Contenu

S cílem urychlit snížení uhlíku v odvětví pozemní dopravy požaduje nyní Směrnice Evropského parlamentu (EU) 2022/362, aby členské státy zahrnuly do daně nebo poplatků za vozidla i daň z emisí CO2 za používání vybraných infrastruktur.

Tato povinnost se bude vztahovat na všechny členské státy EU podle harmonogramu stanoveného v příslušných národních legislativách. Německo a Rakousko jsou první dvě země, které plánují tuto směrnici použít na svém území, a to od 1.12.2023 a 1.1.2024.

 

Jak se bude tato směrnice uplatňovat?

  • Emisní třída CO2 bude stanovena podle speciální emisní sazby vozidla a dalších kritérií.

Každé vozidlo bude klasifikováno od 1 do 5 podle úrovně emisí CO2. Třída 1 odpovídá nejvíce znečišťujícím vozidlům a třída 5 nejméně znečišťujícím vozidlům.

  • Vozidla, jež byla zaregistrována před 01.07.2019, budou automaticky zařazena do třídy 1.


Vaše povinnosti:

Všichni zákazníci musí aktualizovat informace potřebné k definování emisní třídy CO2 jejich vozidel:

  • Datum 1. registrace
  • Podskupina a/nebo skupina
  • Specifická míra emisí

Doklady prokazující tyto informace (COC, CIF, osvědčení o registraci) jsou povinné.

Poznámky:

Pokud do stanoveného termínu nebude učiněno žádné prohlášení, budou vozidla automaticky zařazena do třídy 1. Příznivější třídu bude možné použit pouze nahlášením potřebných informací i po vypršení termínu.

Hmotnost F1 uvedená na osvědčení o registraci bude použita jako povinný údaj pro výpočet daně za užívání silniční infrastruktury.

 

Povinnosti AS 24:

  • Oznamte úřadům vaši vypočítanou emisní třídu CO2
  • Aktualizujte palubní jednotku PASSango pomocí vypočítané třídy
Co byste měli dělat, pokud se vás změna týká?
  • Od listopadu 2023 budete moci aktualizovat povinné údaje pro svá vozidla v zákaznické zóně a nahrát podpůrné dokumenty.

Vaše palubní jednotky budou automaticky aktualizovány na dálku

Pro více podrobností o údajích, které je třeba dodat, a podpůrných dokumentech si stáhněte Memo kliknutím níže:

MEMOCO2CZ

 

MEMOCO2CZ2

K zodpovězení jakýchkoliv dotazů vám budou k dispozici vaše obvyklé kontaktní osoby.

Tým společnosti AS 24