Управлението на вашия автопарк от тежкотоварни автомобили е ефективно чрез удобните инструменти, лесни за употреба и гарантиращи оптимална сигурност по време на всички разплащания.  Картата за гориво AS 24 дава възможност за обезопасен достъп до над 1 000 бензиностанции в над 28 европейски страни. Тя е напълно персонализирана и регулируема според вашите нужди. Освен това, вие извършвате контрол (активиране, блокиране, избор на гориво и оторизирани услуги ...) от вашето Клиентско пространство или от вашето приложение FLEET MANAGER.    Чрез AS 24 вие оптимизирате управлението на вашия автомобилен парк и запазвате контрол върху всичките си разходи!

Image
camion

Единичната карта AS 24?

Тази карта е особено подходяща, когато имате винаги една и съща комбинация „автомобил-шофьор“. Действително, тя  се издава за един автомобил или за един шофьор

Използването й е обезопасено чрез въвеждането на конфиденциален 4 цифрен PIN код и вие, във всеки един момент, можете да определяте лимита, с което ограничавате рисковете от злоупотреба.

Image
camions

Двойната карта AS 24?

Това е идеалната карта, когато вашите автомобили се използват от няколко водача. В този случай, първата карта по принцип се издава на автомобила, втората на шофьора. 

В станциите, при разплащане са необходими и двете карти: първата за идентификация на автомобила, втората - на шофьора. По този начин лесно идентифицирате на всяка фактура съответните водач и превозно средство, за които се отнася всяко разплащане. Чрез вашето Клиентско пространство, нито една подробност от вашия разход не може да ви убегне!