Няколко концесионери си поделят експлоатацията на магистралите в Португалия. Всички те са групирани в асоциацията APCAP (associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagens). 
В Португалия системата за плащане на пътни такси е „затворена“, т.е. преминавате през бариера на входа и на изхода. Но концесионерите използват също така система за плащане на пътни такси с портали над магистралите (вече не се минава през бариера, вашият електронен бадж се разпознава автоматично). 
В случаите когато трябва да преминете през бариера за плащане на пътна такса, има резервирани ленти за притежателите на електронни устройствоове, предлагани от AS 24, в сътрудничество с португалските концесионери. 

Вашите решения AS 24 за плащане на пътни такси в Португалия: как работи системата?

Електронният устройство AS 24 PASSango се приема в цялата португалска пътна мрежа. Освен това, той може също да се използва по френските, испанските и белгийските пътища!
За да се абонирате, достатъчно е да подпишете договор с PASSango, както и формуляр за издаване на бадж. В пункта за плащане на пътни такси в Португалия има запазени ленти за притежателите на такъв електронен бадж.

 

Решенията AS 24

Продукт

PASSango

Карта AS 24 EUROTRAFIC

Материализиране

obus_0_2

_eurotrafic_nouveau_logo_2_1

Описание

Електронния таг за тежкотоварни автомобили се открива автоматично в голям брой страни в Европа: Австрия / Белгия / България / Франция / Германия / Полша / Португалия / Испания / Лифкеншок тунел (Белгия) / Мост Сторебелт (Дания) / Моста-тунел Оресунд (Дания-Швеция) / скоро Унгария

Картата, която ви дава достъп до мрежите за плащане на пътни такси и станциите в Европа. Тя улеснява също и плащането на чуждестранните пътни такси.