ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА
Image
as24_vignette_reseau_europeen
ОБЕЗОПАСЕНА МРЕЖА
Image
as24_vignette_reseau_securise
СЪСТОЯНИЕ НА МРЕЖАТА
Image
as24_vignette_etat_reseau

Европейски лидер в дистрибуцията на гориво, AS 24 осигурява захранването на вашия автомобилен парк и оптимизира ежедневното  управление на вашия автопарк.

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА

AS 24 ви дават достъп до над 1000 партньорски станции в цяла Европа и ви дават възможност да се възползвате :

  • от горива с високо качество (дизел, газьол за извънпътна подвижна техника (GNR), нафта (FOD)) и AdBlue® на най-добрите пазарни цени.
  • от станции, специално изградени за удобство на професионалните превозвачи във всички страни, през които преминават (широки ленти, помпени дюзи с голям дебит, пълен двоен резервоар …)
  • от мрежа от преимущества по всички европейски пътища : плащане на пътни такси и глоби, сваляне на данни, съхранявани в тахографа, пътна помощ, улеснен достъп до услугите (автомивка, паркинг, ресторанти…)

Сред професионалните превозвачи AS 24 е признат заради качеството на предлаганите услуги, обширната мрежа, сигурността на разплащанията, конкурентността на цените, както и за високото си експертно ниво. Иновативните решения на AS 24 улесняват вашето придвижване по европейските пътища и изграждат трайна връзка с вас.

Картата AS 24 EUROTRAFIC дава достъп до европейска мрежа от над 15000 партньорски станции.

ОБЕЗОПАСЕНА МРЕЖА

Мрежата AS 24 ви предлага широка гама от услуги. Сигурни сте, че ще намерите всичко, от което вашият автопарк се нуждае, в изцяло автоматизирана и обезопасена среда.

AS 24 развива цялостна технология и експертиза, необходими, за да ви осигурят максимална сигурност за всички осъществени разплащания в бензиностанциите. Технологията, използвана от AS 24 по отношение на сигурността ви позволява:

  • да контролирате вашите карти в реално време, благодарение на онлайн мрежата.
  • да проследявате в реално време всички ваши разплащания с възможност за прекратяване или блокиране на картата в случай на отчетена неизправност.

СЪСТОЯНИЕ НА МРЕЖАТА

Имате достъп до цялата информация, от която се нуждае вашият автопарк:

  • указателя на станциите (подробна карта на всяка станция AS 24, с GPS координати).
  • актуална информация за мрежата  AS 24: наличност на горива, отваряне/затваряне на станциите / ремонтни дейности  горива за тежкотоварни автомобили.

ГОРИВАТА В БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

Мрежата от станции AS 24 предлага продукти, предназначени за света на пътния транспорт

Image
diesel

Всички наши станции предлагат дизел, адаптиран към изискванията на тежкотоварните автомобили

Image
adblue

Необходим за спазване на изискванията на стандартите Euro 4 и 5, AdBlue® е наличен в 2/3 от нашите станции

Image
gnc

TotalEnergies и AS 24 развиват пунктове за зареждане с компресиран природен газ (GNC) в своите мрежи