За професионалните превозвачи разходите за гориво и за пътни такси представляват основно перо, което е важно да бъде контролирано.
Ето защо, за да ви осигури максимална защита, като заедно с това ви помага да поддържате експлоатационните разходи възможно най-ниски, AS 24 развива новаторски и ефективни инструменти.

Infoservice ви дава възможност да имате пълен поглед върху всички разплащания на вашия автопарк. Това е безценна помощ за оптимизиране на вашето счетоводство! Освен това, инструментът Infoservice ви помага да подобрите вашето планиране и да оптимизирате маршрутите на вашите тежкотоварни камиони.

Многобройни възможности се откриват пред превозвачите чрез AS 24

Инструментът Infoservice AS 24 ви предлага да:

правите справки, на J+1, за вашите разплащания, които се фактурират в момента:

- виждате приспаднатите суми преди получаването на фактурата, което ви дава възможност да следите отблизо вашата консумация.

- изготвяте вашия проектобюджет чрез инструмента за Пилотаж.

зареждате и използвате вашите фактурирани разплащания:

Имате достъп до всичките си фактури от вашето Клиентско пространство или по имейл. Можете да ги заредите в различни структури (DSW, DSW+, AUL, AUL 2) и в различен формат (XLS, ASCII).

използвате вашите файлове за разплащане:

- интегрирате вашите данни в приложения за счетоводството и за управлението на парка.

- така избягвате дългото и повтарящо се прехвърляне: счетоводният отдел не трябва да прехвърля данните и се избягва всякакъв риск от грешка!

Открийте нашите пакетни оферти с картата за гориво AS 24.