AS 24 ви предлага разнообразие от горива, като включва компресиран природен газ на своите бензиностанции във Франция и в Европа. GNC действително е първото алтернативно гориво за тежкотоварни автомобили, което ограничава емисията на замърсители (спазване на стандарт Euro VI за борба със замърсяването) и намалява вредите от шума. Освен това е добро икономическо решение.

Какво е Компресиран природен газ или GNC?

GNC или « компресиран природен газ » е смес от леки въглеводороди, съхранявани под високо налягане. Произвежда се от природен газ, който естествено се среща в порести скали и се състои главно от метан.

GNC е гориво, което се използва за всички автомобили (от леките до тежкотоварните автомобили). Поради това много видове двигатели са съвместими за професионалните превозвачи.

Защо Компресиран природен газ (GNC)?

Повече от всякога се задейства динамиката на енергийния преход. Тя се изразява в действия и мерки за намаляване на замърсяващите емисии и парниковите газове.

Амбицията е европейска, национална, а също и местна, като обществеността все повече се стреми към с по-чиста енергия.

Амбициозни цели в Европа: “3 x 20” до 2020 г.

 • 20% намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с 1990 г.
 • 20% подобрение на енергийната ефективност
 • 20% интегриране на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия

Качеството на въздуха: основен проблем за Франция

За подобряване на качеството на въздуха всички публични участници се ангажират да намалят:

 • емисиите на азотни оксиди (NOx)
 • частиците

Секторът на транспорта е особено загрижен от тези въпроси.

Във Франция, законът за пренос на енергия въвежда нови мерки, които позволяват на обществеността да се бори със замърсяването на въздуха. Френското законодателство е в съответствие с европейските стандарти за намаляване на праховите частици и азотните оксиди (NOx). Властите сега имат възможността да ограничат движението на най-замърсяващите превозни средства на тяхна територия благодарение на винетките Crit'Air.

Борбата срещу замърсяването на въздуха: преимуществата на GNC

Цената

Ако превозното средство на GNC е по-скъпо за закупуване, то може да стане по-рентабилно от дизеловото или бензиновото, в зависимост от цената на горивото, изминатите километри и действащото данъчно облагане.

« Конкурентна total cost of owning - TCO или обща цена за притежание »

Шумът

Технологията на GNC дава възможност да се намали шумът наполовина в сравнение с тежкотоварните автомобили на дизелово гориво. Предимство, особено за пътувания в града или през нощта.

« Намаляване на шума наполовина »

Автономност

Тежкотоварните автомобили на GNC могат да изминат средно по 400 километра, което е насочено предимно към градски и регионални маршрути. Лекотоварните автомобили от своя страна имат повече от 600 км автономност, като комбинират бензин и GNC.

Замърсяващите емисии

С много малко частици и по-малко азотен оксид (NOx) в сравнение с дизела, тежкотоварните и лекотоварните автомобили, работещи на GNC, отговарят на всички стандарти, в сила от 1 януари 2014 г.: EURO VI за тежкотоварните автомобили и EURO 6 за лекотоварните автомобили.

« Ниски нива на NOx и частици »

Накратко : Дори ако превозното средство на GNC е по-скъпо за закупуване, то може да стане по-рентабилно от дизеловото или бензиновото, в зависимост от цената на горивото, изминатите километри и действащото данъчно облагане.

TotalEnergies и AS 24, уникална мрежа за нашите клиенти за GNC

За да бъдат още по-полезни на професионалните превозвачи, TotalEnergies и AS 24 обединяват своите мрежи, за да предложат мулти-енергийна оферта с изграждането на станции за GNC, оптимизирани според нуждите на клиентите и за кръстосано приемане на картите им.

За да се извърши по-съществено и по-бързо функциониращо взаимодействие на мрежите от станции GNC  за всички ползватели, картите TotalEnergies GR и AS 24 EUROTRAFIC се приемат и в двете мрежи. (Договорът е без ангажименти).

GNC на практика

Мрежа от станции GNC, предназначени за професионални превозвачи

Чрез AS 24 вашето зареждане с GNC е бързо и лесно. 

Разполагате с:

 • конкурентни цени.
 • ленти за товарене, адаптирани за тежкотоварните автомобили.
 • оптимизирана дистрибуция за професионални превозвачи, с кратко време за зареждане и помпени дюзи NGV1 или NGV2 по избор

Съвети при употреба

GNC не е по-опасен от дизела или от бензина. Всички връзки са запечатани, няма риск от изпарения или пръски. Разбира се, както при другите горива, е изключително важно да спазвате инструкциите за безопасност.

Основни правила за безопасност на бензиностанция

 • Изключете двигателя на автомобила
 • Не пушете или не доближавайте източник на топлина до автомобила
 • Не говорете по телефона

Две допълнителни правила за GNC:

 • Зареждайте горивото само в оторизирани резервоари
 • Никога не използвайте адаптер между резервоара и пистолета

Захранването с GNC е различно от зареждането с дизел, но е също толкова лесно. Достатъчно е да промените някои навици! За да съдейства на шофьорите и да им помогне да се запознаят с новите стъпки при зареждане с гориво, в страни от бензиноколонката е поставен наръчник.