Vítejte v zákaznické zóně stránek extranet.as24.com.. Přihlášením, prohlížením a používáním Zákaznické zóny potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a bez omezení a výhrad přijímáte Chartu ochrany osobních údajů a zásad souborů cookie (dále jen „Charta“) a naše Všeobecné obchodní podmínky použití.  Vezměte prosím na vědomí, že na další stránky AS 24 se vztahují další všeobecné  podmínky použití a charty o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si je pečlivě prostudovali. Pojmy uvedené velkými písmeny v těchto Zásadách mají význam definovaný ve Všeobecných podmínkách použití.

Účelem této Charty je informovat vás o právech a svobodách, které můžete uplatnit v souvislosti s naším používáním vašich osobních údajů. Popisují opatření, která přijímáme k ochraně těchto údajů.

Společnost a vy jako Zákazník společně určujete účely a prostředky zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci vašeho využívání Zákaznické zóny. V důsledku toho jsou strany kategorizovány jako společní správci údajů, jak je definováno v článku 26 GDPR.

Tímto vás upozorňujeme na to, že když zpracováváte osobní údaje Držitelů karet a/nebo jednotek na elektronické mýtné PASSango pro nákladní automobily (PL) a když vykonáváte úkony za účelem správy v Zákaznické zóně týkající se Vozidel a/nebo Zařízení pro vaše vlastní potřeby, jednáte jako společný správce kromě Společnosti. V důsledku toho se tímto zavazujete, že budete plnit své povinnosti správce údajů, pokud jde o subjekty údajů, kterých se prováděné operace zpracování týkají.

 

1.   Účel zpracování, právní základ a doba uchovávání shromážděných údajů

Vy nebo vámi určený Uživatel s přístupem do Zákaznické zóny pravděpodobně poskytnete Společnosti určité množství osobních údajů, jako je vaše příjmení, jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, abyste získali přístup k funkcím a/nebo nebo službám dostupným v Zákaznické zóně. 
Shromážděné informace jsou nezbytné pro zpracování Smlouvy (Smluv) podepsané se Společností, v opačném případě nelze Smlouvu plnit.
Společnost bude zpracovávat osobní údaje, které jste jí poskytli, pro následující účely a na následujícím právním základě:

Účel zpracování

Právní základ

Shromážděné osobní údaje 

Doba uložení 

Vytvoření Uživatelského profilu a přístup do Zákaznické zóny, správa Multi-passů

Smlouva

Identifikační údaje.  (Příjmení, pracovní pozice, e-mailová adresa, telefon), údaje pro připojení (přihlašovací údaje, heslo)

Doba trvání smlouvy + 6 měsíců

Registrace k odběru doplňkových služeb (CARDalert, CARDControl, PASSalert, AS 24 truck Assistance, e-Fakturace,...)

 

Smlouva

E-mailová adresa

Doba trvání smlouvy + 6 měsíců

Přístup ke službám souvisejícím s cestou (mýtné, parkování, silniční daně nebo jakékoli poplatky vybírané v souvislosti s používáním Vozidla v mýtné síti, technická a právní asistence a asistence pri rezervacích)

Smlouva

Registrační značka

Doba trvání smlouvy + 6 měsíců

Správa zařízení (karty AS 24 a AS 24 – EUROTRAFIC a jednotka na elektronické mýtné pro nákladní automobily PASSango)

 

Smlouva

Příjmení, jméno registrovaných řidičů, registrace vozidla

Doba trvání smlouvy + 6 měsíců

Správa faktur (zobrazení a stahování faktur, dosud nevyfakturované transakce…)

 

Smlouva

E-mailová adresa

Doba trvání smlouvy + 6 měsíců

Geolokační údaje vozidla, simulátor porovnávání tras, hlášení jízd, geolokační kontrola transakcí souvisejících s pohonnými hmotami

Smlouva

Registrace, GPS souřadnice vozidla

Doba trvání smlouvy + 6 měsíců

Geolokační údaje: 1 rok
 

Správa nároků zákazníků na dálniční koncese ve Francii

Smlouva

Registrace vozidla 

Doba trvání smlouvy + 6 měsíců

Žádost o registraci pro odběr e-mailových upozornění

Smlouva

Identifikační údaje (e-mail, jméno, pracovní pozice)

Doba trvání registrace pro odběr požadovaných e-mailových upozornění. Možnost kdykoli se odhlásit

Vaše osobní údaje nebudou následně zpracovávány žádným způsobem, který není v souladu s výše popsanými účely nebo v rámci formulářů pro sběr údajů. Údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro zpracování, a to po dobu, po kterou subjekt údajů, tedy Zákazník nebo oprávněný Uživatel, požaduje přístup do Zákaznické zóny. Jakmile subjekt údajů již není vázán smlouvou se svou společností, účet a související údaje budou vymazány.
Uživatel může libovolně určit další osoby oprávněné k přístupu do Zákaznické zóny vytvořením uživatelských účtů, přidělením konkrétních přístupových práv a odstraněním přístupových práv.

2.    Příjemci údajů

Za účelem provedení zpracování stanoveného v této Chartě mohou být vaše osobní údaje sděleny jednomu nebo vícerým oddělením správce údajů nebo firmám skupiny TotalEnergies a příslušným poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům (poskytovatelům v souvislosti s dodávkou produktů a služeb).  
Osobní údaje uvedené v článku 1 jsou hostovány společností SIGMA INFORMATIQUE.

3.    Přenos údajů

Jakýkoli přenos údajů do země ležící mimo Evropský hospodářský prostor bude prováděn v souladu s platnými předpisy a tak, aby byly vaše údaje náležitě chráněny. 
Aby byla zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru, které mohou být předány subjektům skupiny Total se sídlem mimo Evropskou unii, skupina TotalEnergies přijala „Závazná podniková pravidla“ (BCR) – interní pravidla společnosti. 
Pro přenos údajů, na který se nevztahuje BCR, do zemí mimo Evropský hospodářský prostor budou přijata další opatření k zajištění odpovídající ochrany. 

Pokud byste chtěli více informací o našich BCR, klikněte prosím zde. Pro více informací o dalších opatřeních přijatých k zajištění adekvátní ochrany napište na níže uvedenou kontaktní adresu.

4.    Bezpečnost a důvěrnost údajů 

Každý správce údajů podnikne příslušné technické a organizační kroky k ochraně bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, které mu přináleží, a to i s ohledem na případné subdodavatele, aby zabránil zejména zkreslení, poškození nebo zpřístupnění údajů neoprávněným třetím stranám.

5.   Správa souborů cookie a další sledovače 

Cookie je soubor, který ukládá informace týkající se procházení webové stránky ve vašem počítači v Zákaznické zóně (např. počet návštěv, počet shlédnutých stránek, atd.) a zejména činí návštěvy v Zákaznické zóně plynulejšími.
Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení. Umožňují přístup k různým informacím o vás. Některé z nich patří editorovi stránek (první strana), jiné provozovatelům třetích stran (třetí strana). 

Níže uvedená tabulka podrobně popisuje každý soubor cookie používaný na stránce extranet.as24.com 

Soubory cookie a další sledovače povolíme, jakmile udělíte svůj souhlas, s výjimkou technických souborů cookie, které jsou nezbytné k poskytování služby, kterou požadujete v Zákaznické zóně.

Kategorie souborů cookie a sledovačů

Názvy souborů cookie a sledovačů

Názvy souborů cookie a sledovačů 

Poskytovatelé

Doba uchování souborů cookie a sledovačů

Statistika

atid, atidvisitor, atuserid, xtan, xtant, xtvrn

Analýza návštěvnosti webových stránek 

Piano Analytics

Do 6 měsíců

Statistika

DSID, IDE

Analýza návštěvnosti webových stránek 

DoubleClick

Do 6 měsíců

Technické a funkční

_GRECAPTCHA

Ochrana přístupu na stránky pomocí robotů

Google

Do 13 měsíců

Technické a funkční

_cf_bm

Zobrazení výukového programu pro registraci 

UserGuiding

Do 13 měsíců

Technické a funkční

didomi_token, euconsent-v2

Zpracování údajů na základě souhlasu 

Didomi

Do 13 měsíců

Sociální sítě

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1

Prohlížení vložených videí YouTube na stránce

YouTube

Do 6 měsíců

Sociální sítě

YSC

Analýza návštěvnosti videí na Youtube zhlédnutých uživatelem

YouTube

Do 6 měsíců

Jak můžete svůj souhlas odvolat? 
Když se poprvé přihlásíte do Zákaznické zóny, můžete, ale nemusíte dát souhlas k používání souborů cookie a/nebo provést nastavení parametrů. Pokud budete chtít následně změnit své volby, můžete spravovat své soubory cookie tak, že přejdete na nabídku „Nápověda a zdroje“ v části „Spravovat mé soubory cookie“.

Chcete-li vymazat již nainstalované soubory cookie, viz návod k obsluze vašeho operačního systému (Windows, iOS, atd.). 
 

6.    Vaše práva / kontakt

Podle platných předpisů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání a také můžete namítat proti jejich použití. Máte také právo namítat nebo udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Můžete požádat o zaslání vašich osobních údajů a máte právo dát pokyny k použití vašich osobních údajů po vaší smrti tam, kde je takové ustanovení možné.  Můžete také požádat o omezení údajů, předávání údajů a/nebo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru. Žádost zašlete na e-mailovou adresu: as24.cz.privacy@as24.com nebo napište na: AS 24 Česká republika s.r.o. - Pobřežní 3 - IBC 186 00 Praha 8 Česká republika