Od 1 kwietnia 2014 roku Wielka Brytania wprowadziła nowy podatek, oparty na czasie trwania przejazdu w brytyjskiej sieci drogowej, w tym w Irlandii Północnej. Dotyczy on pojazdów ciężarowych niezarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, o masie wyższej lub równej 12 ton. Opłatę za winietę Levy należy uiścić przed wjazdem na terytorium brytyjskie. W Wielkiej Brytanii istnieje wiele osobnych odcinków dróg objętych opłatami za przejazdy, takich jak mosty i tunele. Należy do nich autostrada M6, jedna z najbardziej uczęszczanych dróg. Umożliwia ona ominięcie zakorkowanych dróg wokół Birmingham.

Twoje rozwiązania w zakresie opłat za przejazdy AS 24 w Wielkiej Brytanii: jak to działa?

Rozwiązania AS 24

Możliwa jest płatność przez Internet (za pośrednictwem strony operatora

Możesz również uregulować podatek w punktach sprzedaży poza Wielką Brytanią: winieta jest dostępna dzięki karcie AS 24 EUROTRAFIC.
Usługa ta umożliwia zakup winiety w różnych wersjach: dziennej, tygodniowej, miesięcznej lub rocznej.

 

Produkt

Karta AS 24 EUROTRAFIC

Materializacja

_eurotrafic_nouveau_logo_2_1

Opis

Karta zapewniająca dostęp do sieci dróg z opłatami za przejazdy i stacji w Europie. Ułatwia również regulowanie zagranicznych podatków.

 

Działanie na bramce pobierającej opłaty za przejazd

W Wielkiej Brytanii nie istnieją bramki poboru opłat za przejazdy dotyczące podatku UK Levy.

Użyteczne informacje

  • okres za uiszczony podatek rozpoczyna się o godzinie 00:00:00 i kończy o 23:59:59
  • winietę można kupić najwyżej na 6 miesięcy wcześniej (przed datą wjazdu na brytyjskie drogi)