W Holandii wyłącznie tunel Westerscheldetunnel podlega opłatom za przejazdy. Ów tunel biegnący pod Skaldą Zachodnią to strategiczna trasa łącząca Flandrię (Belgia) z zachodnią Holandią. Jest to również najdłuższy tunel w Holandii (6,8 km).

Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton muszą posiadać eurowinietę obowiązującą na holenderskich autostradach.

Twoje rozwiązania w zakresie opłat za przejazdy AS 24 w Holandii: jak to działa?

Eurowinieta dla pojazdów ciężarowych

Ciężarówki o masie powyżej 12 ton poruszające się po krajach Beneluksu, Danii  lub Szwecji, obowiązkowo muszą posiadać eurowinietę.
Dzięki karcie AS 24 – EUROTRAFIC możesz kupić eurowinietę nie tylko dla tych 5 krajów członkowskich, ale również dla sąsiednich krajów.

Eurowinieta dostępna jest w różnych wersjach: dziennej, tygodniowej, miesięcznej lub rocznej.

Systemy opłat za przejazdy

Można kupić winietę na dowolny okres (dzień, miesiąc itd.).
W tym celu należy skorzystać z terminalu AGES i wpisać numer rejestracyjny pojazdu, liczbę osi itd. Następnie należy dokonać transakcji za pośrednictwem karty EUROTRAFIC. Wystawiane jest pokwitowanie umożliwiające przejazd przez bramkę (nie jest wydawana faktyczna winieta). Informacje są przechowywane w bazie danych dla każdego państwa członkowskiego.

Aby uzyskać więcej informacji o eurowinietach, kliknij tutaj.

 

Rozwiązania AS 24

Produkt

Karta AS 24 EUROTRAFIC

Materializacja

_eurotrafic_nouveau_logo_2_1

Opis

Karta zapewniająca dostęp do sieci dróg z opłatami za przejazdy i stacji w Europie. Ułatwia również regulowanie zagranicznych podatków.

Użyteczne informacje

  • lista punktów sprzedaży jest dostępna tutaj.
  • sprawdź tutaj ceny eurowiniet na rok.