Contenu

Aby przyspieszyć dekarbonizację sektora transportu lądowego, dyrektywa Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/362 nakłada obecnie na Państwa Członkowskie obowiązek wprowadzenia podatku od emisji CO2 do opodatkowania pojazdów korzystających z niektórych rodzajów infrastruktury.

Obowiązek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z harmonogramem określonym w ich ustawodawstwie krajowym. Niemcy i Austria są pierwszymi krajami, które zaplanowały stosowanie tej dyrektywy na swoim terytorium; odpowiednio od 01.12.2023 r. i od 01.01.2024 r.

 

Jak będzie stosowana ta dyrektywa?

  • Klasa emisji CO2 zostanie określona zgodnie z konkretnym wskaźnikiem emisji pojazdu i innymi kryteriami.

Każdy pojazd zostanie sklasyfikowany od 1 do 5 według poziomu emisji CO2. Klasa 1 odpowiada najbardziej zanieczyszczającym pojazdom, a klasa 5 najmniej zanieczyszczającym pojazdom.

  • Pojazdy zarejestrowane przed 01/07/2019 automatycznie znajdą się w klasie 1.


Twoje obowiązki:

Wszyscy klienci muszą zaktualizować informacje używane do określenia klasy emisji CO2 swoich pojazdów:

  • Data pierwszej rejestracji
  • Podgrupa i/lub Grupa
  • Określony poziom emisji

Dokumenty potwierdzające te informacje (COC, CIF, dowód rejestracyjny) będą obowiązkowe.

Uwagi:

Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, pojazdy zostaną automatycznie zaklasyfikowane do klasy 1. Możliwe będzie ubieganie się o lepszą klasę poprzez zadeklarowanie informacji po upływie terminu.

Masa F1 podana w dowodzie rejestracyjnym będzie wykorzystywana jako obowiązkowe dane do obliczania podatku od użytkowania infrastruktury drogowej.

 

Obowiązki AS 24:

  • Zadeklarowanie władzom obliczonej klasy emisji CO2
  • Spersonalizowanie Twojego PASSango za pomocą obliczonej klasy.
Co należy zrobić, jeśli dotyczy to Ciebie?
  • Od listopada 2023 rbędziesz mógł aktualizować obowiązkowe dane swoich pojazdów w Strefie Klienta i przesyłać dokumenty potwierdzające.

Urządzenia PASSango będą aktualizowane automatycznie dzięki zdalnemu sterowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które należy dostarczyć, oraz dokumentów uzupełniających, należy pobrać notatkę, klikając poniżej:

MemoCO2PL_1

MemoCO2PL_2

Zespół AS 24