Witaj w Strefie Klienta extranet.as24.com. Logując się, przeglądając treści i korzystając ze Strefy Klienta, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń, Informację o ochronie danych oraz polityce plików cookie (dalej „Informacja”) oraz nasze Ogólne Warunki Korzystania. Odwiedzając inne witryny AS 24, należy pamiętać, że mają w nich zastosowanie inne ogólne warunki korzystania oraz informacje o polityce ochrony danych osobowych, a także że rekomendujemy dokładne zapoznanie się z ich treścią. Terminy rozpoczynające się od wielkiej litery stosowane w tej Informacji mają znaczenie podane w Ogólnych Warunkach Korzystania.

Celem niniejszej Informacji jest zapewnienie Użytkownikowi informacji o prawach i swobodach, które może egzekwować w związku z wykorzystywaniem przez nas danych osobowych, a także opisanie środków, jakie podejmujemy, by chronić te dane.

Firma oraz Użytkownik w charakterze klienta określają wspólnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze Strefy Klienta. Tym samym Strony występują w charakterze współ -administratora danych, zgodnie z artykułem 26 rozporządzenia RODO.

Niniejszym informujemy, że przetwarzając dane osobowe posiadaczy kart i/lub teleznaczków PASSango dla pojazdów ciężarowych (PL) oraz podejmując w Strefie Klienta działania dotyczące Pojazdów i/lub Urządzeń na własne potrzeby, Użytkownik działa wraz z Firmą w charakterze współ -administratora danych. Tym samym Użytkownik zobowiązuje się dopełniać obowiązków spoczywających na nim jako na administratorze danych w odniesieniu do osób, których dotyczą dane oraz realizowane działania z zakresu przetwarzania.

 

1.    Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania gromadzonych danych

Użytkownik lub osoba wskazana przez niego, by korzystać ze Strefy Klienta, może przekazywać Firmie pewną ilość danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu, aby móc korzystać z funkcji i/lub usług dostępnych w Strefie Klienta. 
Gromadzone informacje są niezbędne do realizacji Umów zawartych z Firmą i bez ich zebrania nie można wykonać Umowy.
Firma przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Gromadzone dane osobowe 

Okres przechowywania 

Utworzenie profilu Użytkownika i dostępu do Strefy Klienta, zarządzanie usługą Multipass

Umowa

Dane umożliwiające identyfikację.  (Imię i nazwisko, funkcja, adres e-mail, numer telefonu), dane połączenia (login, hasło)

Term of Contract + 6 months

Subskrybowanie dodatkowych usług (CARDalert, CARDControl, PASSalert, AS 24 truck Assistance, eBilling…)

 

Umowa

Adres e-mail

Term of Contract + 6 months

Dostęp do usług związanych z przejazdami (opłat drogowych, parkingów, opłat za przejazd czy innych związanych z Pojazdami korzystającymi z sieci, pomocy technicznej, prawnej i rezerwacji)

Umowa

Tablica rejestracyjna

Term of Contract + 6 months

Zarządzanie urządzeniami (kartami AS 24 i AS 24 – EUROTRAFIC oraz teleznaczkami PASSango dla pojazdów ciężarowych)

 

Umowa

Imię i nazwisko zarejestrowanych kierowców, numer rejestracyjny pojazdu

Term of Contract + 6 months

Zarządzanie fakturami (wyświetlanie i pobieranie faktur, transakcje niezafakturowane itd.)

 

Umowa

Adres e-mail

Term of Contract + 6 months

Położenie geograficzne Pojazdu, symulator do porównywania tras przejazdów, zgłaszanie przejazdu, oparta na geolokalizacji kontrola transakcji za paliwo

Umowa

Numer rejestracyjny, współrzędne GPS pojazdu

Term of Contract + 6 months  Geolocation data :  1 year

Zarządzanie roszczeniami klientów dotyczącymi koncesji na zarządzanie autostradami we Francji

Umowa

Numer rejestracyjny pojazdu 

Term of Contract + 6 months

Żądanie rejestracji w celu otrzymywania powiadomień e-mail

Umowa

Dane umożliwiające identyfikację (adres e-mail, imię i nazwisko, funkcja)

Duration or the subscription to the requested e-mail alerts. Possibility to unsubscribe at any time.

Dane osobowe Użytkownika nie będą już przetwarzane w sposób niezgodny z celami opisanymi nad lub pod formularzami. Dane są przechowywane tak długo, jak długo jest to potrzebne w celu przetwarzania, czyli tak długo jak osoba, której dotyczą dane (Klient lub upoważniony Użytkownik), będzie żądać dostępu do Strefy Klienta. Gdy osoba, której dotyczą dane, nie będzie już związana z firmą umową, konto i powiązane dane zostaną usunięte.
Użytkownik może dowolnie wskazywać dodatkowe osoby upoważnione do uzyskiwania dostępu do Strefy Klienta, tworząc konta Użytkownika albo przyznając lub odbierając im specjalne prawa dostępu.

2.   Odbiorcy danych

W celu przetwarzania, o którym mowa w niniejszej Informacji, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do co najmniej jednego działu administratora danych lub firm należących do TotalEnergies oraz odpowiednich dostawców usług lub podwykonawców (Dostawców rozumianych jako dostawcy produktów lub usług).  
Dane osobowe określone w artykule 1 są hostowane przez firmę SIGMA INFORMATIQUE.

3.   Przesyłanie danych

W przypadku przesyłania danych do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób pozwalający odpowiednio chronić dane. 
Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą być przesyłane do podmiotów Grupy Total, które mają siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, Firma TotalEnergies stosuje „Wiążące reguły korporacyjne” (BCR) – wewnętrzne zasady firmy. 
W przypadku przesyłania danych niepodlegających BCR, czyli wychodzących do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się inne środki, by zapewnić odpowiednią ochronę. 
Aby uzyskać więcej informacji o BCR, kliknij . Aby uzyskać więcej informacji o innych środkach stosowanych, by zapewnić odpowiednią ochronę, wyślij wiadomość na poniższy adres do kontaktu.

4.    Bezpieczeństwo i poufność danych 

Każdy administrator danych podejmuje odpowiednie działania natury technicznej i organizacyjnej, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, którymi administruje, w tym – szczególnie w odniesieniu do wszelkich podwykonawców – zabezpieczyć je przed zafałszowaniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem nieuprawnionym podmiotom zewnętrznym.

5.    Zarządzanie plikami cookie oraz innymi plikami śledzącymi

Cookie to plik pozwalający zapisywać informacje dotyczące działań komputera w Strefie Klienta (np. liczbę wizyt, liczbę wyświetlonych stron itd.), aby dodatkowo ułatwiać poruszanie się po Strefie Klienta.
Cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane w urządzeniu Użytkownika. Umożliwiają dostęp do wielu informacji o Użytkowniku. Niektóre z nich należą do edytora witryny (pliki cookie tej samej firmy), a inne do operatorów zewnętrznych (pliki cookie innej firmy) 

W poniższej tabeli opisano wszystkie typy plików cookie stosowanych w witrynie extranet.as24.com 

Pliki cookie oraz inne pliki śledzące włączamy po uzyskaniu zgody Użytkownika, z wyjątkiem plików cookie technicznych, które są niezbędne do zapewnienia usługi, której Użytkownik zażądał w Strefie Klienta.

Kategorie plików cookie i plików śledzących

Nazwy plików cookie i plików śledzących

Cele plików cookie i plików śledzących 

Dostawcy

Okres przechowywania plików cookie i plików śledzących

Statystyki

atid, atidvisitor, atuserid, xtan, xtant, xtvrn

Służące do analizy ruchu w witrynie 

Piano Analytics

Do 6 miesięcy

Statystyki

DSID, IDE

Służące do analizy ruchu w witrynie 

DoubleClick

Do 6 miesięcy

Techniczne i funkcjonalne

_GRECAPTCHA

Zabezpieczenie witryny przed uzyskanie dostępu przez roboty

Google

Do 13 miesięcy

Techniczne i funkcjonalne

_cf_bm

Wyświetlanie samouczka wdrożeniowego 

UserGuiding

Do 13 miesięcy

Techniczne i funkcjonalne

didomi_token, euconsent-v2

Przetwarzanie danych na podstawie zgody 

Didomi

Do 13 miesięcy

Sieci społecznościowe

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1

Wyświetlanie na stronie osadzonych plików wideo Youtube

YouTube

Do 6 miesięcy

Sieci społecznościowe

YSC

Analiza ruchu w obszarze plików wideo Youtube wyświetlanych przez Użytkownika

YouTube

Do 6 miesięcy

 

Jak wycofać zgodę? 
Przy pierwszym logowaniu do Strefy Klienta Użytkownik mógł wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na użycie plików cookie i/lub przejść do ustawień parametrów. Jeśli w późniejszym terminie Użytkownik zmieni zdanie, będzie mógł zarządzać plikami cookie, przechodząc do menu „Pomoc i zasoby”, a następnie do części „Zarządzaj plikami cookie”.

Aby usunąć zainstalowane pliki cookie, zastosuj się do instrukcji przekazanej przez dostawcę systemu operacyjnego (Windows, OS itd.). 


6.    Prawa Użytkownika / Kontakt

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania, usuwania i wyrażania sprzeciwu wobec wykorzystywania swoich danych osobowych. Ponadto Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody lub wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Użytkownik może wnioskować o przesłanie mu jego danych osobowych i ma prawo wydać zalecenia dotyczące korzystania z tychże danych osobowych po jego śmierci, o ile zastosowano taki zapis.  Użytkownik może także wnioskować o ograniczenie zakresu danych, przeniesienie danych i/lub wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Wniosek należy przesłać na adres e-mail: : as24.pl.privacy@as24.com lub napisać na adres: AS 24 POLSKA Sp. z o.o. - Al. Janan Pawla II, 80 / 12 A 00-175 WARSZAWA