Na Węgrzech pojazdy o masie powyżej 3,5 t objęte są opłatami drogowymi i podatkami za przejazdy po sieci ponad 7100 km dróg i autostrad. 

Dzięki swojej europejskiej sieci, w której za pomocą karty AS 24 Eurotrafic można tankować oraz uiszczać podatki i opłaty drogowe, AS 24 ułatwia poruszanie się po terytorium Węgier.  
 

TWOJE SYSTEMY OBSŁUGI OPŁAT DROGOWYCH AS 24 NA WĘGRZECH: JAK TO DZIAŁA?


Dowiedz się więcej o sieci, w której obowiązują opłaty i pobierz mapę płatnych odcinków 


Wysokość opłat drogowych na terytorium Węgier uzależniona jest od czterech kryteriów: 

  • Długości przejechanego odcinka
  • Rodzaju drogi
  • Klasy pojazdu 
  • Klasy emisji spalin

 

 

System opłat drogowych na Węgrzech: 


Rozwiązanie do uiszczania opłat drogowych na Węgrzech oparte jest na systemie elektronicznym HU GO i działa wyłącznie w trybie prepaid. 
Dzięki umowom partnerskim z HU GO oraz krajowymi dostawcami usług AS 24 oferuje dwa rozwiązania, które pozwalają uiszczać opłaty drogowe zgodnie z potrzebami: Zakup pojedynczego biletu na przejazd lub doładowanie urządzenia pokładowego. 
Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia pokładowego, musisz wcześniej zarejestrować się w witrynie HU GO i połączyć konto z urządzeniem pokładowym. 
 

 

 

W przypadku przejazdów regularnych:


Aby ułatwić sobie regularne przejazdy po kraju, pojazdy ciężarowe służące do przewożenia towarów należy wyposażyć w urządzenia pokładowe zatwierdzone przez HU GO. 
Urządzenie pokładowe można doładować za pomocą karty AS 24 Eurotrafic w wielu partnerskich punktach ładowania pojazdów elektrycznych (w pobliżu granic i przy głównych drogach). Kwota transakcji będzie potrącana z konta HU GO połączonego z urządzeniem pokładowym.  Jeśli wartość doładowania karty nie jest wystarczająca, klient naraża się na karę.
 

 

 

W przypadku przejazdów okazjonalnych:


W przypadku przejazdów okazjonalnych po terytorium Węgier opłaty drogowe uiszcza się za pomocą biletu na przejazd zakupionego w ciągu 30 dni poprzedzających przejazd. 
Bilet na przejazd opłaca się za pomocą karty AS 24 Eurotrafic w terminalu HU GO w partnerskim punkcie ładowania pojazdów elektrycznych. 
W celu utworzenia biletu należy dokładnie określić trasę przejazdu, tj. punkt początkowy i końcowy, a także podać informacje dotyczące pojazdu. Wskazanej trasy nie można zmienić.

 

 


Czy masz już konto w HU GO?


Karta AS 24 Eurotrafic pozwala korzystać z szerokiej sieci partnerskich punktów obsługi, a także ułatwia zakup biletu na przejazd oraz doładowywanie urządzenia pokładowego!   
Ułatw sobie uiszczanie opłat drogowych: wszystkie transakcje z tytułu opłat drogowych uiszczonych na Węgrzech znajdziesz na rachunku karty AS 24 Eurotrafic oraz w Strefie Klienta
 

Rozwiązania AS 24

 

Produkt

Karta AS 24 EUROTRAFIC

Materializacja

eurotrafic_nouveau_logo_2

Opis

Karta zapewniająca dostęp do sieci dróg z opłatami za przejazdy i stacji w Europie. Ułatwia również regulowanie zagranicznych podatków.