Díky AS 24 můžete využívat jednu z nejlepších evropských sítí technické a právní pomoci pro všechna nákladní vozidla ve více než 40 zemích Evropy. S kartou EUROTRAFIC představuje tato služba exkluzivní záležitost od AS 24.

Účinná odtahová služba

Chraňte svůj nákladní vozový park a zajistěte si plynulý pohyb ve Francii a v Evropě! S odtahovou službou AS 24 je zajištění pomoci jednoduché a rychlé, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky síti 22 000 pracovníků mohou vaše vozidla využívat asistenční služby ve více než 40 zemích Evropy.

V jakých situacích asistenční služba funguje?

S kartou AS 24 EUROTRAFIC máte nárok na kompletní službu oprav (mechanických, hydraulických, pneumatických…) při odtahu nebo zdvihání jeřábem v případě převozu vozidel.

Vaše hovory zpracovává mnohojazyčné call centrum, které je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: platforma EUROTRAFIC Asistenční služba. Tato platforma koordinuje operace odtahu vozidel prováděné ve spolupráci s odborníky, aby byl zajištěn příjezd na místo "mobilních odtahových buněk" v co nejkratších lhůtách. Během odtahu bude váš řidič neustále informován o probíhajících operacích.

Cena asistenční podpory je pro vás naprosto transparentní a předem budete informováni o částce účtované za asistenční podporu. Zajistit asistenční podporu lze pouze s vaším souhlasem. AS 24 navíc ručí za kvalitu služeb svých partnerů.

Služba vyřizování pokut a záloh

Tato služba zajišťuje také správu plateb pokut a záloh. Díky AS 24 máte proto tyto výhody:

  • vyhnete se úplnému odstavení vozidla v případě pokuty
  • váš řidič disponuje jazykovou asistencí a možností získat zálohu, aby mohl pokutu uhradit přímo na místě
  • máte nárok na prostředníka při jednání mezi úřady a vaším řidičem (v jakémkoli jazyce)
  • obdržíte odpovědi na jakékoli vaše otázky právního rázu
  • váš řidič uhradí celou částku nebo její část, v případě námitek proti pokutě