Dania ma dwie główne drogi objęte opłatami za przejazdy: most Øresund (pomiędzy Danią a Szwecją) oraz most Storebælt (pomiędzy wschodem a zachodem Danii).
Eurowinieta to podatek uiszczany przez użytkowników dróg. Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton muszą posiadać eurowinietę obowiązującą na duńskich autostradach.

Twoje rozwiązania w zakresie opłat za przejazdy AS 24 w Danii: jak to działa?

Systemy opłat za przejazdy

Można kupić winietę na dowolny okres (dzień, miesiąc itd.).
W tym celu należy skorzystać z terminalu AGES i wpisać numer rejestracyjny pojazdu, liczbę osi itd. Następnie należy dokonać transakcji za pośrednictwem karty EUROTRAFIC. Wystawiane jest pokwitowanie umożliwiające przejazd przez bramkę (nie jest wydawana faktyczna winieta). Informacje są przechowywane w bazie danych dla każdego państwa członkowskiego.

Aby uzyskać więcej informacji o eurowinietach, kliknij tutaj.

 

Rozwiązania AS 24

Produkt

PASSango

Karta AS 24 EUROTRAFIC

Materializacja

obus_0_2

_eurotrafic_nouveau_logo_2_1

Opis

Teleznaczek dla pojazdów ciężarowych automatycznie wykrywany w wielu europejskich krajach: Francja / Belgia / Austria / Hiszpania / Portugalia

Karta zapewniająca dostęp do sieci dróg z opłatami za przejazdy i stacji w Europie. Ułatwia również regulowanie zagranicznych podatków.

Działanie na bramce pobierającej opłaty za przejazd

Organ kontroli przeprowadza weryfikacje w oparciu o tablicę rejestracyjną.

 

Użyteczne informacje

  • lista punktów sprzedaży jest dostępna tutaj.
  • sprawdź tutaj ceny eurowiniet na rok.