Sveiki prisijungę prie mobiliųjų programėlių „Driver“ ir „Fleet Manager“ (toliau – mobiliosios programėlės), kurias galima atsisiųsti iš „Play Store“, „App Store“ ir „AppGallery“ parduotuvių.  Prisijungdami prie mūsų mobiliųjų programėlių arba jose naršydami, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote asmens duomenų bei slapukų tvarkymo politikos (toliau – Politika) nuostatas bei mūsų naudojimosi sąlygas ir be jokių apribojimų ar išlygų su jomis sutinkate. Atkreipkite dėmesį, kad kitoms AS 24 mobiliosioms programėlėms taikomos kitos sąlygos ir asmens duomenų apsaugos nuostatos, todėl rekomenduojame atidžiai jas perskaityti.

Šios Politikos tikslas – informuoti jus apie teises ir laisves, kuriomis galite pasinaudoti mums tvarkant jūsų asmens duomenis, ir pristatyti priemones, kurių imamės jūsų asmens duomenims apsaugoti.

Labai rimtai žiūrime į jūsų privatumą. Visus asmens duomenis tvarkysime, laikysime ir naudosime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis. 
 

1. Renkamų duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas, saugojimo laikotarpis ir pobūdis

 
Jūsų pateiktus asmens duomenis Bendrovė tvarko toliau nurodytais tikslais ir remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

 

Tikslai Teisinis pagrindas  Renkami asmens duomenys Saugojimo trukmė 
Naudotojo profilio kūrimas ir prieiga prie „Fleet Manager“, kelių paskyrų valdymas Sutartis  Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, telefono numeris), prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas ir slaptažodis) Sutarties terminas + 6 mėnesiai 
Papildomų paslaugų („CARDalert“, „CARDcontrol“, „Passalert“, „AS 24 Truck Assistance“, „eBilling“ ir kt.) prenumerata  Sutartis  El. paštas Sutarties terminas + 6 mėnesiai 
Prieiga prie su kelione susijusių papildomų paslaugų (tokių kaip kelių rinkliavos, mokesčiai ar bet kokie kiti mokesčiai, taikomi naudojantis transporto priemone tinkle, techninė, teisinė ir su rezervavimu susijusi pagalba) Sutartis  Registracija  Sutarties terminas + 6 mėnesiai 
Pagalbos valdymas (AS 24 ir AS 24 – EUROTRAFIC kortelės, PASSANGO SKTP nuotolinio mokėjimo prietaisai)  Sutartis  Nurodytų vairuotojų vardas, pavardė, transporto priemonė  Sutarties terminas + 6 mėnesiai 
Sąskaitų faktūrų tvarkymas (sąskaitų faktūrų ir informacijos apie dar į sąskaitas neįtrauktas operacijas peržiūra ir atsisiuntimas)  Sutartis  El. paštas  Sutarties terminas + 6 mėnesiai 
Transporto priemonės geografinės padėties duomenys, palyginimas naudojant maršrutų simuliatorių, kelionių ataskaitos, degalų sandorių kontrolė pagal geografinę padėtį Sutartis  Registracija, 
transporto priemonės GPS koordinatės
Sutarties terminas + 6 mėnesiai
Geografinės padėties duomenys: 1 metai 
Prašymas dėl registracijos pranešimams el. paštu gauti Sutartis  Identifikaciniai duomenys (el. paštas, vardas, pavardė, pareigos) Pageidaujamų pranešimų el. paštu prenumeratos laikotarpis. Prenumeratos galima bet kuriuo metu atsisakyti.

Jūsų asmens duomenys nebus toliau tvarkomi tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su virš duomenų rinkimo formų ar po jomis nurodytais tikslais. 

2. Duomenų gavėjai

Siekiant tvarkyti duomenis, kaip nurodyta šioje Politikoje, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tam tikriems mūsų padaliniams arba „TotalEnergies“ įmonėms ir atitinkamiems partneriams arba subrangovams: [list the categories of service providers – Marketing service providers, card manufacturers, service providers for personalising badges].
 

3. Duomenų saugumas ir konfidencialumas 

Bendrovė imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas jūsų asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas, įskaitant priemones, užkertančias kelią duomenų iškraipymui, sugadinimui ar atskleidimui neįgaliotoms trečiosioms šalims.
 

4. Slapukų ir kitų sekiklių tvarkymas

Slapukas – tai failas, leidžiantis svetainei įrašyti su jūsų naršymu mobiliojoje programėlėje susijusią informaciją (pavyzdžiui, apsilankymų skaičių, peržiūrėtų puslapių skaičių ir pan.), kad jums būtų lengviau naudotis mobiliosiomis programėlėmis.
Slapukai yra tekstiniai failai, įrašomi į jūsų galinį įrenginį. Jie suteikia prieigą prie įvairios informacijos apie jus. Kai kurie jų priklauso svetainės redaktoriui (pirmoji šalis), kiti – trečiosios šalies operatoriams (trečioji šalis). 

Toliau pateiktoje lentelėje išsamiai aprašyti visi „Fleet Manager“ ir „Driver“ naudojami slapukai. 
Slapukus ir kitus sekiklius įjungiame jums davus sutikimą, išskyrus techninius slapukus, kurie yra būtini jūsų pageidaujamoms paslaugoms mobiliosiose programėlėse teikti. 
 

 

Slapukų ir sekiklių kategorijos Slapukų ir sekiklių pavadinimai Slapukų ir sekiklių paskirtis  Teikėjai Slapukų ir sekiklių saugojimo trukmė
Techniniai ir funkciniai  didomi_token_apps, euconsent-v2_apps Duomenų tvarkymas remiantis sutikimu  Didomi Iki 13 mėnesių 
Techniniai ir funkciniai – taikoma tik programėlei „Fleet Manager“  _GRECAPTCHA Apsauga nuo robotų prieigos prie „Fleet Manager“ programėlės Google Iki 13 mėnesių 
Statistikos atidvisitor, atuserid Programėlių naudotojų srauto analizė Piano Analytics Iki 6 mėnesių 
Trečiosios šalies slapukai 1P_JAR, AEC, ANID, CGIC, DV, NID, OTZ, SNID, CONSENT „Google“ reklamos slapukas, naudojamas naudotojų stebėjimo ir reklamos pritaikymo tikslais Google Iki 13 mėnesių 


Kaip atšaukti savo sutikimą? 

Pirmą kartą prisijungę prie mobiliųjų programėlių, galite sutikti arba nesutikti naudoti slapukus ir (arba) atlikti nustatymus. Jei vėliau pakeisite savo sprendimą, slapukus galite tvarkyti eidami į „Mano profilis“ – „Mano praktinė informacija“ – „Slapukai“.
Norėdami pašalinti jau įrašytus slapukus, žr. savo operacinės sistemos („Android“, „iOS“, „Harmony“ ir kt.) naudojimo instrukcijas.
 

5. Jūsų teisės ir kontaktiniai duomenys

Remiantis galiojančiais teisės aktais, jūs turite teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, juo taisyti, ištrinti ir nesutikti su jų naudojimu. Jūs taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir/ar nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijomis. Jūs galite paprašyti atsiųsti jūsų asmens duomenis, taip pat turite teisę pateikti nurodymus dėl jūsų asmens duomenų naudojimo po jūsų mirties. Jūs taip pat galite reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir (arba) pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8-5 2712804, 2791445, el. paštas ada@ada.lt).
Savo užklausą siųskite el. paštu 
as24@lt.as24.com arba paštu šiuo adresu: 
AS 24 LIETUVA UAB, Antano Tumėno g. 4-1101 (11 aukštas), Vilnius, LT-01109, Lietuva