На фирмата Asfinag е поверено събирането на пътни такси в австрийската пътна мрежа. GO Box е наименованието на баджа, използван за събиране на пътни такси. С GO Box се оборудват всички моторни превозни средства с разрешено общо тегло при товар над 3,5 тона, за плащането на магистралните пътни такси, бързите отсечки и южната част на Виена. GO MAUT и неговата GO BOX днес са задължителни за всеки камион, който се движи в Австрия.

Вашите решения AS 24 за плащане на пътни такси в Австрия: как работи системата?

Приложими системи за плащане на пътни такси

В Австрия пътната такса се разплаща автоматично чрез бордовото устройство On Board Unit (OBU), който работи на микровълни. Законът задължава шофьорите, които влизат в Австрия, да вземат електронен устройство, Pre- или Post-Pay.

Pre-Pay

В случаите, когато вашият камион рядко преминава през Австрия, желателно е да изберете баджовете Pre Pay GO. Тези електронни устроства (баджове) могат да бъдат кредитиране със сума в размер между 75 и 500 евро. Те могат да се презареждат в 180 пункта за продажба GO.

Post-Pay

За по-редовните потребители, баджът Post Pay дава възможност да се улесни разплащането на пътните такси в Австрия. 

 

Решенията AS 24

Продукт

PASSango

Карта AS 24 EUROTRAFIC

Материализиране

obus.png

carte_eurotrafic.png

Описание

Електронният устройство за тежкотоварни автомобили, който се разпознава автоматично в голям брой страни в Европа: Франция / Белгия / Австрия / Испания / Португалия

Картата, която ви дава достъп до мрежите за плащане на пътни такси и станциите в Европа. Тя улеснява също и плащането на чуждестранните пътни такси.

Всички предимства на електронния устройство AS 24

Чрез електронния устройство, вече няма пунктове за плащане на пътна такса, които да задължават шофьорите да спират или да намаляват скоростта. Следователно не трябва да избирате пътна лента! Звуков сигнал, издаван от устройството On Board Unit (OBU) уведомява шофьора, че ще мине през портала: 
- 1 звуков сигнал: преминаването е било отчетено.
-  2 звукови сигнала: преминаването е било отчетено, НО баджът Pre-Pay вече почти няма кредит или данните на On Board Unit са грешни. Тогава шофьорът трябва да се насочи към най-близкия пункт за продажба GO.
-  4 звукови сигнала: преминаването е дезактивирано и не е регистрирано => шофьорът трябва да отиде в най-близкия пункт за продажба GO.
- Без звуков сигнал: преминаването не е регистрирано => шофьорът трябва да отиде в най-близкия пункт за продажба GO.

Със картата EUROTRAFIC възползвайте се от нови предимства!

Картата EUROTRAFIC дава възможност да получите On Board Unit в режим Pre-Pay във всеки един пункт за продажба GO (автоматичен дистрибутор или магазин). В режим Pre-Pay вие трябва да презареждате вашия бадж, когато вече няма кредит и устройството On Board Unit трябва да бъде кредитирано преди да тръгнете по път, изискващ плащане на пътни такси. Кредитът е валиден за 2 години.

С режим Post-Pay, директно управлявайте вашите On Board Unit към AS 24: вашето разплащане се извършва в най-кратки срокове. Не трябва да презареждате вашето устройство On Board Unit, благодарение на системата за разсрочено плащане.