Szwecja ma dwie główne drogi objęte opłatami za przejazdy: most Øresund (pomiędzy Danią a Szwecją) oraz most Svinesund E6 (Szwecją a Norwegią).

Twoje rozwiązania w zakresie opłat za przejazdy AS 24 w Szwecji: jak to działa?

Zamów eurowinietę

Eurowinieta to podatek uiszczany przez użytkowników dróg w Szwecji.
Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton muszą posiadać eurowinietę, by poruszać się po szwedzkich drogach objętych opłatami za przejazdy.
W szybki i prosty sposób zamów winiety on-line na www.eurovignettes.eu 

 

Rozwiązania AS 24

Produkt

Karta AS 24 EUROTRAFIC

Materializacja

carte_eurotrafic

Opis

Karta zapewniająca dostęp do sieci dróg z opłatami za przejazdy i stacji w Europie. Ułatwia również regulowanie zagranicznych podatków.

Użyteczne informacje:

W Sztokholmie istnieje również podatek od korków, obowiązujący pojazdy wjeżdżające lub wyjeżdżające ze szwedzkiej stolicy. Wysokość tego podatku zależy od godziny wjazdu (maksymalna stawka to około 6,30 €).