Всички тежкотоварни камиони и междуградски автобуси с минимално бруто тегло от 3,5 тона подлежат на облагане с тол такса за магистрали и 1ва категория пътища с обща дължина почти 1000 км.

Вашето AS 24 решение за пътни такси в Република Чехия: как работи?
 

Проверете детайлно пътната мрежа, която подлежи на таксуване и вижте тарифите на сайта на MYTO CZ

Цените варират според 4 критерия: 

  • Брой изминати километри
  • Категория на замърсяване 
  • Брой оси

 

Сателитно базирана тол система

От декември 2019 стартира сателитно базирана тол система (GNSS - Глобална навигационна сателитна система) (система за свободен поток). За да бъде платена таксата, всеки тежкотоварен автомобил трябва да разполага със специално бордово устройство MYTO CZ, което може да бъде получено в пунктовете за продажба или в пунктовете за контакт на MYTO CZ в Република Чехия.

 

Решения на AS 24

AS 24 предлага три различни решения, които отразяват Вашите нужди: предплатен режим или режим на отложено плащане (плащане след използване) 

1. Ако пътувате рядко с Вашите камиони из Република Чехия: 

  • „Предплатен“ режим

Ако рядко пътувате с Вашия камион из Република Чехия, AS 24 предлага да изберете бодровото устройство MYTO CZ на „Предплатен режим“ с кредитен депозит, като използвате картата AS 24 Eurotrafic. Бордовото устройство може да вземете от всеки продажбен център MYTO CZ в Република Чехия. Изисква се депозит като гаранция и всяко бордово устройство ще бъде кредитирано с минимална сума.

2. Ако пътувате редовно с Вашите камиони из Република Чехия:  

  • Режим „Отложено плащане“

При редовно използване, AS 24 предлага бордовото устройство в режим „Отложено плащане“, за да улесни Вашето придвижване в Република Чехия. Заявката трябва да бъде изпратена до екипа на AS 24 (през клиентското Ви пространство), след което можете да вземете бордовото устройство от всеки продажбен център MYTO CZ в Република Чехия. Транзакциите ще бъдат фактурирани на по-късен етап (когато се фактурират услугите Ви) 
 

Продукт

Карта AS 24 EUROTRAFIC

MYTO CZ 

Материализиране

_eurotrafic_nouveau_logo_2_1

obu_myto_cz_1

Описание

AS 24 Eurotrafic картата е ключово решение за плащането на гориво, глоби и пътни такси в Европа.

MYTO CZ е електронно устройство за плащане на тол такси в Република Чехия.

Покрити ТОЛ такси

Германия / Австрия / Белгия / България / Дания / Испания / Унгария / Италия / Люксембург / Нидерландия / Полша / Португалия / Република Чехия / Словакия / Словения / Швеция / Швейцария 

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 

 

Ползи от картата AS 24 Eurotrafic 

AS 24 Eurotrafic картата е ключово решение за плащането на гориво за тежкотоварни автомобили, глоби и пътни такси в Европа. Тя позволява на притежателите да имат достъп и да плащат за някои охраняеми паркинги в Европа (вижте списъка с охраняеми паркинги за тежкотоварни автомобили, достъпни за притежателите на карти AS 24 Eurotrafic).