Witamy na stronie as24.com. Łącząc się z i przeglądając stronę internetową potwierdza Pan(i), że zapoznał(a) się, zrozumiał(a) i zgadza się bez ograniczeń i zastrzeżeń z polityką dotyczącą danych osobowych i plików cookie („polityka”) oraz z ogólnymi zasadami i warunkami użytkowania. Informujemy, że inne od tych zasady i warunki oraz polityka ochrony danych osobowych odnoszą się do innych stron internetowych AS 24 oraz że zaleca się dokładnie z nimi zapoznać. 


Polityka ma na celu zapoznanie użytkownika z przysługującymi mu prawami i wolnościami, z których może korzystać podczas przetwarzania przez nas jego danych osobowych oraz opisanie regulacji, które zostały wprowadzone, aby chronić jego dane osobowe.
AS 24 jest „administratorem danych” ponoszącym odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych do zarządzania stroną internetową. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Cel przetwarzania, podstawa prawna, okres przechowywania i rodzaje gromadzonych danych

Podczas odwiedzania strony internetowej może Pan(i) zostać poproszona/-y o przekazanie nam pewnej liczby danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, w celu korzystania z dostępnych usług oraz otrzymania odpowiedzi na zadane pytania. Administrator danych przetwarza Pani/-a dane osobowe w następujących celach:

  • W celu zawarcia umowy z AS 24, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
  • W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, bez ich podania informacje nie mogą zostać udostępnione. Przysługuje Pani/-u prawo do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu bez zagrożenia dla żadnej operacji przetwarzania, która już została zakończona, w formie pisemnej pod następującym adresem: AS 24, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – Francja.

Pola obowiązkowe w naszych formularzach zostały oznaczone gwiazdką. W przypadku braku odpowiedzi na pytania w polach obowiązkowych, nie jesteśmy w stanie zapewnić Pani/-u żądanych usług.

Pańskie dane osobowe nie będą przetwarzane jednocześnie w sposób niezgodny z powyżej opisanymi celami lub w zakresie wykraczającym poza formularz. Pańskie dane osobowe przechowywane są przez okres nie przekraczający 3 lat lub nie dłuższy niż okres niezbędny do przetwarzania, a dokładnie do momentu zakończenia transakcji.

2. Odbiorcy danych

Pani/-a dane osobowe mogą zostać przekazane do jednego lub więcej oddziałów administratora danych lub do spółek firma TotalEnergies, a także do jednego lub więcej partnerów, niezależnych dystrybutorów lub podwykonawców w celach analizy i nadzoru. 

W przypadku publikacji przez użytkownika komentarza online, możemy być zmuszeni do opublikowania którychś z jego danych osobowych na stronie internetowej. Biorąc pod uwagę właściwości internetu, a dokładnie nieograniczony dostęp do publikowanych danych oraz fakt, że trudne, czy wręcz niemożliwe jest kontrolowanie sposobu wykorzystania wskazanych danych przez osoby trzecie, informujemy, że może Pan(i) zgłosić sprzeciw wobec takiej publikacji, jak zostało wspomniane w poniższym artykule 6.

3. Przekazywanie Danych

Wszelkie przekazywanie danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w taki sposób, aby w odpowiedni sposób chronić dane osobowe. 

Na potrzeby usług oferowanych na niniejszej stronie internetowej, Pańskie dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) mogą zostać przekazane do innej Spółki firma TotalEnergies, a dokładnie do innej spółki zależnej AS 24, znajdującej się poza terytorium Unii Europejskiej.

Z tego względu, firma TotalEnergies wypracowała „Wiążące Reguły Korporacyjne” (WRK), które określają przekazywanie danych osobowych pochodzących z obszaru Europejskiego Obszaru Ekonomicznego wewnątrz Grupy. 
W przypadku przekazywania danych nie objętego przez WRK, do krajów z poza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, wprowadzone zostały inne zabezpieczenia, mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. 

Może Pan(i) zażądać egzemplarza WRK oraz listy spółek należących do Grupy, które je przyjęły pod następującym adresem data-protection@total.com

4. Ochrona i poufność danych 

Administrator danych podejmuje odpowiednie kroki w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności Pańskich danych osobowych, zabezpieczające je również przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem ich nieuprawnionym podmiotom trzecim.

5. Zarządzanie plikami cookie 

5.1 Definicja

Plik cookie to plik umożliwiający stronie internetowej zachować informacje związane z przeglądaniem strony internetowej na komputerze (np. liczba odwiedzin, liczba odwiedzonych stron itd.), który ma na celu ułatwienie odwiedzin na stronie.
W każdym momencie można usunąć pliki cookie zapisane na komputerze, zablokować zapisywanie nowych plików cookies lub otrzymywanie ostrzeżeń przed zapisywaniem nowych plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki zgodnie z poniższymi instrukcjami („Rodzaje plików cookie, cookie i statystyki i ustawienia”). 
Informujemy, że w wyniku usunięcia plików cookies lub zablokowania zapisywania plików cookies na urządzeniu może dojść do uniemożliwienia korzystania z niektórych usług dostępnych na stronie. 

5.2 Rodzaje plików cookie, cookie i statystyki i ustawienia 

Pliki cookie, które mogą być zapisywane na serwerze użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej to pliki cookie, mające za zadanie jedynie umożliwienie i ułatwienie komunikacji elektronicznej, koniecznie niezbędne do wykonania usługi, o którą prosi użytkownik (pliki cookie związane z językiem, pliki służące do logowania itd.), a także statystyczne pliki cookie lub inne pliki zgodnie z powyższymi warunkami. 
W przypadku, gdy pliki cookie wymagają zgody przed ich zapisaniem, pytamy Panią/-a o zgodę za pośrednictwem linku „dowiedz się więcej” wyświetlanego na pierwszej zakładce strony internetowej, która się otwiera, dzięki któremu oczywiste jest, że kontynuowanie przeglądania strony internetowej wymaga akceptacji wskazanych plików cookie.  

5.2.1    Jakiego rodzaju pliki cookie są przechowywane?

  • Pliki cookie wydane przez administratora danych

 

Plik cookieOpisJak zgłosić sprzeciw?Okres
Strona (cookie_agreed)Ewidencja wyboru użytkownika dotyczącego plików cookiePatrz artykuł 5.2.212 miesięcy
  • Pliki cookie wydane przez podmioty trzecie

 

Wydawca plików cookieOpisJak zgłosić sprzeciw?Okres
IAdvize     Chat    Patrz artykuł 5.2.212 miesięcy
  • Statystyki plików cookie

 

Wydawca plików cookieOpisJak zgłosić sprzeciw?Okres
AT INTERNET idrxvr tmstUmożliwiają sprawdzenie ilu użytkowników jest podłączonych do strony, a także jaka jest frekwencja ich odwiedzinhttp://www.xiti.com/en/optout.aspx13 miesięcy
Google AnalyticsUmożliwiają sprawdzenie ilu użytkowników jest podłączonych do strony, a także jaka jest frekwencja ich odwiedzinhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout/14 miesięcy


Statystyki plików cookie wykorzystywane są do mierzenia liczby odwiedzin, liczby przeglądanych zakładek, działań użytkowników na stronie internetowej oraz tego, jak często powracają oni na stronę. Wykorzystywane narzędzie statystyczne, generuje pliki cookie z unikatowym identyfikatorem, które zapisywane są na okres nieprzekraczający wyżej wymienionego okresu. Adres użytkownika IP jest również zapisywany w celu wskazania miejscowości/miasta, z której/-ego wchodzi on na stronę internetową. Adres IP natychmiast po jego wykorzystaniu staje się anonimowy tak, aby użytkownik jako osoba nie mógł zostać zidentyfikowany. Dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony internetowej gromadzone są przez zainteresowanego usługodawcę, a następnie przekazywane do administratora danych w postaci zbiorczej i anonimowej za pomocą platformy, do której tylko on ma dostęp. Gromadzone dane nie są przekazywane podmiotom trzecim ani wykorzystywane w innych celach. W każdym momencie można zablokować wskazane pliki cookies postępując zgodnie z powyżej zamieszczonymi wskazówkami. 

5.2.2    Jak usunąć pliki cookies, uzyskać informacje dotyczące ich przechowywania lub zmienić ustawienia przeglądarki?

W zakładce pomocy każdej przeglądarki znaleźć można informacje, jak zablokować pliki cookie lub jak być informowanym o ich zapisywaniu lub je wyłączyć. Poniżej instrukcje do najczęściej używanych przeglądarek:

 

PrzeglądarkaLinki do zakładki „Pomoc”
Internet Explorer™http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™http://support.apple.com/kb/PH5042
Chrome™http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Opera™http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

6. Informacja o prawach użytkownika / Kontakt


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma Pan(i) prawo do dostępu, zmiany, usunięcia lub sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Pańskich danych osobowych. Ma Pan(i) również prawo do sprzeciwu lub udzielenia zgody na przetwarzanie Pańskich danych osobowych. Może Pan(i) zażądać wysłania Pańskich przetwarzanych danych osobowych i udzielenia instrukcji dotyczących wykorzystania Pańskich danych osobowych po Pańskiej śmierci.  Może też Pan(i) zażądać ograniczenia danych osobowych, przeniesienia danych i/lub złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego. Wnioski należy składać pod adresem mailowym: as24.pl.privacy@as24.com lub kierować w formie pisemnej na adres:
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.