z metanu.

CNG to paliwo używane we wszystkich pojazdach (od samochodu osobowego do pojazdu ciężarowego). W związku z tym firmy transportowe mogą wykorzystywać różne rodzaje silników.

Dlaczego CNG?

Kładzie się obecnie duży nacisk na transformację energetyczną. Przekłada się ona na działania i środki dążące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Jest to wyzwanie na miarę europejską, krajową i lokalną. Społeczności coraz bardziej angażują się w zakresie czystszych energii.

Ambitne cele w Europie 3 x 20 do 2020 roku

 • 20% niższa emisja gazów cieplarnianych w stosunku do roku 1990
 • poprawa wydajności energetycznej o 20%
 • 20% udziału energii odnawialnych w całkowitym zużyciu energii

Jakość powietrza: główny cel we Francji

W celu poprawy jakości powietrza wszystkie podmioty publiczne zobowiązują się do zmniejszenia:

 • emisji tlenków azotu (NOx)
 • cząstek stałych

Sektor transportowy jest szczególnie zaangażowany w spełnienie tych celów.

We Francji, ustawa dotycząca transformacji energetycznej ustanawia nowe środki umożliwiające walkę z zanieczyszczeniem atmosfery. Ustawodawstwo francuskie jest zgodne z normami europejskimi w zakresie redukcji cząstek stałych i tlenków azotu (NOx). Władze mają więc obecnie możliwość ograniczenia ruchu pojazdów generujących największe zanieczyszczenie na ich terytorium dzięki winietom Crit’Air.

Walka z zanieczyszczeniem powietrza: zalety GNC

Koszt

Nawet jeśli pojazd zasilany CNG ma wyższą cenę zakupu, może okazać się rentowniejszy niż pojazd zasilany olejem napędowym lub benzyną, w zależności od ceny paliwa, przejechanych kilometrów i obowiązujących przepisów podatkowych.

„Konkurencyjny TCO czyli całkowity koszt posiadania”

Hałas

Technologia CNG umożliwia dwukrotne zmniejszenie hałasu w stosunku do pojazdów ciężarowych zasilanych olejem napędowym. Jest to szczególna zaleta zwłaszcza przy trasach nocnych lub przez miasto.

„Dwukrotne zmniejszenie hałasu”

Wydajność

Pojazdy ciężarowe zasilane CNG mogą przejechać średnio 400 km, dzięki czemu nadają się głównie do zastosowań miejskich lub lokalnych. Pojazdy użytkowe mogą natomiast przejechać ponad 600 km, dzięki połączeniu benzyny i CNG.

Emisja zanieczyszczeń

Dzięki mniejszej ilości cząstek stałych i tlenku azotu (NOx) w stosunku do oleju napędowego, pojazdy ciężarowe i pojazdy użytkowe zasilane CNG spełniają normę obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku: EURO VI dla pojazdów ciężarowych i EURO 6 dla pojazdów użytkowych.

„Niski poziom NOx i cząstek stałych”

Podsumowując: Nawet jeśli pojazd zasilany CNG ma wyższą cenę zakupu, może okazać się rentowniejszy niż pojazd zasilany olejem napędowym lub benzyną, w zależności od ceny paliwa, przejechanych kilometrów i obowiązujących przepisów podatkowych.

TotalEnergies i AS 24, jedyna sieć CNG dla naszych klientów

W celu wsparcia firm transportowych spółki TotalEnergies i AS 24 połączyły swoje sieci, by zaproponować ofertę wielu produktów wraz z utworzeniem stacji CNG dostosowanych do potrzeb klientów oraz rozpowszechnieniem akceptacji kart.

Aby zapewnić większą i szybszą operacyjność stacji CNG dla wszystkich użytkowników, karty TotalEnergies GR i AS 24 EUROTRAFIC akceptowane są one w obydwu sieciach. (Na umowę i bez zobowiązania).

CNG w praktyce

Sieć stacji z CNG przeznaczona dla firm transportowych

DziękiAS 24 tankowanie CNG jest proste i szybkie.

Masz dostęp do:

 • konkurencyjnych cen;
 • podjazdów dostosowanych do potrzeb pojazdów ciężarowych;
 • dystrybucji zoptymalizowanej dla firm transportowych z krótkim czasem napełniania i pistoletami NGV1 lub NGV2 do wyboru;

Porady użytkowe

CNG nie wykazuje żadnego dodatkowego zagrożenia w stosunku do oleju napędowego lub benzyny. Wszystkie połączenia są szczelne i nie ma ryzyka wydostania się oparów lub wycieków. Oczywiście, tak jak w przypadku innych paliw, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa na stacji

 • Wyłącz silnik pojazdu.
 • Nie pal i nie zbliżaj źródła ciepła do pojazdu.
 • Nie używaj telefonu.

Dwie dodatkowe zasady dotyczące CNG:

 • Napełniaj tylko autoryzowane zbiorniki.
 • Nigdy nie używaj przejściówki pomiędzy zbiornikiem a pistoletem.

Tankowanie CNG jest inne niż w przypadku oleju napędowego, ale nadal proste. Wystarczy zmienić kilka nawyków! Aby pomóc kierowcom w zapoznaniu się z nowymi zasadami tankowania, obok licznika pompy umieszczono instrukcję obsługi.