Данъкът върху пътния трафик за тежкотоварни автомобили (RPLP) е федерална швейцарска такса. Размерът й варира в зависимост от няколко критерия: ОБЩОТО тегло на автомобила, нивото на емисиите на атмосферни замърсители и броя на изминати километри в Швейцария и в Княжество Лихтенщайн.  Отнася се за всички превозни средства и ремаркета над 3,5 тона и регистрирани в Швейцария и в чужбина, които използват швейцарската обществена пътна мрежа.

Вашите решения AS 24 за плащане на пътни такси в Швейцария: как работи системата?

Приложими системи за плащане на пътни такси

Швейцарската система за плащане на пътни такси работи различно според регистрацията на автомобила (чуждестранна или швейцарска).

  • Чуждестранните регистрационни номера

За автомобилите, регистрирани в чужбина, данъкът се заплаща чрез карта с ID на обработващ терминал.

  • Швейцарски регистрационни номера

Превозните средства, регистрирани в Швейцария трябва да бъдат оборудвани с OBU (On Board Unit EMOTACH), поставено в оторизираните станции за монтаж. От тахографа OBU определя километража. 

 

Решенията AS 24

Картата AS 24 EUROTRAFIC се приема и Ви позволява да бъдете изрядни спрямо швейцарската такса.

Продукт

Карта AS 24 EUROTRAFIC

Материализиране

_eurotrafic_nouveau_logo_2_1

Описание

Картата, която ви дава достъп до мрежите за плащане на пътни такси и станциите в Европа. Тя улеснява също и плащането на чуждестранните пътни такси.

 

Принципът на действие в пункта за плащане на пътни такси

Няма пунктове за плащане на пътни такси в Швейцария.