Dzięki ofercie PASSango EuroPilot zwiększysz kontrolę swoich przejazdów! Skorzystaj z usługi premium dostępnej dla wszystkich.

Jakie są zalety oferty PASSango EuroPilot?

Oprócz zalet oferty PASSango Europe oferta PASSango EuroPilot proponuje liczne usługi o wysokiej wartości dodanej:

Śledzenie floty pojazdów w czasie rzeczywistym

Bezpieczeństwo zakupu paliw

  • Porównywanie geolokalizacji teleznaczka z geolokalizacją stacji AS 24
  • Wysyłanie powiadomień

Kontrola nieprawidłowości związanych z użytkowaniem (Francja i Hiszpania)

  • Zakazane trasy
  • Brak wykrywania bramki wjazdowej
  • Niewłaściwa klasa pojazdu

Dostęp do symulatora uwzględniającego ruch w czasie rzeczywistym i ograniczenia dla pojazdów ciężarowych

  • Specjalna mapa dla pojazdów ciężarowych
  • Symulacja w oparciu o właściwości pojazdów
  • Propozycja tras zgodnych z ograniczeniami dla pojazdów