Welkom bij de mobiele applicaties van AS 24 Driver en Fleet Manager (hierna de "Mobiele applicaties") die beschikbaar zijn om te downloaden van de Play Store, App Store en AppGallery.
Door in te loggen bij de Mobiele applicaties en deze te raadplegen en te gebruiken, erkent u dat u het Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens en Cookies (het ”Beleid") en onze Algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud.
Wij wijzen u erop dat als u andere applicaties van AS 24 bezoekt, er op die websites andere gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookie-beleid, of enig ander document met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, van toepassing zijn en wij raden u aan die te raadplegen.

Het Beleid heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Het Bedrijf en u, als Klant, bepalen samen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het beheer van de Mobiele applicaties. In dit verband worden het Bedrijf en de Klant gezamenlijk verantwoordelijk gehouden voor de verwerking van persoonsgegevens, in de zin van artikel 26 van de AGV.
 

1. Doelstelling, grondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens en bewaartermijn
U of de door u aangewezen gebruiker die toegang heeft tot de Mobiele applicaties, zal het Bedrijf waarschijnlijk een aantal persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw naam, voornaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, om te kunnen profiteren van de functies en/of diensten van de Mobiele applicaties.
De informatie die wordt verzameld in het kader van de applicatie Fleet Manager is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de externe functionaliteiten van de MyAS24 Klantenruimte en om het (de) met het Bedrijf gesloten Overeenkomst(en) uit te voeren, bij gebreke waarvan de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd.
De informatie die in het kader van de applicatie Driver wordt verzameld, is nodig om toegang te krijgen tot een kaart van de stations in het netwerk van het Bedrijf. 

Het Bedrijf zal de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:
 

Doelstellingen Wettelijke informatie Verzamelde persoonsgegevens Bewaartermijn
Aanmaken van uw gebruikersprofiel en toegang tot Fleet Manager, beheer van de Multipass Overeenkomst Identificatiegegevens (naam, functie, e-mail, telefoon) - Inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) Duur van de overeenkomst + 6 maanden
Abonnement op aanvullende diensten (CARDalert, CARDControl, PASSalert, AS 24 Truck Assistance, eBilling,... Overeenkomst E-mailadres Duur van de overeenkomst + 6 maanden
Toegang tot diensten die met reizen samenhangen (zoals parkeren, wassen, tolgelden, heffingen, belastingen of andere vergoedingen die worden geheven voor het gebruik van een Voertuig in een netwerk...) Overeenkomst Kenteken  Duur van de overeenkomst + 6 maanden
Beheer van de media (AS 24-kaart en AS 24 EUROTRAFIC-kaart, PASSango Telebadge voor vrachtwagens) Overeenkomst Naam, voornaam van opgegeven chauffeurs, kenteken van voertuig Duur van de overeenkomst + 6 maanden
Beheer des facturen (raadplegen et downloaden van de facturen, transactie in afwachting de facturering…) Overeenkomst E-mailadres Duur van de overeenkomst + 6 maanden
Geolokalisatiegegevens van voertuigen, simulator voor routevergelijking, ritrapportage, geolokalisatiecontrole van brandstoftransacties  Overeenkomst Kenteken, GPS-coördinaten voertuig Duur van de overeenkomst + 6 maanden
Gegevens over geolokalisatie 1 jaar
Verzoek om registratie voor het ontvangen van e-mailalerts Overeenkomst Identificatiegegevens (e-mail, naam, functie) Duur van het abonnement op de gevraagde e-mailalerts. Mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven.

Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven of onder de verzamelformulieren beschreven doeleinden.  

2.  Ontvangers van de gegevens
Om de in dit Beleid voorziene verwerking uit te voeren, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan bepaalde afdelingen van de verantwoordelijke voor de verwerking of aan ondernemingen van het Bedrijf TotalEnergies, alsook aan bepaalde partners of onderaannemers (leveranciers van marketingdiensten, fabrikanten van kaarten, dienstverleners voor het personaliseren van badges).  


3. Veiligheid en privacy van uw gegevens 
Elke voor de verwerking verantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens waarvoor deze verantwoordelijk is, ook ten aanzien van eventuele onderaannemers, met name om te voorkomen dat deze gegevens worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegden.

4. Beheer van cookies en andere trackers
Een cookie is een bestand dat informatie over het surfen van uw mobiele apparatuur in Applicaties opslaat (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina's, enz.) en wordt gebruikt om uw bezoeken aan de Mobiele applicaties te vergemakkelijken.

Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden geplaatst. Zij geven toegang tot diverse informatie over u. Sommige daarvan behoren toe aan de uitgever van de website (Eerste partij), andere aan derde exploitanten (Derde partij). 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle cookies die op Fleet Manager en Driver worden gebruikt
Wij zetten cookies en andere trackers aan zodra u daarvoor toestemming hebt gegeven, met uitzondering van technische cookies die noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst op de Mobiele applicaties te kunnen leveren.
 

 

Categorieën van cookies et trackers Naam van cookies et trackers Doeleinden van cookies et trackers  Leverancier Bewaartermijn van cookies et trackers
Technieken en functies didomi_token_apps, euconsent-v2_apps Gegevensverwerking met toestemming Didomi Tot 13 maanden
Technieken en functies - Aalleen de applicatie Fleet Manager _GRECAPTCHA Bescherming van de toegang tot de website door robots Google Tot 13 maanden
Statistieken atidvisitor, atuserid Analyse van het verkeer op de website Piano Analytics Tot 6 maanden
Cookies van derden 1P_JAR, AEC, ANID, CGIC, DV, NID, OTZ, SNID, CONSENT Reclamecookies van Google die worden gebruikt voor het bijhouden van gebruikers en het bepalen van advertenties Google Tot 13 maanden

Hoe kunt u uw toestemming intrekken? 

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de Mobiele applicaties, kunt u al dan niet uw toestemming geven voor het gebruik van cookies en/of een instelling maken. Als u uw keuzes op een later tijdstip wilt wijzigen, kunt u uw cookies beheren door naar het menu ”Mijn profiel”, onderdeel ”Mijn praktische informatie” onder "Mijn cookies beheren” te gaan. 

Om reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen, gelieve de gebruiksaanwijzing van uw besturingssysteem te raadplegen (Android, iOS, Harmony...). 


5. Uw rechten/Contact
Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht tot bezwaar of vooraf toestemming te geven voor commerciële prospectie overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. U kunt verzoeken om openbaarmaking van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om instructies op te stellen over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden, indien van toepassing.  U kunt ook vragen om beperking, overdraagbaarheid van uw gegevens en/of een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.  
Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: dataprotection@as24.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – Frankrijk.