Концесията за плащане на пътни такси в Германия е дадена на дружеството Toll Collect. 

От 2005 г., на потребителите е наложена километрична такса за тежкотоварни автомобили над 7.5 тона (LKW-Maut), които се движат по немската магистрална мрежа. 
От друга страна, от 1 август 2012 г., за над 1 135 километра национални четирилентови пътища също се плаща такса. 
Размерът на таксата зависи: от броя на изминатите километри, от броя на осите и от класа емисии EURO на автомобила.

Пътната мрежа, подлежаща на събиране на пътни такси може да бъде разгледана на сайта на Toll Collect.

Вашите решения AS 24 за плащане на пътни такси в Германия: как работи системата?

Като клиент на AS 24, вие можете да плащате таксата в пунктовете за пътни такси в Германия по 2 начина, чрез OBU (On Board Unit) или със карта AS 24 EUROTRAFIC.

OBU (On Board Unit), автоматизирана система

Поставено на борда на вашия автомобил, устройството OBU ви дава възможност да разплащате такси в пунктовете за пътни такси чрез сателитна система. 

За да получите OBU е необходимо да се регистрирате в Toll Collect. 

За целта няма нищо по-лесно: изпраща се формуляр до Toll Collect (по факс или по пощата) и това е достатъчно! След валидиране на вашата регистрация, вие получавате безплатно „карта за автомобила“. Тя ще ви бъде нужна за инсталиране на вашето OBU и за да се регистрирате чрез интернет. 

Важно : инсталирането на OBU трябва да се извърши от оторизиран монтажник (списъкът е наличен на интернет сайта на Toll Collect). 

Системата Manuel: чрез интернет или посредством карта AS 24 EUROTRAFIC

Като се регистрирате на сайта на Toll Collect, вие имате възможност да заявявате бъдещите си маршрути. В случай на проверка, вашите шофьори ще трябва да представят доказателствен документ за тези маршрути. 

В случай, че вашият автопарк има маршрути в Германия много рядко, вие можете да декларирате и да плащате за вашите маршрути директно на пунктовете AGES чрез  картата AS 24 EUROTRAFIC.

Има над 3 500 пункта за продажба AGES, от които 450 се намират в станциите на мрежата TOTAL. За това решение не е необходима никаква регистрация в Toll Collect.

Разплащането се извършва незабавно и се отразява по-късно във вашата фактура AS 24, която вие можете да видите по всяко време от вашето Клиентско пространство.

 

Решенията AS 24

Продукт

Карта AS 24 EUROTRAFIC

Материализиране

carte_eurotrafic.png

Описание

Картата, която ви дава достъп до мрежите за плащане на пътни такси и станциите в Европа. Тя улеснява също и плащането на чуждестранните пътни такси.

Добре е да знаете:

  • TOLL2GO : От 2011 г., клиентите на AS 24 могат да използват своите OBU Toll Collect по австрийските пътища. За това е достатъчно да се регистрирате за услугите TOLL2GO чрез личното пространство GO BOX на клиента. Услугата е безплатна! Клиентът на AS 24 използва предимствата на електронния устройство, който важи едновременно в Германия и в Австрия.
  • Електронната карта PASSango не е съвместима в Германия.