В Испания ASETA (Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje) е асоциацията, която обслужва фирмите концесионери на магистралите, мостовете и тунелите с пътни такси. 
Системата за плащане на пътни такси в Испания е „затворена система“: трябва да преминете през бариера, както на входа, така и на изхода.

Вашите решения AS 24 за плащане на пътни такси в Испания: как работи системата?

VIA-T е името на системата за електронни баджове в Испания. Тя е напълно съвместима с предложенията на AS 24. Електронните устройствa PASSango ви позволяват да преминавате през пунктовете за плащане на пътни такси (ТОЛ такси) в Испания (както във Франция или в Белгия). За да се абонирате, достатъчно е да подпишете договор за PASSango, както и формуляр за издаване на устройство. В пункта за плащане на пътни такси в Испания има запазени ленти за притежателите на такъв електронен устройство. 

Добра новина! AS 24 работи в тясно сътрудничество с европейските си партньори: всички испански концесионери разрешават отстъпки на притежателите на бадж PASSango. Вие правите икономии.

 

ешенията AS 24

Продукт

PASSango

Материализиране

obus.png

Описание

Електронният устройство за тежкотоварни автомобили, който се разпознава автоматично в голям брой страни в Европа: Германия / Австрия / Белгия / Испания / Франция / Португалия / Тунел Liefkenshoek (Белгия) / Мостът Storebælt (Дания) / Øresund (Дания / Швеция)