Naše závazky

Naše závazky v rámci udržitelného rozvoje

Co děláme pro zajištění odpovědného řízení naší činnosti.
"Společenská odpovědnost firem zohledňuje environmentální, sociální, ekonomické a etické závazky firem na dobrovolném nebo právním základě.". 

Naše vize

Zatímco energetická transformace zůstává prioritou, společnost AS 24, jako historicky významný partner přepravních firem, chce redefinovat mobilitu nákladních automobilů díky pohonům s nižší uhlíkovou stopou a také službám, které zajistí menší a lepší spotřebu. 

Náš cíl

Společnost AS 24 urychluje svou transformaci a diverzifikaci všech svých aktivit, aby se stala významným hráčem v oblasti nízkouhlíkových energií a posílila svou pozici partnera ve službách udržitelnější mobility. 

Odhodlání k udržitelnějšímu a jednotnějšímu světu
Společnost AS24, jako zavedený partner podporující profesionály v silniční přepravě v jejich energetické transformaci.Udržitelný rozvoj – to je cíl našeho závazku, jak přispět ke zlepšení zdraví obyvatel a životního prostředí. 

Náš přístup k udržitelnému rozvoji
Abychom udrželi 4 hlavní pilíře udržitelnosti, jednáme přímo s Vámi prostřednictvím konkrétních aktivit:

  • Klima a udržitelná energie
  • Tvorba přidané hodnoty
  • Péče o životní prostředí
  • Zdraví lidí

Naše ambice
Společnost AS 24 se zavázala ke snížení uhlíkové stopy v oblasti silniční přepravy.
Společně s veřejností je naším cílem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality (nulové emise). 
Pracujeme na vývoji nízkouhlíkových pohonů, jako je BioCNG nebo elektřina a vodík, abychom podpořili naše zákazníky snížit emise skleníkových plynů.

Abychom přispěli k dobré energetické transformaci, zavázali jsme se k následujícímu:

  • Vodík: spuštění pilotního koridoru pro nákladní automobily do roku 2025.
  • CNG/bioCNG: ztrojnásobení naší sítě do konce roku 2024 ((+ 50 stanic)
  • BioCNG: dosažení 100% bioCNG do roku 2025 a minimálně 50% v roce 2023.

Plán společnosti AS 24
Aby bylo možné plnit stále udržitelnější a ekologičtější cíle, společnost AS 24 zveřejňuje svůj plán pro rok 2025 a uvádí veškeré závazky pro nadcházející roky. Co je náš plán splnit? Vybudovat lepší svět a udržitelnější budoucnost společně s Vámi na cestách.  

Kliknutím níže zjistíte více o našem plánu Společenské odpovědnosti firem:

roadmaprse_EN