Contenu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2022/362

Szanowni Państwo,

W poszczególnych europejskich krajach, jest obecnie wdrażana dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2022/362, nakładająca obowiązek wprowadzenia podatku od emisji CO2. Dyrektywa nakłada na Państwa członkowskie obowiązek, lecz może on być realizowany w różny sposób w różnych krajach. Poniżej zebraliśmy dla Państwa informacje o wdrożonych już rozwiązaniach. Będziemy Państwa również informować o wszelkich zmianach w tym zakresie. Obecnie rozwiązania te zostały już uruchomione w następujących krajach:

  1. Niemcy – opłaty za emisję CO2 obowiązują od 1 grudnia 2023. Wartość jest uzależniona od emisji i zwolnione z niej są jedynie pojazdy emitujące mniej niż 1g/km. W praktyce oznacza to zwolnienie tylko dla pojazdów zeroemisyjnych zasilanych wodorem lub elektrycznych. Szczegółowe informacje o klasach emisji i wysokości opłat, znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej Toll Collect https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/rund_um_die_maut/co2_emissionsklassen/co2_emissionsklassen.html

  2. Austria – opłaty za emisję CO2 obowiązują od 1 stycznia 2024. Stawki określone zostały podobnie jak w Niemczech, uwzględniając emisję pojazdów. Zwolnione są tylko pojazdy zeroemisyjne. Wartość opłaty dla pojazdów Euro 6 wynosi (w zależności od klasy emisyjności) od 0,0387EUR do 0,0102EUR. Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji pojazdu i wysokości opłaty, dostępne są na stronie Asfinag https://www.go-maut.at/pl/uiszczanie-oplaty-drogowej-go/taryfy-oplaty-drogowej-go/

  3. Węgry – wzrost opłaty nastąpił 1 stycznia 2024. Dotychczasowy podział na siedem kategorii emisji według klas euro, został rozszerzony o pojazdy nisko i zeroemisyjne. W przypadku pojazdów Euro 4, 5 i 6 stawka jest taka sama i wynosi około 0,10EUR. Strukturę stawek mogą Państwo dokładnie sprawdzić na oficjalnej stronie systemu Hu-Go https://nemzetiutdij.hu/en/e-toll/etoll-tolls/toll-rates

  4. Czechy – opłata za emisję CO2 zostanie wprowadzona 1 marca 2024. Należy zwrócić uwagę, aby uzupełnić dokumenty dotyczące emisji pojazdów. Będzie to miało wpływ na wysokość opłaty. Jeśli, dokumenty nie zostaną uzupełnione, to Państwa pojazdy zostaną zakwalifikowane do najdroższej grupy. W przypadku najmniej emisyjnych pojazdów Euro 6, wzrost wyniesie około 0,023EUR. Klasę pojazdu, można sprawdzić dzięki prostemu narzędziu udostępnionemu przez MytoCZ Wyszukiwarka klas emisji CO2 | Portal elektronicznego systemu poboru opłat w Czechach (mytocz.eu)

  5. Litwa - zmiany stawek myta. Obecnie na wysokość opłaty wpływa mają: kategoria pojazdu, liczba osi i poziom emisji CO2: https://keliumokestis.lt/pages/tollRates.xhtml 

  6. Dania - 31 grudnia 2024 r. obecny system eurowiniet dla opłat drogowych samochodów ciężarowych, zostanie zastąpiony systemem obliczanym na podstawie pokonanych kilometrów oraz poziomu emisji CO2. Sieć dróg płatnych w Danii można sprawdzić na tej stronie: https://vejafgifter.dk/en/road-network/

    1. od 1 stycznia 2025 - zmiana obowiązywać będzie ciężarówki o masie co najmniej 12 ton,

    2. od 1 stycznia 2027 - także pojazdy o masie powyżej 3,5 tony.

Przeczytaj także nasz artykuł o zmianach stawek opłat drogowych, które obowiązują od 1 stycznia 2024: Zmiany stawek opłat drogowych w Europie w 2024 roku. 

Są to obecnie wszystkie kraje, w których doszło do zmian.  

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

zespół AS 24 Polska