Картата AS 24 EUROTRAFIC позволява на професионалните превозвачи:

  • да зареждат гориво в над 1 300 бензиностанции AS 24 на мрежата, както и в 15 000 партньорски станции EUROTRAFIC. Навсякъде в Европа вашето зареждане е осигурено!
  • да преминавате през пунктовете за плащане на пътни такси в 17 държави и да плащате различни такси или глоби в зависимост от страната. Картата EUROTRAFIC е начин да идентифицирате вашето превозно средство, за да улесните преминаването му по европейските пътища.
  • да използвате пътна помощ 24/7, в над 45 страни.

 

Как работи картата AS 24 EUROTRAFIC?

Картата AS 24 EUROTRAFIC се издава за един автомобил или за един шофьор. Използването й е обезопасено чрез въвеждането на 4 цифрен конфиденциален код. От вашето Клиентско пространство, вие контролирате вашата карта: блокиране, прекратяване, промяна на разрешените лимити…

Вие получавате ясно и точно фактуриране, за всяка една държава. Тази услуга ви позволява да оптимизирате контрола на разходите си, както и да анализирате данните за счетоводството и управлението на вашия автомобилен парк.