Добре дошли на уебсайта as24.com. Като влизате и ползвате този уебсайт Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате и приемате без ограничения настоящата политика за управление на личните данни и бисквитки ("Политиката") нашите правила и условия за ползване. Моля да имате предвид, че за други уебсайтове на AS 24 се прилагат различни общи условия и политики за защита на личните данни. Препоръчваме да ги прочетете внимателно.

Целта на тази Политика е да ви информира относно правата и свободата, с които разполагате, по отношение на използването на личните Ви данни от наша страна. В допълнение тя описва мерките, които предприемаме, за да защитим Вашите данни.
AS 24 е "администраторът на данни", който носи отговорност за обработката на личните данни, които се ползват за поддръжка на уебсайта. Тези операции по обработка се извършват в съответствие с приложимото законодателство.
 

 

1. Цел на обработката, правно основание, период на съхранение и видове събрани данни

За да получите отговор на исканията си и за да ползвате наличните услуги, може да се наложи да ни предоставите редица от лични данни при посещения на уебсайта като например  - името и фамилията си, длъжността, телефонния си номер и електронната си поща. Администраторът на данни обработва вашите лични данни за целите на:

  • Сключване на договор с AS 24, без данни договорът не може да бъде сключен
  • Обработка на заявката Ви, без данни информацията не може да бъде обработена. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да застрашава вече извършените операции, като изпратите писмо на следния адрес: До AS 24, 1 Boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Франция

В нашите онлайн формуляри задължителните полета са отбелязани със звездичка. Ако не предоставите отговори на задължителните въпроси, няма да можем да Ви предоставим заявената(ите) услуга(и).

Вашите лични данни няма да бъдат обработвани по начини, несъвместими с целите, описани по-горе или със събирането на вземанията. Вашите данни се съхраняват за срок не по-дълъг от 3 години или не по-дълъг от необходимия за обработката, а именно до края на срока на търговското споразумение.

Дружеството ще обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели въз основа на изброените правни основания:

Предназначение Правна основа

Събрани Лични данни

Запазване за определен срок
Да отговори на Вашите искания за информация (напр. искания за обща информация).

Обработката на Вашите  данни се основава на нашия законен интерес.

Идентификационни данни (име, титла, длъжност, електронна поща, телефон) данни за връзка (потребителско име и парола) Вашите данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за обработката.
Статистически данни

Вие се съгласявате да обработваме вашите данни. Тази информация е необходима, за да можем да обработим заявката Ви, в противен случай тя не може да бъде обработена. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да се отрази на обработката на Вашите данни.

Данни за връзката (IP адреси, логирания), Навигация Вашите данни ще бъдат съхранявани за максимум 13 месеца. За повече информация, моля, вижте член 5. Управление на „бисквитките“

 

 

 2. Получатели на данни

За да се извърши обработката, предвидена в настоящата Харта, Вашите лични данни могат да бъдат предадени на определени отдели на администратора на данни или на дружества на TotalEnergies, както и на определени партньори или подизпълнители с цел изготвяне на анализ и анкети. 
Ако изготвите коментар, предназначен за онлайн публикация, може да се наложи да публикуваме някои от личните Ви данни на уебсайта. Предвид неограниченото събиране на публикувани данни в интернет и фактът, че е трудно или дори невъзможно да се контролира как трети страни могат да използват тези данни, с настоящото Ви информираме, че можете да възразите срещу публикуването им, като се свържете с нас, както е обяснено в член 6 по-долу.

3. Прехвърляне на данни

Всяко прехвърляне на данни към държава извън Европейското икономическо пространство се извършва в съответствие с приложимите разпоредби и по начин, който осигурява подходяща защита на Вашите данни.

Както е посочено в таблицата по-долу, в контекста на услугите, предоставяни на сайта, Вашите данни (име, фамилия, електронна поща, телефонен номер) могат да бъдат прехвърленикъм други дружества на компанията TotalEnergies, по-специално  - към други дъщерни дружества на AS 24, разположени извън Европейския съюз.

За да се осигури адекватна защита на личните данни, произхождащи от Европейското икономическо пространство, които могат да бъдат прехвърлени към структури на TotalEnergies, разположени извън Европейското икономическо пространство, са приети Обвързващи Корпоративни Правила (ОКП).

Можете да поискате копие от ОКП и списък на дружествата, които са ги приели, като пишете на следния имейл адрес data-protection@total.com

4. Сигурност и поверителност на данните 

Администраторът на данни предприема подходящи стъпки, за да запази сигурността и поверителността на Вашите лични данни, включително за да предотврати тяхното изопачаване, нарушаване или разкриване пред неупълномощени трети страни.

5. Управление на бисквитки и други проследяващи елементи

"Бисквитката" е файл, който позволява на уебсайта да запазва информация, свързана с Вашето сърфиране в уебсайта (например брой посещения, брой разгледани страници и т.н.), за да направи посещенията Ви в уебсайта по-удобни.

Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват във Вашите устройства. Те позволяват достъп до различна информация за Вас. Някои от тях принадлежат на редактора на сайта (First Party), а други - на оператори от трета страна (Third Party).

В таблицата по-долу е описана всяка бисквитка, използвана от as24.com.

След като дадете съгласието си, ние активираме бисквитките заедно с други проследяващи елементи, за да активираме услугата, която сте заявили на уебсайта.
 

Категория "бисквитки" и проследяващи елементи

Имена на бисквитки и проследяващи елементи

Цели на бисквитките и проследяващите елементи

Доставчици

Период на съхранение на бисквитките и проследяващите елементи

Статистически данни

atid, atuserid, xtan, xtant, xtord, xtvrn

Анализ на трафика на сайта

Piano Analytics

До 6 месеца

Статистически данни

IDE

Анализ на трафика на сайта

doubleclick

До 6 месеца

Технически и функционални

SESS

Информация за сесията

Drupal

Сесия

Технически и функционални

language

Езикови предпочитания на потребителя

Drupal

1 година

Технически и функционални

has_js

Правилно функциониране на сайта, 

Drupal

Session

Технически и функционални

CONSENT

Избор на съгласие по GDPR, използвано от Youtube

Youtube

До 13 месеца

Технически и функционални

Didomi_token, euconsent-v2

Обработка на данни въз основа на съгласие

Didomi

До 13 месеца

Социални мрежи

guest_id, personalization_id

Споделяне на съдържание от сайта в профила ви в Twitter

Twitter

6 месеца

Социални мрежи

VISITOR_INFO1_LIVE

Оценка на потребителския трафик на страници с вградени видеоклипове от Youtube

Youtube

6 месеца

Социални мрежи

YSC

Анализ на трафика на видеоклиповете в youtube, които потребителят е видял

Youtube

Сесия

 

Как можете да оттеглите съгласието си?

Когато влизате за първи път на уебсайта as24.com, може да дадете или да не дадете съгласието си за използване на бисквитки и/или да направите настройка. Ако впоследствие желаете да промените избора си, можете да управлявате бисквитките, като отидете в меню "Моят профил", рубрика "Моята практическа информация", "Бисквитки“ в долната част на нашия уебсайт.

За да изтриете вече инсталираните "бисквитки", моля, обърнете се към инструкциите за работа, предоставени от Вашата операционна система (Windows, OS X,...).

6. Вашите права /Контакт

В съответствие с действащите разпоредби имате право на достъп, коригиране, изтриване и възражение срещу използването на личните Ви данни. Също така имате право да възразите или да дадете съгласието си относно операциите по обработване на Вашите лични данни. Можете да поискате личните Ви данни да Ви бъдат изпратени и имате право да дадете инструкции за използването им след смъртта Ви. Можете също така да поискате ограничаване на данните, преносимост и/или да подадете жалба до определения за това надзорен орган.
Моля, изпратете заявката си на този имейл адрес:  as24.bg.privacy@as24.com , или по пощата на следния адрес: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.