Мрежата Infoservice ви дава достъп, в реално време, до информацията за мрежата от бензиностанции AS 24. 
Скорошно откриване, наличност на горива, GNC на бензиноколонка, станции в изграждане… вие сте в течение на всичко!

СЪСТОЯНИЕ НА МРЕЖАТА

New stationsClosed stationsOn going worksПродуктът не е наличен
Opening date:{{station.openingDate}}
Flag of {{station.countryName}}
{{station.countryName}}{{station.name}}
  • diesel
  • AdBlue
Closing date:{{station.closingDate}}
Flag of {{station.countryName}}
{{station.countryName}}{{station.name}}
From:
{{ station.onWorksBeginDate }} to
{{ station.onWorksEndDate }}
Flag of {{station.countryName}}
{{station.countryName}}{{station.name}}
  • diesel
  • AdBlue
{{ station.map }}
{{ station.soldOutBeginningDateFormat }}
Flag of {{station.countryName}}
{{ station.station.countryName }}{{ station.station.name }}
  • {{ station.productName }}
{{ station.station.map}}
X