Pro podnikatele v dopravě představují výdaje za pohonné hmoty a za mýtné zásadní faktor, který je nutné mít pod kontrolou.
Aby vám tedy AS 24 zajistila maximální ochranu a zároveň vám pomohla udržet provozní náklady co možná nejníže, vyvíjí inovativní a výkonné nástroje.

Díky Infoservice budete mít naprostý přehled o veškerých transakcích vašeho vozového parku. Jde o velmi cennou pomoc při optimalizaci účetnictví! Nástroj Infoservice navíc pomáhá zdokonalovat plánování a optimalizovat jízdy vašich nákladních vozidel.

Díky AS 24 se dopravcům otevírají nesčetné možnosti

Nástroj Infoservice AS 24 vám nabízí:

sledování právě fakturované transakce již následující den:

- zobrazíte si odběry před přijetím faktury, což vám umožňuje sledovat co nejpodrobněji spotřebu vašich vozidel

- stanovíte si předběžný rozpočet díky nástroji Pilotáž

stahování a zpracovávání vašich vyfakturovaných transakcí:

Všechny vaše faktury jsou dostupné v Zákaznické zóně nebo e-mailem. Stahovat je můžete pod různými strukturami (DSW, DSW+, AUL, AUL 2) a v různých formátech (XLS, ASCII).

zpracovávání fakturačních souborů:

- údaje zahrnete do účetních aplikací a aplikací na správu vozového parku

- vyhněte se tak zdlouhavému a opakovanému zadávání: účetní oddělení je osvobozeno od zadávání a vyloučí se tím riziko jakékoli chyby!

Podívejte se zde na naše jednotlivé nabídky balíčků s tankovací kartou AS 24.