AS 24 vám nabízí širokou škálu pohonných hmot zejména díky tomu, že na svých čerpacích stanicích ve Francii a v Evropě prodává stlačený zemní plyn. CNG je první alternativní palivo pro nákladní vozidla, které omezuje emise znečišťujících látek (dodržování emisní normy Euro VI) a snižuje hlukovou zátěž. Navíc představuje ekonomicky udržitelné řešení.

Co je to stlačený zemní plyn neboli CNG?

CNG, zkratka pojmu « Stlačený zemní plyn » (Compressed natural gas), je směsí lehkých uhlovodíků skladovaná při vysokém tlaku. Získává se ze zemního plynu, který se v přírodě vyskytuje v porézních horninových vrstvách a skládá se hlavně z metanu.

CNG je palivo používané všemi typy vozidel (od osobních až po nákladní). Pro podnikatele v dopravě je tak kompatibilních mnoho typů motorů.

Proč CNG?

Více než kdy jindy je dnes kladen důraz na dynamičnost přechodu k energeticky úspornějším palivům. Projevuje se to postupy a opatřeními, jejichž cílem je omezit znečišťující emise a emise plynů se skleníkovým efektem.

Jedná se o úsilí probíhající v evropském, národním a také místním měřítku, společnost obecně má za cíl používat stále ekologičtější energie.

Ambiciózní cíle v Evropě: „3 x 20“ od nynějška do roku 2020

 • 20% snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990
 • 20% zlepšení energetické účinnosti
 • 20% zahrnutí obnovitelných energií do celkové spotřeby energie

Kvalita ovzduší: zásadní problém ve Francii

Pro zlepšení kvality ovzduší se mnoho veřejných subjektů zavazuje snižovat:

 • emise oxidů dusíku (NOx)
 • pevné částice

Odvětví dopravy se tento problém dotýká obzvlášť významně.

Ve Francii zavádí zákon o energetické transformaci nová opatření umožňující správním celkům bojovat proti znečišťování ovzduší. Francouzská legislativa se přizpůsobuje evropským normám o snížení emisí pevných částic a oxidů dusíku (NOx). Úřady tak od nynějška mají možnost omezit na svém území provoz vozidel, která ke znečištění přispívají nejvíce, a to díky emisním plaketám Crit’Air.

Boj proti znečišťování ovzduší: výhody CNG

Cena

I když má vozidlo na CNG dražší pořizovací náklady, jeho provoz je úspornější, než u vozidel na naftu nebo na benzín, a to na základě cen pohonných hmot, počtu ujetých kilometrů a platné daňové soustavy.

« Konkurenceschopné TCO – total cost of owning neboli celkových nákladů spojených s vlastnictvím výrobku »

Hluk

Oproti nákladním vozidlům jezdícím na naftu umožňuje technologie CNG snížit hluk o polovinu. Jedná se o přednost, zejména pro dopravu ve městě nebo v noci.

« Dvojnásobné snížení hluku »

Nezávislý provoz

Nákladní vozidla CNG mají průměrný dojezd 400 km, což je předurčuje hlavně na využití ve městech a v regionálním měřítku. Pokud jde o užitková vozidla, ta mají dojezd více než 600 km díky tomu, že kombinují benzín a CNG.

Emise znečišťujících látek

S velmi malým počtem emisí pevných částic a menším počtem oxidů dusíku (NOx) ve srovnání s naftou splňují nákladní vozidla a užitková vozidla využívající CNG veškeré normy platné od 1. ledna 2014: EURO VI u nákladních vozidel a EURO 6 u užitkových vozidel.

« Nízké úrovně NOx a částic »

Stručně řečeno: I když má vozidlo na CNG vyšší pořizovací náklady, jeho provoz je úspornější než u vozidel na naftu nebo na benzín, a to podle cen pohonných hmot, počtu ujetých kilometrů a platné daňové soustavy.

TotalEnergies a AS 24, jedinečná síť pro zákazníky CNG

Aby provázely podnikatele v dopravě na cestách ještě lépe, TotalEnergies a AS 24 spojily své sítě, aby mohly svým klientům nabízet více-energetické služby prostřednictvím zřízení stanic CNG optimalizovaných podle potřeb klientů a nabízejících vzájemné přijímání jejich karet.

K zajištění většího a rychle provozuschopného řetězce stanic CNG pro všechny uživatele jsou karty TotalEnergies GR a AS 24 EUROTRAFIC přijímány v rámci obou sítí. (Smlouva je bez závazku.)

CNG v praxi

Síť CNG stanic určená pro podnikatele v dopravě

Díky AS 24 natankujete CNG zcela jednoduše a rychle.

Máte k dispozici:

 • příznivé ceny
 • příjezdové pruhy uzpůsobené pro nákladní vozidla
 • optimalizovanou distribuci pro podnikatele s rychlou dobou plnění a pistolemi NGV1 nebo NGV2 dle volby

Rady pro použití

Oproti naftě nebo benzínu nepředstavuje CNG žádné větší nebezpečí. Všechny spoje jsou zcela neprodyšné a bez jakéhokoli rizika úniku výparů nebo vystříknutí. Tak jako i u ostatních druhů pohonných hmot je samozřejmě nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro čerpací stanici

 • Vypněte motor vozidla
 • Nekuřte nebo nepřibližujte k vozidlu žádný zdroj tepla
 • Netelefonujte

Dva doplňující pokyny pro CNG:

 • Plňte jen k tomu určené nádrže
 • Nikdy nepoužívejte adaptéry mezi nádrž a pistoli

Tankování CNG se liší od tankování nafty, ale je taky zcela jednoduché. Stačí jen změnit pár návyků! U počitadla benzínové pumpy je umístěn návod k použití, který má řidičům pomoci a umožní jim lépe se seznámit s novými fázemi tankování.