Witaj w witrynie as24.com. Łącząc się lub przeglądając naszą witrynę, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń Informację o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie („Polityka”) oraz nasze warunki korzystania. Odwiedzając inne witryny AS 24, należy pamiętać, że mają w nich zastosowanie inne warunki korzystania oraz informacje o polityce ochrony danych osobowych, a także że rekomendujemy dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie Użytkownikowi informacji o prawach i swobodach, które może egzekwować w związku z wykorzystywaniem przez nas danych osobowych, a także opisanie środków, jakie podejmujemy, by chronić te dane.
AS 24 jest „administratorem danych” i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych do zarządzania witryną. Działania z zakresu przetwarzania są realizowane zgodnie z obowiązującym prawem.
 

1. Cel przetwarzania, podstawa prawna, okres przechowywania oraz rodzaje gromadzonych danych

Użytkownik odwiedzający witrynę może zostać poproszony o podanie szeregu elementów danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, zwrotu grzecznościowego, funkcji, numeru telefonu i adresu e-mail, aby móc korzystać z dostępnych usług i uzyskać odpowiedź na swoje pytanie. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

  • Podpisania umowy z AS 24, gdyż bez nich nie da się zawrzeć umowy

  • Umożliwienia nam przetwarzania zapytania Użytkownika, gdyż bez nich przetwarzanie danych nie jest możliwe. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez szkody dla jakichkolwiek działań z zakresu przetwarzania, które zostały już ukończone, wysyłając wiadomość na poniższy adres: AS 24, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.

W naszym formularzu online pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Jeśli Użytkownik nie udzieli odpowiedzi na pytania obowiązkowe, nie będziemy w stanie dostarczyć mu żądanych usług.

Dane osobowe Użytkownika nie będą już przetwarzane w sposób niezgodny z celami opisanymi nad lub pod formularzami. Dane Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata lub przez okres wymagany do dokończenia przetwarzania, czyli do końca trwania umów handlowych.

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Cele

Podstawa prawna

Gromadzone dane osobowe

Okres przechowywania

Odpowiadania na prośby Użytkownika o udzielenie informacji (np. ogólne zapytania o informacje)

Dane Użytkownika są przetwarzane zgodnie z jego uzasadnionym interesem.

Dane umożliwiające identyfikację (imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, funkcja, adres e-mail, numer telefonu)

Dane Użytkownika są przechowywane tak długo, jak długo wymaga tego przetwarzanie

Statystyki

Użytkownik udziela nam zgody na przetwarzanie swoich danych. Informacje te są niezbędne, abyśmy mogli przetwarzać zapytania Użytkownika, gdyż bez nich przetwarzanie nie jest możliwe. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez szkody dla przetwarzania jego danych.

Dane połączenia (adresy IP, logi), nawigacja

Dane Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż 13 miesięcy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z treścią artykułu 5. Zarządzanie plikami cookie.

 

 2. Odbiorcy danych

W celu przetwarzania, o którym mowa w niniejszej Informacji, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do co najmniej jednego działu administratora danych lub firm należących do Firmy TotalEnergies oraz co najmniej jednego z partnerów, niezależnych dystrybutorów lub podwykonawców w celu dokonania analiz i przeprowadzenia ankiet. 
Jeśli Użytkownik zostawi komentarz, który ma zostać opublikowany online, możemy być zmuszeni opublikować w witrynie część jego danych osobowych. Ze względu na naturę internetu, a dokładniej niczym nieograniczoną możliwość przechwytywania publikowanych danych oraz fakt, że trudne lub wręcz niemożliwe jest kontrolowanie sposobu, w jaki inne podmioty wykorzystują te dane, niniejszym informujemy, że Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na publikację, kontaktując się z nami jak opisano w poniższym artykule 6.

3. Przesyłanie danych

W przypadku przesyłania danych do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób pozwalający odpowiednio chronić dane.

Jak wskazano w poniższej tabeli, w przypadku usług świadczonych online, dane Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) mogą być przesyłane do innych firm należących do Firmy TotalEnergies, w szczególności do spółek zależnych AS 24, które mają siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej.

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą być przesyłane do podmiotów TotalEnergies, które mają siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się Wiążące reguły korporacyjne (BCR).

Użytkownik może wnioskować o kopię BCR oraz listę firm należących do Firmy, które je wdrożyły, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres data-protection@total.com.

4. Bezpieczeństwo i poufność danych 

Administrator danych podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych Użytkownika, w tym ochronę przed ich zafałszowaniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem nieuprawnionym podmiotom zewnętrznym.

5. Zarządzanie plikami cookie oraz innymi plikami śledzącymi

Cookie to plik pozwalający witrynie zapisywać informacje dotyczące działań komputera w witrynie (np. liczbę wizyt, liczbę wyświetlonych stron itd.), aby dodatkowo ułatwiać poruszanie się po witrynie.

Cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane w urządzeniu Użytkownika. Umożliwiają dostęp do wielu informacji o Użytkowniku. Niektóre z nich należą do edytora witryny (pliki cookie tej samej firmy), a inne do operatorów zewnętrznych (pliki cookie innej firmy).

W poniższej tabeli opisano wszystkie typy plików cookie stosowanych w witrynie as24.com.

Pliki cookie oraz inne pliki śledzące włączamy po uzyskaniu zgody Użytkownika, z wyjątkiem plików cookie technicznych, które są niezbędne do zapewnienia usługi, której Użytkownik zażądał w witrynie.

 

Kategorie plików cookie i plików śledzących

Nazwy plików cookie i plików śledzących

Cele plików cookie i plików śledzących

Dostawcy

Okres przechowywania plików cookie i plików śledzących

Statystyki

atid, atuserid, xtan, xtant, xtord, xtvrn

Służące do analizy ruchu w witrynie

Piano Analytics

Do 6 miesięcy

Statystyki

IDE

Służące do analizy ruchu w witrynie

doubleclick

Do 6 miesięcy

Techniczne i funkcjonalne

SESS

Służące do uzyskania informacji o sesji

Drupal

Session

Techniczne i funkcjonalne

ZGODA

Wybór języka Użytkownika

Drupal

1 rok

Techniczne i funkcjonalne

has_js

Umożliwiające poprawne funkcjonowanie witryny 

Drupal

Sesja

Techniczne i funkcjonalne

CONSENT

Zgoda na stosowanie rozporządzenia RODO stosowana przez Youtube

Youtube

Do 13 miesięcy

Techniczne i funkcjonalne

Didomi_token, euconsent-v2

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Didomi

Do 13 miesięcy

Sieci społecznościowe

guest_id, personalization_id

Udostępnianie treści z witryny w profilu Użytkownika w serwisie Twitter

Twitter

6 miesięcy

Sieci społecznościowe

VISITOR_INFO1_LIVE

Określanie przepustowości Użytkownika na stronach z osadzonymi plikami wideo Youtube

Youtube

6 miesięcy

Sieci społecznościowe

YSC

Analiza ruchu w obszarze plików wideo Youtube wyświetlanych przez Użytkownika

Youtube

Sesja


Jak wycofać zgodę?

Przy pierwszym logowaniu do witryny as24.com Użytkownik mógł wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na użycie plików cookie i/lub przejść do ustawień. Jeśli w późniejszym terminie Użytkownik zmieni zdanie, będzie mógł zarządzać plikami cookie, przechodząc do części „Pliki cookie” w dolnej części naszej witryny.

Aby usunąć zainstalowane pliki cookie, zastosuj się do instrukcji przekazanej przez dostawcę systemu operacyjnego (Windows, OS X itd.).

6. Prawa Użytkownika / Kontakt


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma Pan(i) prawo do dostępu, zmiany, usunięcia lub sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Pańskich danych osobowych. Ma Pan(i) również prawo do sprzeciwu lub udzielenia zgody na przetwarzanie Pańskich danych osobowych. Może Pan(i) zażądać wysłania Pańskich przetwarzanych danych osobowych i udzielenia instrukcji dotyczących wykorzystania Pańskich danych osobowych po Pańskiej śmierci.  Może też Pan(i) zażądać ograniczenia danych osobowych, przeniesienia danych i/lub złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego. Wnioski należy składać pod adresem mailowym: as24.pl.privacy@as24.com lub kierować w formie pisemnej na adres:
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.