Sveiki atvykę į klientų aptarnavimo skyrių. Prisijungdami prie internetinės svetainės ar naršydami joje, jūs sutinkate, kad jūs perskaitėte, supratote ir sutikote be apribojimų ar išlygų su asmens duomenų ir slapukų valdymo politika (politika) ir mūsų naudojimo sąlygomis. Atkreipkite dėmesį, kad kitose AS 24 svetainėse yra taikomos skirtingos taisyklės bei asmens duomenų apsaugos politika, todėl rekomenduojame jas atidžiai perskaityti.

Bendrovė ir jūs, kaip Klientas, kartu nustatote asmens duomenų, tvarkomų naudojantis Klientų zona, tvarkymo tikslus ir priemones. Todėl Šalys priskiriamos prie bendrų duomenų valdytojų, kaip apibrėžta BDAR 26 straipsnyje.

Politikos tikslas - informuoti jus apie teises ir laisves, kuriomis galite pasinaudoti dėl naudojamų jūsų asmeninių duomenų, ir apibūdinamos priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti šiuos duomenis.

Informuojame, kad tvarkydami Kortelių turėtojų ir (arba) PASSango PL mokamų žetonų asmens duomenis ir savo poreikiams Klientų zonoje vykdydami su Transporto priemonėmis ir (arba) Įrenginiais susijusią valdymo veiklą, kartu su Bendrove dirbate bendru duomenų valdytoju. Todėl jūs įsipareigojate laikytis savo, kaip duomenų valdytojo, pareigų duomenų subjektų, susijusių su atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis, atžvilgiu. 

1.    Apdorojimo tikslas, teisinis pagrindas, saugojimo laikotarpis ir surinktų duomenų tipai

Arba jūs, arba Naudotojas, kurį paskyrėte prisijungti prie Klientų zonos, greičiausiai pateiksite Bendrovei tam tikrą skaičių asmens duomenų, pvz., jūsų vardą ir pavardę, kad galėtumėte naudotis Klientų zonoje teikiamomis paslaugomis
Surinkta informacija reikalinga su Bendrove pasirašytai (-oms) Sutarčiai (-ėms) apdoroti, nes to nepadarius Sutartis negali būti įvykdyta.
Bendrovė tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis šiais tikslais ir toliau nurodytu teisiniu pagrindu:

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Surinkti asmens duomenys 

Saugojimo laikotarpis 

Naudotojo profilio kūrimas ir prieiga prie Klientų aptarnavimo srities, Kelių paskyrų valdymas

Sutartis

Identifikaciniai duomenys.  (Pavardė, vardas, el. pašto adresas), prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas, slaptažodis)

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Papildomų paslaugų (CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling...) prenumerata

 

Sutartis

El. pašto adresas

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Galimybė naudotis su kelione susijusiomis paslaugomis (rinkliavomis, stovėjimo aikštelėmis, kelių mokesčiais ar bet kokiais kitais mokesčiais, taikomais už naudojimąsi transporto priemone kelių rinkliavos tinkle, technine, teisine ir užsakymo pagalba)

 

Sutartis

Valstybinio numerio ženklas

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Įrenginių valdymas (AS 24 ir AS 24 – EUROTRAFIC kortelės ir PASSango SKTP rinkliavos ženkleliai)

Sutartis

Pavardė, vardas, transporto priemonės registracija

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Sąskaitų tvarkymas (peržiūrėti ir atsisiųsti sąskaitas faktūras, operacijas, kurioms dar neišrašytos sąskaitos faktūros...)

Sutartis

El. pašto adresas

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Transporto priemonės geografinės padėties duomenys, maršruto imitatoriaus palyginimas, reiso ataskaitos, degalų sandoriai pagal geografinę padėtį

Sutartis

Registracija, transporto priemonės GPS koordinatės

 

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

 

Geolokacijos duomenys: 1 metai

Klientų pretenzijų dėl greitkelių koncesijų valdymas Prancūzijoje

 

Sutartis

Transporto priemonės registracija

Sutarties terminas + 6 mėn

Vėliau jūsų asmens duomenys nebus apdoroti taip, kad būtų nesuderinama su tikslais, aprašytais virš ar po surinkimo formų. Duomenys saugomi tiek laiko, kiek jų reikia tvarkyti, t. y. tol, kol duomenų subjektui, t. y. Klientui arba įgaliotajam naudotojui, reikalinga prieiga prie Klientų aptarnavimo srities. Kai duomenų subjektas nebėra saistomas sutarties su savo įmone, sąskaita ir susiję duomenys ištrinami.

2.    Duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami vienam ar keliems duomenų valdytojo skyriams arba Total Group įmonėms ir vienam ar keliems partneriams, nepriklausomiems platintojams arba subrangovams analizės ir apklausų tikslais. 1 straipsnyje nurodytus asmens duomenis tvarko „SIGMA INFORMATIQUE“.

3.    Duomenų perdavimas

Bet koks duomenų perdavimas į šalį, nepriklausančią Europos ekonominei erdvei, atliekamas pagal taikomus teisės aktus ir taip, kad būtų tinkamai apsaugoti jūsų duomenys. 
Siekdama užtikrinti tinkamą Europos ekonominės erdvės kilmės asmens duomenų, kurie gali būti perduoti „Total“ grupės subjektams, esantiems už Europos Sąjungos ribų, apsaugą, „Total“ grupė priėmė Privalomas įmonės taisykles (ĮPK) - Bendrovės vidaus taisykles. 
Duomenų perdavimui, kuris nenumatytas BCR, į šalis, nepriklausančioms Europos ekonominei erdvei, pateikiamos kitos garantijos, kad būtų užtikrinta pakankama duomenų apsauga. 

Galite paprašyti BCR kopijos ir įmonių, kurios priėmė, sąrašą, rašydami adresu www.total.com/fr/donnees-personnelles#Binding%20Corporate%20Rules%20de%20Total. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitas priemones, kurių imtasi tinkamai apsaugai užtikrinti, rašykite toliau nurodytu kontaktiniu adresu.

4.    Duomenų saugumas ir konfidencialumas 

Kiekvienas duomenų valdytojas imasi atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų jam priklausančių asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat ir subrangovų atžvilgiu, visų pirma siekdamas užkirsti kelią jų iškraipymui, sugadinimui ar atskleidimui neįgaliotoms trečiosioms šalims.

5.    Slapukų valdymas 

5.1. Principas
Slapukas yra failas, leidžiantis internetinėje svetainėje išsaugoti informaciją, susijusią su jūsų kompiuterio naršykle internetinėje svetainėje (pvz., apsilankymų skaičius, peržiūrimų puslapių skaičius ir pan.), kad apsilankymai svetainėje būtų sklandesni.
Galite bet kuriuo metu ištrinti savo kompiuteryje saugomus slapukus, prieštarauti naujų slapukų saugojimui ir gauti pranešimą, kol saugomi nauji slapukai, pakeisdami naršyklės nustatymus naudodamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis ("Slapukų rūšys, slapukai ir statistika bei nustatymai"). 
Atkreipkite dėmesį, kad jei pašalinsite slapuką arba nesutinkate saugoti slapukus savo įrenginyje, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis svetainės paslaugomis. 

5.2. Slapukų tipai, slapukai ir statistika bei nustatymai.
Slapukai, kurie gali būti saugomi jūsų serveryje, kai naršote internetinėje svetainėje, yra slapukai, skirti tik įgalinti ar palengvinti elektroninį ryšį arba yra būtinai reikalingi jūsų prašomai paslaugai (kalbos slapukai, prisijungimo slapukai ir t.t.) arba statistikos slapukai ar kiti slapukai pagal toliau pateiktas sąlygas. 
Kai slapukai reikalauja jūsų sutikimo, kad būtų išsaugoti, mes prašome, kad šis susitarimas būtų pateiktas naudojantis nuoroda "sužinoti daugiau", rodomą pirmame internetinės svetainės, kurioje esate, puslapyje, kuriame aiškiai nurodyta, kad toliau naršydami internetinėje svetainėje, jūs priimate šiuos slapukus. 

5.2.1. Kurie slapukai saugomi?
•    Duomenų valdytojo išduotas slapukus

Slapukas

Aprašymas

Kaip prieštaraujate?

Laikotarpis

Internetinė svetainė (sutinkama su slapuku)

Užregistruokite naudotojo pasirinkimą dėl slapukų

Žr. 5.2.2 straipsnį

12 mėnesių

 

•    Statistikos slapukai

Slapuko leidėjas

Aprašymas

Kaip prieštaraujate?

Laikotarpis

INTERNETE idrxvr tmst

Leiskite sužinoti, kiek vartotojų yra prisijungę prie svetainės, taip pat šių prisijungimų dažnumą

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

13 mėnesių

Google analizė

Leiskite sužinoti, kiek vartotojų yra prisijungę prie svetainės, taip pat šių prisijungimų dažnumą

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

14 mėnesių

Statistikos slapukai naudojami sužinoti apsilankymų skaičių, peržiūrėtų puslapių skaičių, naudotojų veiklą svetainėje ir kaip dažnai jie sugrįžta. Naudotojo statistikos įrankis sukuria slapuką su unikaliu identifikatoriumi, kuris saugomas ne ilgiau kaip anksčiau nurodyta. Jūsų IP adresas taip pat renkamas norint nustatyti miestą, iš kurio jūs naudojatės internetine svetaine. Jūsų IP adresas po naudojimo yra nedelsiant paverčiamas anoniminiu, todėl jūs negalite būti identifikuotas kaip fizinis asmuo. Statistinius tinklalapio apsilankymų duomenis renka atitinkamas teikėjas ir vėliau juos perduoda duomenų valdytojui suvestine ir anonimine forma žiniatinklio sąsajoje, prie kurios jis turi prieigą. Surinkti duomenys neperduodami trečiosioms šalims arba naudojami kitiems tikslams. Galite bet kada blokuoti šiuos slapukus, jų atsisakydami, kaip aprašyta aukščiau.

5.2.2. Kaip ištrinti slapukus, gauti pranešimus apie jų saugojimą ar pakeisti naršyklės nustatymus?

Kiekvienos naršyklės pagalbos skyriuje yra nurodoma, kaip atsisakyti slapukų, arba gauti informaciją apie jų diegimą arba jų išjungimą. Toliau pateikiamos naujausios naršyklės:

Naršyklė

Nuoroda į skiltį "Pagalba"

Internet Explorer™

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™

http://support.apple.com/kb/PH5042

Chrome™

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
 

Opera™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.    Jūsų teisės / Kontaktas

Pagal galiojančius teisės aktus jūs turite teisę prieiti prie savo asmeninių duomenų, juos taisyti, ištrinti ir prieštarauti. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti ar sutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijomis. Galite paprašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų siunčiami jums ir jūs turite teisę duoti nurodymus dėl jūsų asmens duomenų naudojimo po jūsų mirties.  Taip pat galite paprašyti duomenų apribojimo, duomenų perkeliamumo ir/arba pateikti ieškinį kompetentingai priežiūros institucijai. Prašome siųsti savo prašymą el. paštu as24.lt.privacy@as24.com arba raštu: UAB AS24 LIETUVA - A.Tumeno g. 4-16 (18 floor) LT-01109 Vilnius Lithuania