Czeski system elektronicznego poboru opłat za przejazdy został zainstalowany przez spółkę Kapsch, która zajmuje się jego obsługą. System poboru opłat za przejazdy nosi nazwę PREMID, po czesku Dálniční poplatek lub Myto. Opłaty za przejazdy to podatek rządowy dotyczący wszystkich pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Opłaty za przejazd dotyczą dróg szybkiego ruchu, autostrad i dróg klasy pierwszej.

Twoje rozwiązania w zakresie opłat za przejazdy AS 24 w Czechach: jak to działa?

Systemy opłat za przejazdy

W Czechach opłaty za przejazdy są regulowane automatycznie za pomocą On Board Unit (OBU) działającego za pomocą mikrofal oraz teleznaczka PASSango AS 24. Prawo obliguje kierowców wjeżdżających do Czech do posiadania teleznaczka Pre- lub Post-Pay.

Rozwiązania AS 24

  • Pre-Pay

Jeśli pojazd tylko okazjonalnie porusza się po terytorium Czech, lepiej jest wybrać identyfikatory Pre Pay. Każdy PREMID powiązany jest z kartą AS 24 EUROTRAFIC. Teleznaczek umożliwia doładowanie kwoty od 60 do 580 euro w 100 punktach sprzedaży GO.

  • Post-Pay

Regularnym użytkownikom AS 24 proponuje teleznaczek Post-Pay ułatwiający regulowanie opłat za przejazdy w Czechach. Transakcja jest odroczona w czasie, nie trzeba doładowywać PREMID.

 

Produkt

Karta AS 24 EUROTRAFIC

Materializacja

carte_eurotrafic.png

Opis

Karta zapewniająca dostęp do sieci dróg z opłatami za przejazdy i stacji w Europie. Ułatwia również regulowanie zagranicznych podatków.

 

Działanie na bramce pobierającej opłaty za przejazd

Bramki znajdują się w sieci czeskich dróg. Umożliwiają pobieranie opłat za przejazdy i wyposażone są w anteny zapewniające komunikację z On Board Unit PREMID.
Stanowiska kontroli celnej sprawdzają, czy pojazdy są wyposażone w system OBU (On Board Unit). Istnieją również stanowiska mobilne. To kierowca ponosi odpowiedzialność prawną za działanie OBU.
Nie istnieją bramki poboru opłat za przejazdy zmuszające kierowcę do zatrzymania się lub zwolnienia, nie trzeba więc wybierać konkretnych pasów.
Kierowca musi natomiast upewnić się, że OBU (On Board Unit) wydał sygnał dźwiękowy potwierdzający, że przejazd został wykryty przez system.

Użyteczne informacje