Vítejte na webových stránkách as24.com. Připojením nebo prohlížením webových stránek souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a bez omezení a výhrad přijímáte Zásady správy osobních údajů a souborů cookie (dále jen „Zásady“), jakož i naše podmínky používání. Upozorňujeme, že na ostatní webové stránky společnosti AS 24 se vztahují jiné smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste si je pozorně přečetli.

Cílem Zásad je informovat vás o právech a svobodách, které můžete uplatnit v souvislosti s používáním vašich osobních údajů z naší strany. Popisují také opatření, která přijímáme k ochraně těchto údajů.
Společnost AS 24 je „správcem údajů“ odpovědným za zpracování osobních údajů používaných ke správě webových stránek. Úkony na zpracování jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy.
 

1. Účel zpracování, právní základ, doba uchovávání a typy shromažďovaných údajů

Při návštěvě webových stránek nám možná budete muset poskytnout řadu osobních údajů, jako například vaše křestní jméno a příjmení, titul, pracovní pozice, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, abyste mohli používat dostupné služby a získat odpověď na vaše požadavky. Správce zpracovává vaše osobní údaje pro účely:
•    uzavření smlouvy s AS 24, bez údajů nelze smlouvu uzavřít,
•    umožnění zpracovat váš požadavek, bez údajů nelze informace zpracovat, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž byste ohrozili jakékoli úkony zpracování, které již byly dokončeny, a to písemně na následující adrese: AS 24, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – Francie.
V našich online formulářích jsou povinná pole označena hvězdičkou. Pokud neposkytnete odpovědi na povinné otázky, nebudeme vám schopni poskytnout požadovanou službu (služby).
Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem neslučitelným s účely popsanými výše nebo níže v rámci sběrných formulářů. Vaše údaje budou uchovávány nejdéle po dobu 3 let, ale ne déle, než je nezbytné pro zpracování, a to do konce trvání obchodního závazku.
Budeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli, pro následující účely na základě následujících právních základů:

Účely 

Právní základ 

Shromážděné osobní údaje

Doba uložení 

Nutnost reagovat na vaše žádosti o informace (např. žádosti o obecné informace)

Zpracování vašich údajů je založeno na našem oprávněném zájmu.

Identifikační údaje (jméno, titul, pracovní pozice, e-mail, telefonní číslo) 

Vaše údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro zpracování

Statistika

Souhlasíte se zpracováním vašich údajů. Tyto informace jsou nezbytné k tomu, abychom mohli vaši žádost zpracovat, jinak nemůže být zpracována. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zpracování vašich údajů.

Údaje o připojení (IP adresy, protokoly), navigace

Vaše údaje budou uchovávány po dobu maximálně 13 měsíců. Další informace naleznete v článku 5. Správa souborů cookie.

2. Příjemci údajů

Za účelem provedení zpracování stanoveného v této Chartě mohou být vaše osobní údaje sděleny jednomu nebo vícerým oddělením správce údajů nebo firmám skupiny TotalEnergies a jednému nebo vícerým partnerům, nezávislým distributorům nebo subdodavatelům pro účely analýzy a průzkumu. 
Pokud zanecháte komentář, který má být zveřejněn online, můžeme být povinni zveřejnit některý z vašich osobních údajů na webových stránkách. Vzhledem k vlastnostem internetu, konkrétně neomezenému zachycování zveřejněných údajů a skutečnosti, že je obtížné, nebo dokonce nemožné, kontrolovat, jak mohou třetí strany tyto údaje používat, vás tímto upozorňujeme, že proti tomuto zveřejnění můžete vznést námitku tím, že nás kontaktujete tak, jak je vysvětleno v článku 6 níže.
 

3. Přenos údajů

Jakýkoli přenos údajů do země ležící mimo Evropský hospodářský prostor bude prováděn v souladu s platnými předpisy a tak, aby byly vaše údaje náležitě chráněny.
Jak je uvedeno v tabulce níže, v rámci služeb poskytovaných na stránce mohou být vaše údaje (příjmení, křestní jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) předávány jiným společnostem skupiny TotalEnergies, zejména jiným dceřiným společnostem AS 24 se sídlem mimo Evropskou unii. 
Aby byla zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru, které mohou být předány subjektům skupiny TotalEnergies nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor, byla přijata Závazná podniková pravidla (BCR).
Kopii BCR a seznam společností skupiny, které je přijaly, si můžete vyžádat písemně na následující adrese data-protection@total.com
 

4. Bezpečnost a důvěrnost údajů 

Správce údajů podnikne příslušné kroky k zachování bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů, včetně toho, aby zabránil jejich zkreslení, poškození nebo zpřístupnění neoprávněným třetím stranám.
 

5. Správa souborů cookie a další sledovače 

Cookie je soubor, který umožňuje webové stránce ukládat informace související s procházením webové stránky ve vašem počítači (např. počet návštěv, počet zobrazených stránek, atd.) tak, aby byla vaše návštěva webových stránek plynulejší.

Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají na vašem zařízení. Umožňují přístup k různým informacím o vás. Některé z nich patří editorovi stránek (první strana), jiné provozovatelům třetích stran (třetí strana). 
Níže uvedená tabulka podrobně popisuje každý soubor cookie používaný na stránce as24.com.
Soubory cookie a další sledovače povolíme, jakmile udělíte svůj souhlas, s výjimkou technických souborů cookie, které jsou nezbytné k poskytování služby, kterou požadujete na stránkách.
 

Catégories de cookies et traceurs

Nom des cookies et traceurs

Finalités des cookies et traceurs

Fournisseur

Durée de conservation des cookies et traceurs

Statistika

atid, atuserid, xtan, xtant, xtord, xtvrn

Analýza návštěvnosti webových stránek

Piano Analytics

Do 6 měsíců

Statistika

IDE

Analýza návštěvnosti webových stránek

doubleclick

Do 6 měsíců

Technické a funkční 

SESS

Informace o relaci 

Drupal

Relace 

Technické a funkční 

language

Jazykové preference uživatele

Drupal

1 rok 

Technické a funkční 

has_js

Správné fungování webových stránek  

Drupal

Relace 

Technické a funkční 

CONSENT

Volba souhlasu RGPD používaná službou Youtube 

Youtube

Do 13 měsíců

Technické a funkční 

Didomi_token, euconsent-v2

Zpracování údajů na základě souhlasu 

Didomi

Do 13 měsíců

Sociální sítě

guest_id, personalization_id

Sdílení obsahu z webu na vašem profilu na Twitteru

Twitter

6 měsíců

Sociální sítě

VISITOR_INFO1_LIVE

Odhad šířky pásma uživatele na stránkách s vloženými videi Youtube

Youtube

6 měsíců

Sociální sítě

YSC

Analýza návštěvnosti videí na youtube shlédnutých uživatelem

Youtube

Relace 

Jak můžete svůj souhlas odvolat? 

Když se poprvé přihlásíte na stránku as24.com, můžete, ale nemusíte dát souhlas k používání souborů cookie a/nebo provést nastavení. Pokud si následně budete přát změnit své volby, můžete své soubory cookie spravovat tak, že přejdete do sekce „Soubory cookie“ ve spodní části naší webové stránky.
Chcete-li vymazat již nainstalované soubory cookie, viz návod k obsluze vašeho operačního systému (Windows, OS X, atd.).

6. Vaše práva/Kontakt

V souladu s platnými předpisy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání a také můžete namítat proti jejich použití. Máte také právo namítat nebo udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Můžete požádat o zaslání vašich osobních údajů a máte právo dát pokyny k použití vašich osobních údajů po vaší smrti. Můžete také požádat o omezení údajů, předávání údajů a/nebo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru.
Žádost zašlete na e-mailovou adresu:   as24.cz.privacy@as24.com (Česká republika) / as24.sk.privacy@as24.com (Slovensko)

nebo poštou na následující adresu: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.