Contenu

Federalna ustawa o opłatach za korzystanie z autostrad (BFStrMG) uchwalona 21 listopada 2023 r. wprowadziła nowy system opłat „LKW Maut” oparty na klasie CO2.

Od 1 lipca 2024 r. opłata za przejazd zostanie rozszerzona na pojazdy użytkowe i ciężarowe o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej (F1) powyżej 3,5 tony. Dostosowuje to Niemcy do istniejących sieci opłat drogowych, GoMaut, Viapass i TIS PL.

Od 1 lipca 2024 r. pojazdy użytkowe i ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony będą podlegać podatkowi drogowemu „LKW Maut”. Istnieją jednak pewne wyjątki:

  • Pojazdy użytkowe dla rzemieślników i osób wykonujących porównywalne zawody, ważące nieco mniej niż 7,5 tony
  • Pojazdy zeroemisyjne - klasa CO2 5 o masie F1 mniejszej lub równej 4,25 tony.

AS 24 dostosowuje obecnie swoje rozwiązania do nowych wymogów przepisów dotyczących emisji CO2. Niezależnie od tego, czy kupujesz bilet elektroniczny, czy korzystasz z PASSango, AS 24 może pomóc Ci spełnić nowe przepisy.

 

LKW Maut