Contenu

Szanowni Państwo,
 
Od drugiego kwartału 2022 r. nasi klienci mogą wybierać pomiędzy miesięcznym a kwartalnym zwrotem podatku TICPE.


Wszyscy klienci mogą teraz pobrać pliki dotyczące zużycia oleju napędowego we Francji w podziale na miesiące, a nie tylko kwartały, na stronie MójAS24.
Widżet TICPE jest dostępny w menu "Faktury i transakcje" > zakładka "Mój zwrot podatku".


 

ticpe.png

 

Należy pamiętać, że mogą Państwo wygenerować zestawienia za maksymalnie 12 miesięcy wstecz. Nie jest już możliwe wygenerowanie jakiegokolwiek zestawienie TICPE dla okresu wykraczającego poza ostatnie 12 miesięcy. 
Zatem zachęcamy do trzymania ręki na pulsie i generowanie zestawień na bieżąco.