om in de klantenruimte. Door in te loggen op of te surfen op de website bevestigt u zonder beperking of voorbehoud, dat u het Persoonsgegevensbescherming en cookiebeleid (het "Beleid") en onze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Let op, er zijn andere algemene voorwaarden en beleidslijnen inzake persoonsgegevensbescherming van toepassing op andere AS 24 websites, en we adviseren u om deze zorgvuldig te lezen.

Het bedrijf bepaalt samen met u als klant de doelen en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van het gebruik van de klantenruimte. Derhalve worden de partijen aangemerkt als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zoals gedefinieerd in artikel 26 van de AVG.

Het beleid is bedoeld om u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt uitoefenen overeenkomstig ons gebruik van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die we nemen om deze gegevens te beschermen.

U word hiermee geïnformeerd over het feit dat wanneer u persoonsgegevens van kaarthouders en/of PASSango PL tolbadges verwerkt en als u beheeractiviteiten uitvoert in de klantenruimte in verband met voertuigen en/of apparatuur voor uw eigen vereisten, u optreedt als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke naast het bedrijf. Derhalve verplicht u zich hierbij tot naleving van uw verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen waarop de uitgevoerde verwerkingsoperaties betrekking hebben. 

1.    Doel van de gegevensverwerking, wettelijke grondslag, bewaartermijn en soorten verzamelde gegevens

U of de door u aangewezen gebruiker die toegang heeft tot de klantenruimte kan het bedrijf bepaalde persoonsgegevens verstrekken zoals uw voornaam en achternaam ten behoeve van gebruik van de diensten die worden aangeboden in de klantenruimte
De verzamelde gegevens zijn nodig voor het verwerken van het/de contract(en) die met het bedrijf zijn afgesloten en die vereist zijn voor de uitvoering van het contract.
Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens die u hebt verstrekt voor de volgende doelen en op de volgende wettelijke gronden:

Doel van verwerking

Wettelijke grondslag

Verzamelde persoonsgegevens 

Bewaartermijn 

Aanmaken van een gebruikersprofiel en toegang tot de klantenruimte, multi-account beheer

Contract

Identificatiegegevens.  (Achternaam, voornaam, e-mailadres), inloggegevens (login, wachtwoord)

Looptijd van het contract + 6 maanden

Abonnement op aanvullende diensten (CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling…)

 

Contract

E-mailadres

Looptijd van het contract + 6 maanden

Toegang tot reis gerelateerde diensten (tol, parkeren, wegenbelasting of andere heffingen in verband met het gebruik van een voertuig binnen het tolnetwerk, technische, wettelijke en boekingsbijstand)

 

Contract

Kenteken

Looptijd van het contract + 6 maanden

Apparatuurbeheer (AS 24 en AS 24 – EUROTRAFIC kaarten en PASSango HGV tolbadges)

Contract

Achternaam, voornaam, voertuigregistratie

Looptijd van het contract + 6 maanden

Facturatiebeheer (bekijken en downloaden facturen, nog niet gefactureerde transacties...)

Contract

E-mailadres

Looptijd van het contract + 6 maanden

Geolocatiegegevens voertuig, routesimulator vergelijking, reisverslag, op geolocatie gebaseerde brandstoftransacties

Contract

Registratie, GPS-coördinaten voertuig

 

Looptijd van het contract + 6 maanden

 

Geolocatiegegevens: 1 jaar

Klant claimt beheer op snelwegconcessies in Frankrijk

 

Contract

Voertuigregistratie

Looptijd van het contract + 6 maanden

         

Uw persoonsgegevens zullen dientengevolge niet verwerkt worden op een manier die niet compatibel is met de doelen zoals boven of onder de verzamelformulieren is beschreven. Gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor verwerking, meer in het bijzonder zo lang de betrokkene, te weten de Klant of bevoegde gebruiker, toegang nodig heeft tot de klantenruimte. Zodra de betrokkene niet langer gebonden is door een contract met zijn bedrijf, worden de account en bijbehorende gegevens verwijderd.

2.    Ontvangers van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen gecommuniceerd worden aan een of meer afdelingen van de verwerkingsverantwoordelijke of met bedrijven binnen de Total Group en een of meer partners, onafhankelijke leveranciers of onderaannemers voor analyse of onderzoek. De persoonsgegevens die vermeld worden in Artikel 1 worden gehost door SIGMA INFORMATIQUE.

3.    Gegevensoverdracht

Alle gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Economische Ruimte wordt uitgevoerd conform de toepasselijke regelgeving en zodanig dat uw gegevens passend worden beschermd. 
Om adequate bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte die overgedragen kunnen worden aan entiteiten van de Total Group buiten de Europese Unie, heeft de Total Group “Binding Corporate Rules” (BCR) – Interne bedrijfsregels aangenomen. 
Voor gegevensoverdracht die niet onder de BCR valt, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden andere garanties verstrekt om voldoende gegevensbescherming te bieden. 

U kunt een kopie van de BCR en een lijst van de bedrijven van de groep die deze hebben aangenomen, aanvragen door een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres www.total.com/fr/donnees-personnelles#Binding%20Corporate%20Rules%20de%20Total. Voor meer informatie over de maatregelen die genomen zijn voor het waarborgen van adequate bescherming, kunt u schrijven naar het hierna vermelde adres.

4.    Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid 

De verwerkingsverantwoordelijke neemt de vereiste stappen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen, inclusief om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of openbaar gemaakt aan onbevoegde derden.

5.    Cookiebeheer 

5.1. Principe
Een cookie is een bestand dat een website in staat stelt om informatie op te slaan met betrekking tot het browsegedrag op de website (bijv. aantal keer bezocht, aantal bekeken pagina's, etc.), om uw bezoek op de website soepeler te laten verlopen.
U kunt de cookies die opgeslagen zijn op uw computer op elk moment verwijderen, bezwaar maken tegen het opslaan van nieuwe cookies en een melding ontvangen voordat nieuwe cookies opgeslagen worden door uw browserinstellingen te wijzigen met behulp van onderstaande instructies ("soort cookies, cookies en statistieken, en instellingen"). 
Let op, als u een cookie verwijdert of de opslag van cookies op uw apparaat weigert, dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van de diensten van de website. 

5.2. Soorten cookies, cookies en statistieken, en instellingen.
De cookies die opgeslagen worden op uw server als u de website bezoekt zijn cookies die uitsluitend bedoeld zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vereenvoudigen of die strikt noodzakelijk zijn om de dienst waar u gebruik van wilt maken aan te bieden (taalcookies, inlogcookies, etc.), of statistiekcookies of andere cookies in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. 
Als cookies uw toestemming vereisen voordat ze opgeslagen worden, dan vragen wij u om toestemming via de "ontdek meer" link op de eerste pagina van de website die u bezoekt, waarop het duidelijk is dat u door te surfen op de website deze cookies automatisch accepteert. 

5.2.1. Welke cookies worden opgeslagen?
•    Cookies uitgegeven door de datacontroller

Cookie

Beschrijving

Hoe kunt u bezwaar maken?

Periode

Website (cookie_agreed)

Registreer de keuze van een gebruiker ten aanzien van cookies

Bekijk artikel 5.2.2

12 maanden

•    Statistieken cookies

Uitgever van de cookie

Beschrijving

Hoe kunt u bezwaar maken?

Periode

OP INTERNET idrxvr tmst

Maken het mogelijk om te zien hoeveel gebruikers met de website verbonden zijn, maar ook hoe vaak ze verbinding maken

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

13 maanden

Google Analytics

Maken het mogelijk om te zien hoeveel gebruikers met de website verbonden zijn, maar ook hoe vaak ze verbinding maken

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

14 maanden

Statistiekcookies worden gebruikt om het aantal bezoeken, het aantal keer dat een pagina is bekeken, de gebruikersactiviteit op de website en hoe vaak de gebruikers terugkeren te meten. De gebruikte statistische tool genereert een cookie met een unieke identifier, die enkel voor de hierboven aangegeven duur wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt ook opgehaald om de plaats/stad te bepalen vanwaar u de website bezoekt. Uw IP-adres wordt direct na gebruik anoniem gemaakt zodat u niet als natuurlijk persoon kunt worden geïdentificeerd. De statistische gegevens over websitebezoek worden verzameld door de betrokken provider en dientengevolge doorgestuurd naar de datacontroller in een geaggregeerde en geanonimiseerde vorm naar een webinterface waartoe alleen hij toegang heeft. De verzamelde data worden niet naar derden doorgestuurd of gebruikt voor andere doeleinden. U kunt deze cookies op elk moment blokkeren door deze uit te schakelen zoals hierboven wordt beschreven.

5.2.2. Hoe kunt u cookies verwijderen, meldingen ontvangen dat ze zijn opgeslagen of uw browserinstellingen wijzigen?

Het help-onderdeel van elke browser specificeert hoe u cookies kunt weigeren of informatie kunt ontvangen over de installatie of hoe u ze kunt deactiveren. Hieronder worden de meest actuele browsers genoemd:

Browser

Link naar de "Help"-sectie

Internet Explorer™

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™

http://support.apple.com/kb/PH5042

Chrome™

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
 

Opera™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.    Uw rechten/contact

Overeenkomstig de huidige reglementen hebt u het recht op toegang, wijziging, verwijdering en oppositie tegen het gebruik van persoonlijke gegevens. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken of in te stemmen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens. U kunt verzoeken of uw persoonlijke gegevens naar u worden gestuurd en u hebt het recht om instructies te geven over het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw dood.  U kunt ook vragen om een beperking van uw gegevens, de verplaatsbaarheid van gegevens en/of de informatie opeisen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: as24.nl.privacy@as24.com of door te schrijven naar: AS 24 NEDERLAND B.V. - Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN’ s Gravenhage Den Haag