Optimalizace výdajů za pohonné hmoty představuje pro všechny podnikatele v silniční dopravě zásadní otázku. Abyste co nejlépe zvládli tento bod týkající se výdajů, je velmi důležité mít přístup k náležitým a účinným nástrojům na správu vozového parku, díky nimž bude možné zajistit přesnou kontrolu a podrobnou analýzu v reálném čase.

Profesionální dopravci: přejete si optimalizovat sledování spotřeby a mít lepší kontrolu nad svými výdaji za pohonné hmoty?
Tato služba vás v reálném čase upozorní e-mailem nebo přes aplikaci FLEET MANAGER v případě abnormálního nebo nežádoucího užití vašich karet AS 24 (jednoduchá, dvojitá nebo EUROTRAFIC).

Nabízíme vám 3 typy upozornění, nastavitelné kartu od karty, nebo stejné pro všechny vaše karty.

Image
budget

Zeměpisná upozornění

Dostávejte upozornění při transakcích prováděných:

 • na nepovolených stanicích AS 24 a/nebo v zakázaných zemích
 • na stanicích našich partnerů EUROTRAFIC
 • na stanici AS 24, která spadá do nejdražší zóny země

Image
agenda

Upozornění ohledně diáře

Dostávejte upozornění při transakcích prováděných:

 • mimo povolená časová rozmezí
 • mimo povolené dny

Image

Upozornění ohledně rozpočtu

Dostávejte upozornění při překročení:

 • počtu povolených tankování během 24 hodin
 • povoleného limitu na útratu za pohonné hmoty za 24 hodin
 • povoleného limitu obratu za týdenní mýtné EUROTRAFIC

Jak dostávat upozornění AS 24?

 • Můžete si zvolit četnost, kterou si přejete být upozorňováni a definovat příjemce výstražných e-mailů
 • Upozornění lze sledovat on-line. Můžete je také zpracovávat v excelovém formátu
 • Mobilní aplikace FLEET MANAGER vám zašle upozornění pomocí oznámení

V rámci správy tankovacích karet a mýtného se seznamte také s naším nástrojem CardControl.