AS 24, první evropský distributor nafty pro nákladní vozidla, nabízí podnikatelům v dopravě celou řadu druhů kvalitní nafty (naftu, naftu pro nesilniční použití, arktickou (*) naftu) přizpůsobené jejich potřebám.
(*) podle roční doby

CO JE TO NAFTA?

Nafta je především zdroj energie využívaný ve spalovacích motorech.

Je to také technická kapalina zásadní důležitosti pro řádné fungování vozidla. Odpovídá přesnému zadání:

 • spalovacích vlastností
 • mazivosti
 • obsahu síry (dopad na životní prostředí)
 • vlastnostem odolnosti proti oxidaci (časová stabilita)

Jedná se o produkt upravený evropskou legislativou:

 • norma EN 590 stanovuje kvalitu motorové a nesilniční nafty
 • norma EN 14214 stanovuje kvalitu bionafty, kterou je možné zařadit mezi naftu

Nafta je nakonec také produktem s přesným vzorcem, který obsahuje mnoho různých složek:

 • fosilní uhlovodíky 93 % a více
 • aditiva 1L na 1000L
 • bionafta 7 % a méně
 • podle předpisů
 • variabilní dle distributora

VLASTNOSTI NAFTY

V souladu s evropskými předpisy může « standardní »  nafta obsahovat až 7 % objemu bionafty.

Základní specifikace jejich dopadů

 • Cetanové číslo minimálně 51 => Má vliv na kvalitu spalování (startování, úroveň hluku, znečišťující látky)
 • Odolnost vůči chladu (zimní kvalita) => Má vliv na bezproblémové nastartování motoru v zimním období
 • Nízký obsah síry => Zabezpečuje fungování katalyzátoru výfukových plynů, částicového filtru a snižování obsahu znečišťujících látek
 • Odolnost proti oxidaci a časová stabilita skladování => Má vliv na kvalitu spalování, zanášení skladovacích nádrží a motorů
 • Mazivost => Ovlivňuje životnost jednotlivých částí motoru (např. vstřikovacího systému, …)

Bod zákalu nafty se liší mezi říjnem a březnem (-5 °C) a mezi dubnem a zářím (+5 °C). Odpovídá teplotě, při které se v naftě začnou tvořit první krystalky.

Mezní teplota filtrovatelnosti nafty je odlišná mezi říjnem a březnem (-15 °C) a mezi dubnem a zářím (0 °C). Odpovídá teplotě, při které první krystalky začínají ucpávat naftový filtr.

JEDNOTLIVÉ TYPY NAFTY

Nafta pro nesilniční použití neboli GNR

Ve Francii ukládá legislativa od listopadu 2011 pro všechna nesilniční motorová vozidla a pro chladicí zařízení namontovaná na nákladních vozidlech používat naftu s obsahem síry nižším než 10 mg/kg. V těchto motorech již tak není možné používat topný olej (TO) a je u nich třeba používat GNR.

GNR zbarvená do červena splňuje normu EN 590. Nabízí větší možnosti s ohledem na výnosnost ve srovnání s běžnou naftou, neboť otevírá cestu k výhodnější daňové soustavě.

Další evropské země používají také naftu osvobozenou od daně určenou pro chladicí zařízení, jako např. Belgie, Velká Británie, Irsko a Španělsko. Síť AS 24 ve všech těchto zemích tuto naftu distribuuje.

 

HVO100:Pohonná hmota 100 % z obnovitelných zdrojů


Společnost AS24 Vás chce podpořit v přechodu na ekologické pohonné hmoty a snaží se Vaší společnosti pomoct snížit dopad na životní prostředí.


Co je to HVO (hydrogenačně rafinovaný rostlinný olej II)?


Jde o alternativu ke konvenční naftě, která pochází ze 100 % obnovitelných zdrojů, a to z bio-surovin, zbytkových produktů a odpadu.
Má stejnou chemickou strukturu jako konvenční pohonné hmoty a lze ji používat flexibilně. Buďto jako výhradní palivo nebo ve směsi, případně střídavě s dieselovým motorem. Produkt TotalEnergies HVO100 splňuje normu EN15940 (syntetická nafta XTL) a je kompatibilní s většinou dieselových motorů.

silné stránky HVO

 

 • Nahradí obvyklé pohonné hmoty
 • 100 % z obnovitelných zdrojů
 • Snížení emisí CO2 a znečišťujících látek

NAFTA A JEJÍ CHOVÁNÍ V ZIMĚ: CO JE NEJLEPŠÍ PRO VOZIDLA PODNIKATELŮ V DOPRAVĚ

Na začátku zimy

V období silných mrazů

 • Optimalizujte dodávky tak, abyste natankovali zimní naftu ještě před příchodem prvních mrazů
 • Prostudujte si návody k použití, abyste si ověřili zvláštní opatření pro vaše vozidla v zimním období
 • Použijte mazací olej, který odpovídá doporučením výrobce pro zimní období
 • Na venkovní potrubí a počitadlo benzínové pumpy instalujte izolaci, abyste je chránili proti chladu
 • Dávejte přednost skladování produktů pod zemí, v úkrytu před chladem, před skladováním venku. Případně si opatřete přenosnou nádrž instalovanou na místě chráněném před chladem
 • Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách
 • Zkontrolujte řádný stav filtrů ve vozidlech (bez vody a parafínů) a vašich skladovacích jednotek. V případě potřeby je vyčistěte
 • Než se vydáte na cestu, nechte několik minut běžet motor a prvních několik kilometrů nejezděte příliš rychle.
  Motor se tak bude moci zahřát postupně
 • Plná nádrž bude v noci citlivá na chlad: pokoušejte se tankovat na konci dne
 • Vozidla parkujte tak, aby byla chráněna před větrem a chladem, abyste co nejvíce omezili tepelné ztráty. Pokud není možné vozidla před povětrnostními vlivy chránit, postavte je alespoň vedle sebe, abyste omezili vliv větru

Na začátku zimy

Optimalizujte dodávky tak, abyste natankovali zimní naftu ještě před příchodem prvních mrazů Prostudujte si návody k použití, abyste si ověřili zvláštní opatření pro vaše vozidla v zimním období Použijte mazací olej, který odpovídá doporučením výrobce pro zimní období Na venkovní potrubí a počitadlo benzínové pumpy instalujte izolaci, abyste je chránili proti chladu Dávejte přednost skladování produktů pod zemí, v úkrytu před chladem, před skladováním venku. Případně si opatřete přenosnou nádrž instalovanou na místě chráněném před chladem

V období silných mrazů

Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách Zkontrolujte řádný stav filtrů ve vozidlech (bez vody a parafínů) a vašich skladovacích jednotek. V případě potřeby je vyčistěte

Než se vydáte na cestu, nechte několik minut běžet motor a prvních několik kilometrů nejezděte příliš rychle.


Motor se tak bude moci zahřát postupně température du moteur.

Plná nádrž bude v noci citlivá na chlad: pokoušejte se tankovat na konci dne Vozidla parkujte tak, aby byla chráněna před větrem a chladem, abyste co nejvíce omezili tepelné ztráty. Pokud není možné vozidla před povětrnostními vlivy chránit, postavte je alespoň vedle sebe, abyste omezili vliv větru

NAFTA V PRAXI

Síť naftových stanic určená pro podnikatele v dopravě

AS 24 usnadňuje tankování nafty a GNR.

K dispozici je pro vás infrastruktura uzpůsobená pro nákladní vozidla:

 • široké přístupové pruhy, které usnadňují jakékoli manévry při popojíždění
 • vysokoprůtokové tankovací pistole na naftu (10 m3/hodinu)
 • tankování vozidel se dvěma nádržemi zajišťující rychlejší obsluhu
 • dostupnost nafty a GNR u stejného stojanu k optimalizaci doby, kterou vozidlo stráví ve stanici

Řízení kvality různých druhů nafty u AS 24

Kontrola kvality nafty je pro společnost AS 24 naprosto klíčová, jejím cílem je zajistit klientům při každém tankování distribuci kvalitní nafty.

Společnost TotalEnergies provádí v rafinériích a skladech kontrolu kvality podle přísných postupů. AS 24 poté na svých čerpacích stanicích provádí analýzy v případě pochybností ohledně kvality produktu.