AS 24, първият европейски дистрибутор на дизел за тежкотоварни автомобили, предлага на професионалните превозвачи гама от качествени дизелови горива (дизел, газьол за извънпътна подвижна техника (GNR), дизел за ниски температури (*)) съобразена с техните нужди.
(*) според сезона

КАКВО Е ДИЗЕЛ ?

Дизелът е преди всичко енергиен източник, използван за двигатели с вътрешно горене.

Също така е техническа течност, от съществено значение за правилното функциониране на автомобила. Той отговаря на точно определени спецификации:

 • горивни свойства
 • смазочни свойства
 • съдържание на сяра (въздействие върху околната среда)
 • свойства на устойчивост на окисляване (стабилност във времето)

Този продукт е регламентиран от европейското законодателство:

 • стандарт EN 590 дефинира качеството на дизеловите горива за двигатели и за извънпътна подвижна техника
 • стандарт EN 14214 дефинира качеството на биодизела, който може да бъде включен в дизеловите горива

Накрая, дизелът е продукт с формула, съдържаща много компоненти:

 • Фосилни горива 93% или повече
 • Добавки 1L за 1000L
 • Биодизел 7% или по-малко
 • Според нормативна уредба
 • Променлива според дистрибуторите

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИЗЕЛОВОТО ГОРИВО

В съответствие с европейската нормативна уредба, „стандартният“ дизел може да съдържа до 7% биодизел.

Основни спецификации на тяхното въздействие

 • Октаново число минимум 51 => Въздейства на качеството на горенето (стартиране, шум, замърсители).
 • Издръжливост на студ (Качество през зимата) => Допринася за доброто стартиране на двигателя през зимата.
 • Ниско съдържание на сяра => Осигурява работата на катализатора, на филтъра за частици и намаляването на замърсяванията
 • Устойчивост на окисляване и стабилност при съхранение във времето => Въздейства на качеството на горенето, замърсяването на резервоарите и двигателите.
 • Смазочни свойства => Въздейства на дълготрайността на различните компоненти на двигателя (инжекционна система, ...).

Точката на помътняване на дизела се достига между октомври и март (-5°C) и между април и септември (+5°C). Тя съответства на температурата, при която първите кристали се образуват в дизела.

Граничната температура на филтруемост на дизела се достига между октомври и март (-15°C) и между април и септември (0°C). Тя съответства на температурата, при която първите кристали запушват филтъра за дизел.

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДИЗЕЛОВИ ГОРИВА

Газьол за извънпътна подвижна техника или GNR

Във Франция, от ноември 2011, законодателството изисква всичката извънпътна подвижна техника и хладилни камиони  да консумират дизелово гориво със съдържание на сяра по-малко от 10 mg/kg. В резултат на това, тези превозни средства вече не могат да използват нафта (FOD) и трябва да се захранват с газьол за извънпътна подвижна техника (GNR).

GNR, оцветен в червено, е в съответствие със стандарт EN 590. Той предлага по-големи възможности за рентабилност от дизела, защото предоставя права за по-благоприятна данъчна ставка.

Други европейски страни също използват необлагаем дизел, предназначен за хладилни групи, като Белгия, Великобритания, Ирландия и Испания. Мрежата AS 24 дистрибутира този вид дизелово гориво във всички тези страни.

 

 

HVO100: Гориво, което е с произход от 100% възобновяеми източници


AS24 Ви подкрепя да намалите вредното въздействие върху околната среда.


Какво е HVO (Хидротретирано Растително горивоо Il)?


HVO е алтернатива на конвенционалния дизел - на 100% възобновяема, произвежда се от суровини с био произход и от остатъчни продукти. HVO има същата химическа структура като конвенционалното гориво и може да се използва изцяло или като смес за дизелов двигател. HVO100 продуктът на TotalEnergies отговаря на стандарта EN15940 (синтетичен дизел XTL) и е съвместим с повечето дизелови двигатели.


Предимствата на HVO:

 • Заменя горивото, което зареждате по принцип
 • Гориво, което е с произход от 100% възобновяеми източници
 • Редукция на замърсяването и вредните емисии на CO2

  ДИЗЕЛЪТ В СТУДЕНОТО ВРЕМЕ: ДОБРИТЕ СЪВЕТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

В началото на зимата

При много студено време

 • Оптимизирайте доставките си и заредете със зимен дизел преди падането на първия студ.
 • Консултирайте се с ръководствата за експлоатация, за да проверите конкретните указания за вашите автомобили през зимата.
 • Използвайте смазочно масло, което отговаря на препоръките на производителя за зимата.
 • Поставете изолация на въздушните тръби и на бензиноколонката, за да ги предпазите от студа.
 • За предпочитане е съхранение в подземното хранилище, защитено от студа, вместо съхранение на открито съхранение. Помислете евентуално за мобилен резервоар, защитен от студа.
 • Проверявайте редовно налягането на гумите.
 • Проверете състоянието на филтрите на вашите автомобили (да няма вода и парафини) и на вашите складови помещения. Почиствайте ги, ако е нужно.
 • Оставете двигателя да работи няколко минути, преди да тръгнете на път и карайте с умерена скорост през първите километри.
  Това ще даде възможност за постепенното повишаване на температурата на двигателя.
 • Пълният резервоар ще бъде чувствителен към студа през нощта: помислете за зареждане с гориво в края на деня.
 • Паркирайте автомобилите далеч от вятъра и студа, за да ограничите до минимум топлинните загуби. Ако превозните средства не могат да бъдат защитени, подредете ги едно до друго, за да ограничите въздействието на вятъра.


В началото на зимата

Оптимизирайте доставките си и заредете със зимен дизел преди падането на първия студ. Консултирайте се с ръководствата за експлоатация, за да проверите конкретните указания за вашите автомобили през зимата. Използвайте смазочно масло, което отговаря на препоръките на производителя за зимата. Поставете изолация на въздушните тръби и на бензиноколонката, за да ги предпазите от студа. За предпочитане е съхранение в подземното хранилище, защитено от студа, вместо съхранение на открито съхранение. Помислете евентуално за мобилен резервоар, защитен от студа.

При много студено време

Проверявайте редовно налягането на гумите. Проверете състоянието на филтрите на вашите автомобили (да няма вода и парафини) и на вашите складови помещения. Почиствайте ги, ако е нужно.

Оставете двигателя да работи няколко минути, преди да тръгнете на път и карайте с умерена скорост през първите километри.
Това ще даде възможност за постепенното повишаване на температурата на двигателя.

Пълният резервоар ще бъде чувствителен към студа през нощта: помислете за зареждане с гориво в края на деня. Паркирайте автомобилите далеч от вятъра и студа, за да ограничите до минимум топлинните загуби. Ако превозните средства не могат да бъдат защитени, подредете ги едно до друго, за да ограничите въздействието на вятъра.

ДИЗЕЛЪТ НА ПРАКТИКА

Мрежа от станции за дизел, предназначени за професионални превозвачи

AS 24 улеснява вашето зареждане с дизели GNR.

Разполагате с инфраструктура, адаптирана за тежкотоварните автомобили:

 • широки ленти, за улесняване на маневрите.
 • помпени дюзи с голям дебит за дизел (10 m3/h).
 •  оборудване за пълен двоен резервоар, за по-голяма бързина при зареждане.
 • наличие на дизел и на GNR на една и съща площадка, за оптимизиране на престоя в станцията.

Управление на качеството на дизеловите горива в AS 24

Контролът на качеството на дизеловите горива е основен елемент за AS 24, с цел да осигури на клиентите си дистрибуцията на дизел с високо качество при всяко зареждане.

Контролът на качеството се извършва от TotalEnergies в рафинериите и складовете, според стриктни процедури. AS 24 след това извършва изследвания в бензиностанциите си, когато има подозрения за качеството на продукта.