Wszystkie pojazdy ciężarowe i autobusy o wadze netto wynoszącej co najmniej 3,5 tony podlegają opłacie drogowej za poruszanie się po autostradach i drogach szybkiego ruchu o łącznej długości blisko 2200 km. 

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU OPŁAT DROGOWYCH W AUSTRII PROPONOWANE PRZEZ AS 24: JAK TO DZIAŁA?

Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące sieci objętej podatkiem i pobierz mapę płatnych odcinków dróg w witrynie ASFINAG.

Wysokość opłat uzależniona jest od czterech kryteriów: 

  • Przebiegu w kilometrach
  • Kategorii zanieczyszczenia 
  • Liczby osi
  • Przejazdu w ciągu dnia/nocy (taryfy nocne obowiązują od 22:00 do 5:00)

 

ROZWIĄZANIA AS 24 

AS 24 proponuje trzy różne rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby klientów:

1. Jeśli Twoje pojazdy ciężarowe często poruszają się po drogach w Austrii i innych krajach Europy: 

Wyposaż swoje pojazdy ciężarowe w urządzenie pokładowe PASSango do automatycznego pobierania podatków i opłat drogowych.

Jeśli Twoje pojazdy ciężarowe są już wyposażone w urządzenie pokładowe PASSango, ale nie zostały jeszcze skonfigurowane do przejazdów na terytorium Austrii, przejdź do Strefy Klienta i zgłoś potrzebę aktywowania usługi w tym kraju:

  • o dowolnej porze, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 
  • zależnie od Twojego zapotrzebowania: na jedno urządzenie pokładowe lub na wyposażenie całej floty.

Aktywowanie austriackiego obszaru poboru opłat w urządzeniu pokładowym PASSango daje prawo do poruszania się po austriackich drogach i opłacania należnych podatków, a także do wjazdu na mosty Storebælt (w Danii) oraz Øresund (łączący Danię i Szwecję).

2. Jeśli Twoje pojazdy ciężarowe regularnie poruszają się po austriackich i niemieckich drogach: skorzystaj z karty Eurotrafic AS 24, dzięki której będziesz mógł wyposażyć swoje pojazdy ciężarowe w urządzenie pokładowe TOLL2GO pobierane od operatora Toll Collect. Dzięki temu ze spokojną głową będziesz mógł wysyłać swoje pojazdy na drogi w obu krajach.  

3. Jeśli Twoje pojazdy ciężarowe poruszają się po austriackich drogach sporadycznie, opłacaj podatki kartą Eurotrafic AS 24 metodą pre-paid lub post-paid, korzystając z urządzenia GO-BOX.  

W wypadku wszystkich pojazdów poruszających się po austriackich drogach należy posiadać „deklarację pojazdu” w wersji papierowej lub elektronicznej. 
 

Produkt

Urządzenia pokładowe PASSango Europe oraz EuroPilot

Karta AS 24 EUROTRAFIC

GO BOX

TOLL2GO

Materializacja

new_passango_peage2 000_-_eurotrafic_nouveau_logo_2_0 gobox obu_toll_collect_0

Opis

Urządzenia pokładowe PASSango Europe oraz EuroPilot to satelitarne teleznaczki umożliwiające automatyczne pobieranie opłat drogowych/podatków oraz korzystanie z całego wachlarza usług towarzyszących (geolokalizacji, aktywowania obszaru poboru opłat 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dostępu do parkingów strzeżonych itp). 

Karta AS 24 Eurotrafic to kompletne rozwiązanie do uiszczania opłat za paliwo oraz podatków i opłat drogowych w Europie.

GO Box to urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonywanie opłat drogowych w Austrii.  

W ramach oferty Toll2GO niemieckie urządzenie pokładowe Toll Collect można stosować również do uiszczania opłat drogowych za przejazdy w Austrii.
Urządzenie pokładowe oferowane jest przez niemieckiego operatora pobierającego opłaty drogowe Toll Collect. 

Obejmuje opłaty drogowe za przejazdy w krajach takich jak:

Austria / Belgia / Bułgaria / Francja / Niemcy / Polska / Portugalia / Hiszpania / tunel Liefkenshoek (Belgia) / most Storebælt (Dania) / most-tunel Øresund (Dania-Szwecja)/ wkrótce Węgry

Niemcy / Austria / Belgia / Bułgaria / Dania / Hiszpania / Węgry / Włochy / Luksemburg / Niderlandy / Polska / Portugalia / Czechy / Rumunia / Wielka Brytania / Słowacja / Słowenia / Szwecja / Szwajcaria 

Austria 

Austria / Niemcy 

KORZYŚCI Z POSIADANIA URZĄDZENIA POKŁADOWEGO PASSANGO 

Urządzenie pokładowe PASSango to proste i bezawaryjne rozwiązanie pozwalające użytkownikom automatycznie pobierać podatki i opłaty drogowe w wielu krajach dzięki jednemu urządzeniu uznawanemu w tych krajach. 

Urządzenie pokładowe PASSango to gwarancja: 

  • Szybkiej i łatwej instalacji: podłącz urządzenie bez pomocy autoryzowanego serwisu;

  • Szybkiego przypisywania urządzenia pokładowego do innego pojazdu (około godzinę po zgłoszeniu swojego zamiaru w Strefie Klienta); -    

  • Opcji zarządzania flotą w sposób ekonomiczny dzięki subskrybowaniu usługi EuroPilot (śledzenie i obliczanie przejazdu, lokalizowanie punktów POI, symulacja kosztów itd.); 

  • Łatwiejszego zarządzania kwestiami administracyjnymi dzięki jednemu dostawcy paliwa i urządzenia pokładowego do uiszczania opłat drogowych.

Ponadto urządzenie pokładowe PASSango pozwala posiadaczom kart na dostęp do parkingów strzeżonych w Europie i uiszczanie opłat za nie (sprawdź listę wszystkich parkingów strzeżonych dla pojazdów ciężarowych dostępnych dla posiadaczy teleznaczka PASSango).
 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA KARTY AS 24 EUROTRAFIC

Karta AS 24 Eurotrafic to kompletne rozwiązanie umożliwiające dokonywanie opłat za paliwo dla pojazdów ciężarowych, a także podatki i opłaty drogowe w Europie. Pozwala także posiadaczom kart na dostęp do parkingów strzeżonych w Europie i uiszczanie opłat za nie (sprawdź listę parkingów strzeżonych dla pojazdów ciężarowych dostępnych dla posiadaczy karty AS 24 Eurotrafic).