Contenu

V Polsku dochází ke změně mýtného systému.
30. září 2021 bude systém viaTOLL nahrazen systémem E-TOLL.
Společnost AS24 bude při integraci nové nabídky v této zemi fungovat jako podpora pro všechny své zákazníky a přepravní společnosti

Co je to systém E-TOLL? 


E-TOLL je nový mýtný systém, který byl v Polsku spuštěn v červnu. Funguje pod přímým dohledem polské správy pro výběr daní a poplatků. 

 


Pro koho je nový systém elektronického mýtného E-TOLL určen?


Je určen pro všechna vozidla nebo jízdní soupravy s maximální hmotností nad 3,5 tuny a autobusy s více než 9 sedadly bez ohledu na celkovou povolenou hmotnost.

 


Jaký to má dopad na zpoplatněnou síť? 


Síť zpoplatněných silnic v Polsku zůstává i přes nový systém E-TOLL beze změn.

 

 
Je systém Viatoll stále funkční? 


Palubní jednotky ViaTOLL budou fungovat do 30. září 2021. 
Do tohoto dne je naplánována přechodná fáze, během níž oba systémy pracují paralelně. 
Po tomto dni již nebude současný systém Viatoll fungovat a již nebudete moci jeho prostřednictvím v Polsku hradit poplatky. E-TOLL se stane jediným systémem pro výběr poplatků v zemi (kromě dálnice A2)

 


Bude nutné vyměnit palubní jednotky viaTOLL? 


Ano, všechny palubní jednotky viaTOLL budou muset být vyměněny, protože se mění používaná technologie. Polský systém pro výběr poplatků se mění ze systému krátkých vln (DSRC) na satelitní systém (GNSS). 

 


Jak mám postupovat při změně? 


Společnost AS 24 je při této změně s vámi a má pro vás nabídku E-TOLL. 
Obraťte se na svého zástupce AS24. (odkaz na kontaktní formulář)