За да улесни преминаването ви по италианските магистрали, AS 24 ви предлага технологиите Viacard и Telepass. 

Абонирайте се за една от офертите на AS 24 и се възползвайте от максималните отстъпки*, предоставени от италианското правителство и неговите компании за управление на магистрали, за всички ваши транзакции.

Изгодно! AS 24 ви позволява да изберете опцията за плащане на пътни такси, която е най-подходяща за вашия профил на професионален превозвач.

*Годишна отстъпка за компании, регистрирани в държави от Европейския съюз, при подаване на административен документ.

Вашите решения AS 24 за плащане на пътни такси в Италия: как работи системата?

Решението Viacard

Основно използвана за редки пътувания в Италия, картата Viacard ви дава възможност да извършвате плащане на пътни такси на всички пунктове в Италия. Картата Viacard е взаимозаменяема: тя може да се използва от всеки един камион във вашия автопарк. 

Решението Telepass

В случай, че редовно използвате италианските пътища, този електронен устройство дава възможност за автоматично отваряне на бариерите на пунктовете за пътни такси, без да спирате, съответно без да губите никакво време. Възползвате се от специалният начин за плащане, които ви спестява задръстванията в пунктовете за плащане на пътни такси. Всеки камион разполага със собствен Telepass. С AS 24, край на административната бумажтина! Да пътувате по пътищата никога не е било толкова лесно!

Освен това, разходите, извършени с ViaCard или с устройството Telepass фигурират във вашата фактура AS 24, до която имате постоянен достъп от вашето Клиентско пространство

 

Решенията AS 24

Продукт

Карта AS 24 EUROTRAFIC

Материализиране

carte_eurotrafic.png

Описание

Картата, която ви дава достъп до мрежите за плащане на пътни такси и станциите в Европа. Тя улеснява също и плащането на чуждестранните пътни такси.