Od 1 lipca 2013 roku węgierski rząd wprowadził nowy system opłat za przejazdy HU-GO dla wszystkich pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t. Opłatami objętych jest ponad 6900 km dróg. Opłata za przejazd obliczana jest na podstawie kilku kryteriów: przejechanej odległości, rodzaju drogi, kategorii pojazdu i jego Euroklasy.

AS 24 ułatwia Ci poruszanie się po Europie i współpracuje z MOL, by usprawnić przejazdy Twoim kierowcom na płatnych odcinkach na Węgrzech.

Twoje rozwiązania w zakresie opłat za przejazdy AS 24 na Węgrzech: jak to działa?

W zakresie poruszania się po Węgrzech oferujemy dwa płatne z góry rozwiązania umożliwiające uregulowanie opłat za przejazdy:

Przy regularnych przejazdach:

Zakup On Board Unit (OBU) HU-GO dzięki karcie AS 24 Eurotrafic

Uzyskaj szybko OBU HU-GO i swobodnie poruszaj się po wszystkich płatnych drogach na Węgrzech.

Po wcześniejszej rejestracji na stronie HU-GO i podaniu głównych informacji o pojeździe (numer rejestracyjny, kategoria pojazdu i Euroclass) OBU można pobrać w punktach sprzedaży stacji partnerskich MOL.

Przy jednorazowych przejazdach: 

Zakup biletu tranzytowego dzięki karcie AS 24 Eurotrafic w terminalach obecnych na 450 stacjach partnerskich MOL.

Bilet tranzytowy wykupowany jest dla pojedynczego przejazdu. Przy zakupie biletu kierowca musi wskazać drogę: miejsce wyjazdu i przyjazdu, oraz podać informacje o pojeździe.

Sprawdź listę partnerskich stacji MOL.

 

Rozwiązania AS 24

Produkt

Karta AS 24 Eurotrafic

OBU HU-GO

Bilet tranzytowy

Materializacja

obu_hu-go.jpg 
Opis

Karta zapewniająca dostęp do sieci dróg z opłatami za przejazdy i stacji w Europie. Ułatwia również regulowanie zagranicznych podatków.

HU-GO OBU to On-Board Unit do regularnych płatności za przejazdy drogowe na Węgrzech.

Bilet tranzytowy jest kupowany na konkrentą / sprecyzowaną podróż.

Rozwiązania AS 24 upraszczają dokonywanie opłat za przejazdy na Węgrzech!

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami, wypełniając formularz i zaznaczając „Opłaty za przejazdy w Europie”.