Espace 0
Your civility
Espace 1
Espace 3
You are interested in
Espace 4
Do you have international lines?
Espace 5
Espace 6
В съответствие с разпоредбите на регламента за личните данни AS 24, в качеството си на контрольор на данните, ще обработи Вашите данни с цел да Ви информира за стоките и услугите, предлагани на нашите клиенти. Всички задължителни полета са отбелязани със звездичка. 
По силата на действащите разпоредби, Вие имате право на достъп, изтриване и възражение срещу използването на Вашите лични данни. Можете да поискате Вашите лични данни да Ви бъдат изпратени и имате правото да дадете указания за тяхното ползване след смъртта Ви. Можете също да поискате ограничаване на данните, преносимостта на данните и/или да направите оплакване пред компетентния надзорен орган. За всякакви въпроси и искания, изпратете ги, моля, на следния адрес: AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France.
Научете повече