Vítejte na stránce as24.com.Připojením k webovému serveru potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a přijali bez omezení nebo rezervace tyto Všeobecné smluvní podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů.Upozorňujeme, že pokud navštívíte jiné webové stránky AS 24, na tyto webové stránky se vztahují různé všeobecné smluvní podmínky a zásady týkající se ochrany osobních údajů.Doporučuje se, abyste si pozorně přečetli jejich právní upozornění.

1.    Identita 


Společnost zveřejňující webovou stránku (dále jen "společnost"): 
AS 24
Hlavní kancelář:1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francie
Druh společnosti:Zjednodušená akciová společnost
Registrovaný kapitál:16.931.200 eur 
Obchodní rejstřík:347 538 043 R.C.S.NANTES
DIČ pro účely DPH:FR 38 347 538 043
Email: as24@as24.com
Telefon:+ 33 (0) 2 40 92 24 24
Ředitel publikace:Guillaume GIMONNET

Technický návrh a vývoj internetové stránky: 

MOTION4EVER
Společnost s ručením omezeným, základní kapitál ve výši 20 000 eur se sídlem na adrese 5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - Francie
je uvedena v obchodním a obchodním rejstříku NANTES pod číslem 528 633 605
Telefon:+ 33 (0) 2 40 52 78 30
Webová stránka: www.motion4ever.com

Hostitel: 

OCEANET TECHNOLOGY

Společnost s ručením omezeným, základní kapitál ve výši 1 530 000 eur, jejíž sídlo se nachází ve 2 úsecích Joséphine Baker - 44 800 SAINT-HERBLAIN - Francie je uvedena v obchodním rejstříku NANTES pod číslem 408 893 063
Telefon:+ 33 (0) 2 28 03 78 78
Webová stránka: www.oceanet-technology.com

Společnost TotalEnergies mají vlastní právní existenci a nezávislý právní status.Společnost zveřejňující tuto webovou stránku patří do Společnost TotalEnergies."TotalEnergies" a "Společnost TotalEnergies" se někdy používají na této webové stránce kvůli výhodnosti, kde jsou obvykle odkazy na společnost TotalEnergies S.E. (holdingová společnost) a její dceřiné a přidružené společnosti.Stejně tak se slova "my", "nás" a "náš" používají k odkazu na Společnost nebo jakoukoli společnost Společnost TotalEnergies nebo na ty, kteří pro ně pracují.Tyto výrazy se také používají tam, kde není identifikován konkrétní podnik nebo společnosti.Z těchto výrazů nelze vyvodit, že společnost TotalEnergies S.E. nebo její dceřiné či přidružené společnosti se podílejí na podnikání a řízení jakékoli jiné Společnost TotalEnergies.

 

2.    Informace o činnostech


Na této webové stránce jsou uvedeny informace týkající se určitých činností Společnost TotalEnergies.Tyto informace jsou poskytovány jako obecné informace bez jakýchkoliv záruk, což znamená, že jsou vhodné pro jakýkoli konkrétní účel.Společnost může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit informace obsažené na těchto webových stránkách. 

 

3.    Duševní vlastnictví


3.1.    Vlastnictví společnosti
Veškeré informace nebo dokumenty (textové, animované nebo statické obrázky, databáze, zvuky, fotografie, know-how nebo citované produkty) uložené na webové stránce, stejně jako všechny prvky vytvořené pro webovou stránku a její obecnou strukturu jsou majetkem společnosti nebo Společnost TotalEnergies nebo podléhají právům na užívání, kopírování nebo sdělování veřejnosti, které jim byly uděleny.Tyto informace, dokumenty a položky podléhají zákonům, které chrání autorská práva, pokud byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím této webové stránky.Žádná licence ani žádné jiné právo než pro zobrazení webové stránky nebyla udělena žádné straně s ohledem na práva duševního vlastnictví. 
Duplikace dokumentů webových stránek je povoleno pouze jako informace pro osobní a soukromé použití.Jakákoli duplikace nebo použití kopií vytvořených pro jiné účely je formálně zakázáno a podléhá předchozímu a formálnímu schválení Společností.Ve všech případech musí autorizovaná kopie informací uložených na této webové stránce uvádět zdroj a uvést náležité odkazy na vlastníka. 


3.2.    Odlišující znaky
Není-li stanoveno jinak, jména firem, logotypy, výrobky a značky citované na webových stránkách jsou majetkem společnosti nebo Společnost TotalEnergies nebo podléhají právům na užívání, kopírování nebo předávání / sdělování veřejnosti, které byly takto uděleny.Nesmíte je používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

 

3.3.    Databáze 
Společnost je správcem databází na webových stránkách a společnost je vlastníkem dostupných databází.Nesmíte vyloučit nebo znovu použít podstatnou kvalitativní nebo kvantitativní část databází, a to ani pro soukromé účely.

 

4.    Vaše závazky  


4.1.    Právo na použití informace
Každý návštěvník webových stránek poskytující informace uděluje společnosti veškerá přenosná práva týkající se těchto informací a pověřuje společnost, aby je využívala.Informace poskytované návštěvníky, které nejsou považovány za důvěrné.Poskytnutými informacemi jsou však osobní údaje podle platných zákonů, což znamená, že se zavazujeme zpracovávat uvedené informace v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které se vztahují na tyto webové stránky.


4.2.    Soulad se zákonem 
 Každý návštěvník této webové stránky také potvrzuje, že splňuje tato opatření a platné právní předpisy, a to zejména:
-    Má schopnost a prostředky potřebné pro přístup k webové stránce a její použití.
-    Ověřil, že použitá IT konfigurace neobsahuje žádný virus a že je plně funkční.
-    Poskytuje Společnosti a partnerům, kde je to možné, právo využívat poskytnuté informace (jiné než údaje osobní povahy).
-    Musí být důvěrný a je proto zodpovědný za používání a zabezpečení přístupových kódů a hesel, které společnost může poslat k přístupu k určitým sekcím.Společnost si vyhrazuje právo pozastavit váš přístup na webové stránky v případě podvodného užívání nebo pokusy o podvodné používání zamezit uvedený přístup.

 

5.    Hypertextové odkazy 


5.1.    Aktivace odkazů.Společnost formálně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah webových stránek, ke kterým poskytuje odkazy.Uvedené odkazy jsou nabízeny uživatelům této webové stránky jako služba.Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky, abyste porozuměli jejich postupům.Rozhodnutí o použití odkazů provádí výhradně uživatelé webových stránek.Na tomto webu můžeme kdykoli změnit nebo smazat odkaz. 


5.2.    Autorizace odkazu.Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na tuto webovou stránku, musíte získat předchozí písemné povolení od společnosti pomocí kontaktních údajů uvedených na konci tohoto dokumentu. 

 

6.    Formální oznámení 


6.1.    Informace
Informace ("Informace") dostupné na tomto www (World Wide Web) jsou poskytovány v dobré víře.Tyto informace jsou považovány za správné, pokud jsou zveřejněny na webových stránkách.Společnost nicméně ani nezaručuje, že informace jsou úplné nebo přesné.Ponesete všechna rizika vyplývající z vašeho spolehnutí na informace.Informace jsou poskytovány za předpokladu, že vy nebo jakákoli jiná osoba, která je obdrží, může před použitím určit svůj zájem na určitý účel.Společnost za žádných okolností nebude přebírat odpovědnost za zranění vyplývající ze spoléhání se na uvedené informace, jejich použití nebo použití výrobku, na který se vztahuje.Informace se nepovažují za doporučení k použití informací, výrobků, postupů, zařízení nebo vzorců porušujících patent, autorská práva nebo registrovanou ochrannou známku.Společnost odmítá jakoukoli výslovnou nebo implicitní odpovědnost v případě, že použití informací porušuje patent, autorská práva nebo registrovanou ochrannou známku. 
Společnost a všechny přímo či nepřímo vlastněné dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti a každá Společnost TotalEnergies kategoricky odmítá jakýkoli výklad, který může asimilovat obsah svých internetových stránek na nákup nabídek nebo podnětů k nabytí akcií nebo jiných vypsaných nebo nekótovaných obchodovatelných cenných papírů.Neexistuje žádná výslovná nebo implicitní záruka týkající se obchodní povahy poskytovaných informací nebo jejich vhodnosti pro daný účel, jakož i produktů, na které se uvedené informace vztahují.Společnost se za žádných okolností nezavazuje aktualizovat nebo opravovat informace šířené na internetu nebo na svých webových serverech.Stejně tak si společnost vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo upravit obsah svých webových stránek. 


6.2.    Dostupnost
Společnost nezaručuje, že webová stránka bude fungovat bez přerušení nebo že servery, které zajišťují přístup k této síti, a / nebo stránky třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy, neobsahují viry.

 

7.    Aktualizace podmínek používání webových stránek a platných zákonů


Společnost může kdykoli aktualizovat tyto Podmínky používání webových stránek.V důsledku toho jste vyzváni, abyste se pravidelně odvolávali na nejnovější podmínky používání.Tyto všeobecné podmínky používání webové stránky podléhají platným zákonům.

 

8.    Kontaktní informace


Všechny otázky týkající se podmínek používání webových stránek můžete zaslat e-mailem na as24.cz.privacy@as24.com nebo poštou na následující adresu:AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francie