Contenu

ODZYSKIWANIE AKCYZY ORAZ CENY PALIW W EUROPIE

Szanowni Państwo,

Analizując koszty paliwa tankowanego w Europie, należy zwrócić uwagę na możliwe do odzyskania podatki. W kilku europejskich krajach, można bowiem odzyskać nie tylko VAT, lecz również akcyzę. Akcyzy można odzyskiwać z paliwa tankowanego do pojazdów powyżej 7,5t DMC. Zasady jej odzyskiwania, uzależnione są od przepisów funkcjonujących w danym kraju. Akcyza jest możliwa do odzyskania w Hiszpanii, Francji, Belgii, Włoszech, Słowenii, Węgrzech oraz Chorwacji. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ mogą być to istotne kwoty.
Ponadto, analiza możliwych do odzyskania podatków, pozwala na sprawne zarządzanie tankowaniami. Jako przykład można tutaj wskazać Francję. We Francji możliwe jest odzyskanie akcyzy w kwocie 0,157 EUR za każdy zatankowany litr. Cena netto po zwrocie akcyzy będzie niższa niż w Niemczech. Dodatkową zaletą, jest bardzo krótki czas potrzebny na zwrot akcyzy w tym kraju. Wnioski składa się bowiem kwartalnie a na zwrot czeka się do 4 tygodni. W przypadku przedsiębiorców, którzy do tej pory akcyzy nie odzyskiwali, istnieje możliwość odzyskania wstecz za okres do dwóch lat. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem handlowym.

Obecne kwoty możliwych do odzyskania akcyz za litr, kształtują się następująco:

  • Belgia – 0,1935 EUR – akcyzę można odzyskać dopiero, gdy zostanie Państwu nadany numer do odzyskiwania akcyzy. Czas potrzebny na zwrot wynosi 9 - 18 miesięcy.
  • Francja – 0,157 EUR – akcyzę można odzyskać do dwóch lat wstecz. Czas potrzebny na zwrot to jedyne 4 tygodnie od daty złożenia wniosku.
  • Hiszpania – 0,049 EUR – czas potrzebny na zwrot wynosi około 3 - 6 miesięcy.
  • Słowenia – około 0,06 EUR – wartość możliwej do odzyskania akcyzy, może ulegać zmianie z miesiąca na miesiąc.
  • Węgry – 0,026 EUR
  • Włochy – 0,214 EUR – czas potrzebny na zwrot wynosi około 9 miesięcy.