Pro fungování nových generací nákladních vozidel je od nynějška distribuce AdBlue® klíčovou záležitostí. AS 24 buduje a rozvíjí svou síť a je tak společníkem podnikatelů v dopravě.
Téměř 100 % jejích čerpacích stanic ve Francii nabízí možnost čerpat AdBlue®, čímž se AS 24 stala první distribuční sítí s AdBlue® na pumpách. Tankování vašeho vozového parku je zajištěno každých 50 km. 

Co je to AdBlue®?

 • AdBlue® je vodný roztok tvořený z 32,5 % z vysoce čisté močoviny a z 67,5 % z demineralizované vody odpovídající normě ISO 22241. Močovina používaná do AdBlue® je vysoce čistý syntetický prostředek, většinou vyráběný ze zemního plynu a používaný v chemických hnojivech nebo plastech
 • Biologicky rozložitelné, rozpustné ve vodě a bezbarvé, AdBlue® krystalizuje při -11 °C a při teplotě od 80 °C se rozkládá na čpavek
 • AdBlue® je klasifikované jako produkt, který není nebezpečný
 • AdBlue® se používá naftovými vozidly vybavenými technologií SCR (Selective Catalytic Reduction). SCR je název technologie zpracovávání výfukových plynů, která v katalyzátoru přeměňuje oxidy dusíku (NOx) na vodní páru a na dusík, a to díky používání AdBlue®.
 • AdBlue® se přechovává v nádrži oddělené od naftové nádrže

Proč je AdBlue® opatřené symbolem R?

AdBlue® je ochranná známka, která patří Německé automobilové asociaci (VDA), a ta dbá na dodržování standardů kvality produktu.

K čemu slouží AdBlue®?

AdBlue® splňuje nové normy výrobců, kteří pozměnili výfukový systém, aby jejich výrobky odpovídaly evropské emisní normě (počínaje od Euro IV).

S platností od října 2006 musí být všechny nově vyrobené kamiony vybaveny technologií SCR a musí rovněž používat AdBlue®.

Jak funguje AdBlue® a technologie SCR?

Co se děje v motoru
Spalováním paliva vzniká NOx (oxid dusíku), který je výsledkem kombinace dusíku a kyslíku ve vzduchu o vysoké teplotě.
Co se děje ve výfuku
AdBlue® je vstřikováno do výfukové trubky, která se nachází před katalyzátorem SCR a za motorem. 
AdBlue® se ve výfuku zahřívá a rozkládá se na čpavek (NH3) a na oxid uhličitý (CO2).
Co se děje v SCR
Jakmile NOx reagují uvnitř katalyzátoru se čpavkem, škodlivé molekuly NOx jsou transformovány na neškodný dusík (N2) a na vodu (H2O)Chemická reakce musí probíhat podle tohoto schématu, AdBlue® a nafta nesmí být v žádném případě smíchány předem!

Natankovat AdBlue® u AS 24: chytrá volba!

AS 24: první distribuční síť s AdBlue® na pumpách v Evropě

AS 24 usnadňuje vaše tankování AdBlue®. Díky síti AS 24 získáte přístup k:

 • příznivým cenám v jednotlivých zemích
 • více než 600 stanic nabízejících AdBlue® ve 28 zemích Evropy
 • zjednodušená správa: jedna jediná faktura za vaši spotřebu nafty, AdBlue®, TO a GNR

Výhody tankování u AS 24

 • Optimalizace doby, kterou řidiči stráví na čerpací stanici kombinovaným tankováním nafty a AdBlue®
 • Odpadají problémy se skladováním, k nimž dochází u nádrže nebo u IBC, a s tím spojené náklady
 • Zjednodušená správa a lepší kontrola transakcí
 • Kvalitní produkt za nejlepší cenu na pumpě
 • Plusy AS 24

Reference ve Francii: téměř 100 % stanic vybavených AdBlue®, to znamená čerpací stanice každých 50 km.
V Evropě jsou AdBlue® vybavené 3 stanice AS 24 ze 4.

Spotřeba Adblue®

Spotřeba AdBlue® je přibližně proporcionální počtu ujetých kilometrů. Na spotřebu mají vliv i další faktory, jako typ řízení, okolní teplota nebo typ cesty.

Průměrné použití AdBlue® oproti naftě je u kamionů 4 až 5 %.

 • U místní distribuce: přibližně 500 l/rok
 • U národní distribuce: přibližně 1 000 l/rok
 • U mezinárodní distribuce: přibližně 2 000 l/rok

Rady pro použití

 • AdBlue® je klasifikován jako produkt, který není nebezpečný: v případě potřísnění oděvu nebo pokožky se doporučuje opláchnout je vodou
 • Na některé kovy může mít AdBlue® korozivní vliv: v případě jejich potřísnění je opláchněte vodou
 • Nepoužívejte při čerpání AdBlue® pomůcky (nádoby, kanystry), které předtím sloužily na jiné tekutiny

Na čerpací stanici AS 24 není za normálních okolností možné natankovat AdBlue® do nádrže na naftu, neboť pistole je vybavena pojistkou, která zabraňuje pistoli fungovat, není-li tato zasunuta do nádrže AdBlue® vozidla.

Stejně tak není možné natankovat naftu do nádrže na AdBlue®, neboť průměr hrdla nádrže na AdBlue® je menší, než průměr tankovací pistole na naftu.

Rizika smíchání AdBlue® + nafta

AdBlue® se nesmí nikdy míchat s dalšími látkami, zvláště ne s naftou.
Tato směs s sebou nese velká rizika, neboť může vážně poškodit systém SCR, což je následně spojeno s vysokými náklady na opravu.