Witaj w aplikacjach mobilnych „Driver” i „Fleet Manager” (dalej „Aplikacje mobilne”) dostępnych do pobrania ze sklepów Play Store, App Store oraz AppGallery.  Łącząc się lub przeglądając nasze Aplikacje mobilne, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń Informację o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie („Polityka”) oraz nasze warunki korzystania. Odwiedzając inne Aplikacje mobilne AS 24, należy pamiętać, że mają w nich zastosowanie inne warunki korzystania oraz informacje o polityce ochrony danych osobowych, a także że rekomendujemy dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie Użytkownikowi informacji o prawach i swobodach, które może egzekwować w związku z wykorzystywaniem przez nas danych osobowych, a także opisanie środków, jakie podejmujemy, by chronić te dane.
 

AS 24 i Użytkownik jako Klient określają wspólnie cel i metody przetwarzania danych osobowych w ramach zarządzania Aplikacjami mobilnymi. W tym kontekście Firma i Klient występują jako współ -administrator danych osobowych w myśl Artykułu 26 rozporządzenia RODO.

1. Cel przetwarzania, podstawa prawna, okres przechowywania oraz rodzaje gromadzonych danych

Firma i Użytkownik jako Klient określają wspólnie cel i metody przetwarzania danych osobowych w ramach zarządzania Aplikacjami mobilnymi. W tym kontekście Firma i Klient występują jako współ -administrator danych osobowych w myśl Artykułu 26 rozporządzenia RODO.
Firma przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Cele  Podstawa prawna  Gromadzone dane osobowe Okres przechowywania 
Utworzenie profilu Użytkownika i dostępu do aplikacji Fleet Manager oraz zarządzanie usługą Multipass Umowa Dane umożliwiające identyfikację (imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, funkcja, adres e-mail, numer telefonu), dane połączenia (login i hasło) Czas trwania Umowy + 6 miesięcy
Subskrybowanie dodatkowych usług (CARDalert, CARDcontrol, Passalert, AS 24 Truck assistance, eBilling…) Umowa E-mail Czas trwania Umowy + 6 miesięcy
Dostęp do usług związanych z przejazdami (opłat drogowych i innych, podatków czy innych opłat związanych z korzystaniem z pojazdów w sieci, pomocy technicznej, prawnej i rezerwacji itd.). Umowa Numer rejestracyjny  Czas trwania Umowy + 6 miesięcy
Zarządzanie nośnikami (kartami AS 24 i AS 24 – EUROTRAFIC, teleznaczkami PASSANGO dla pojazdów ciężarowych)   Umowa Imię i nazwisko zgłaszanych kierowców, pojazd  Czas trwania Umowy + 6 miesięcy
Zarządzanie fakturami (sprawdzanie i pobieranie faktur, fakturowanie transakcji oczekujących)  Umowa E-mail Czas trwania Umowy + 6 miesięcy
Położenie geograficzne Pojazdu, symulator do porównywania tras przejazdów, zgłaszanie przejazdu, kontrola geolokalizacji transakcji za paliwo Umowa Numer rejestracyjny, 
współrzędne GPS Pojazdu
Czas trwania Umowy + 6 miesięcy
Dane geolokalizacyjne: 1 rok 
Prośba o zapisanie się po otrzymaniu wiadomości e-mail z powiadomieniem Umowa Dane umożliwiające identyfikację (adres e-mail, imię i nazwisko, funkcja) Czas trwania subskrypcji powiadomień e-mail. Możliwość zrezygnowania z subskrypcji w dowolnym momencie.

Dane osobowe Użytkownika nie będą już przetwarzane w sposób niezgodny z celami opisanymi nad lub pod formularzami. 

2. Odbiorcy danych
W celu przetwarzania, o którym mowa w niniejszej Informacji, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do niektórych działów administratora danych lub firm należących do TotalEnergies oraz niektórych partnerów i podwykonawców: [list the categories of service providers – Marketing service providers, card manufacturers, service providers for personalising badges].

3. Bezpieczeństwo i poufność danych 
Każdy administrator danych podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych Użytkownika, w tym zabezpieczyć je przed zafałszowaniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem nieuprawnionym podmiotom zewnętrznym.

4. Zarządzanie plikami cookie oraz innymi plikami śledzącymi
Cookie to plik pozwalający witrynie zapisywać informacje dotyczące działań urządzenia mobilnego w Aplikacji (np. liczbę wizyt, liczbę wyświetlonych stron itd.), aby dodatkowo ułatwiać poruszanie się po Aplikacjach mobilnych.
Cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane w urządzeniu Użytkownika. Umożliwiają dostęp do wielu informacji o Użytkowniku. Niektóre z nich należą do edytora witryny (pliki cookie tej samej firmy), a inne do operatorów zewnętrznych (pliki cookie innej firmy) 

W poniższej tabeli opisano wszystkie typy plików cookie stosowanych w aplikacjach „Fleet Manager” i „Driver”. 
Pliki cookie oraz inne pliki śledzące włączamy po uzyskaniu zgody Użytkownika, z wyjątkiem plików cookie technicznych, które są niezbędne do zapewnienia usługi, której Użytkownik zażądał w Aplikacjach mobilnych. 

Kategorie plików cookie i plików śledzących Nazwy plików cookie i plików śledzących Cele plików cookie i plików śledzących  Dostawcy Okres przechowywania plików cookie i plików śledzących
Techniczne i funkcjonalne  didomi_token_apps, euconsent-v2_apps Przetwarzanie danych na podstawie zgody  Didomi Do 13 miesięcy 
Techniczne i funkcjonalne  - Wyłącznie aplikacja „Fleet Manager”  _GRECAPTCHA Zabezpieczenie przed uzyskaniem dostępu do aplikacji „Fleet Manager” przez roboty Google Do 13 miesięcy 
Statystyki atidvisitor, atuserid Służące do analizy ruchu w aplikacjach Piano Analytics Do 6 miesięcy 
Pliki cookie innych firm 1P_JAR, AEC, ANID, CGIC, DV, NID, OTZ, SNID, CONSENT Pliki cookie reklamowe Google stosowane do śledzenia i targetowania Użytkownika Google Do 13 miesięcy 

Jak wycofać zgodę? 
Przy pierwszym logowaniu do Aplikacji mobilnych Użytkownik mógł wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na użycie plików cookie i/lub przejść do ustawień. Jeśli w późniejszym terminie Użytkownik zmieni zdanie, będzie mógł zarządzać plikami cookie, przechodząc do części „Mój profil”, a następnie „Moje informacje praktyczne” i „pliki cookie”.
Aby usunąć zainstalowane pliki cookie, zastosuj się do instrukcji przekazanej przez dostawcę systemu operacyjnego (Android, iOS, Harmony...).

5. Prawa Użytkownika / Kontakt
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania, usuwania i wyrażania sprzeciwu wobec wykorzystywania swoich danych osobowych. Ponadto Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody lub wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Użytkownik może wnioskować o przesłanie mu jego danych osobowych i ma prawo wydać zalecenia dotyczące korzystania z tychże danych osobowych po jego śmierci. Użytkownik może także wnioskować o ograniczenie zakresu danych, przeniesienie danych i/lub wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.
Wniosek należy przesłać na adres e-mail:  as24.pl.privacy@as24.com  lub wysłać pocztą na adres:  AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.